Utdanning uavhengig av sosial bakgrunn

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Det finnes ikke hjemmel for å gi hjemmelekser i et eneste formelt styringsdokument, i loven eller forskriftene[1]. Lekser har også mest effekt for de som kommer fra ressurssterke hjem og allerede har det lettest i skolen, og elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn gjør det faktisk dårligere med lekser[2]. Det kan ha bakgrunn i at tema som egentlig skulle være undervist i og jobbet med på skolen heller blir satt som hjemmelekser, og dermed vil elever som ikke gjør leksene ligge etter de andre elevene. Dette er en naturlig følge av alt for store læreplaner som klassene ikke har tid til å gå gjennom.

 • Piratpartiet vil gjøre hjemmelekser frivillige, skoler kan ikke påtvinge elevene lekser, og lekser som ikke blir gjort skal heller ikke straffes.

Skolen skal ikke kunne pålegge elevene noe som åpenbart gir noe negativt til barn med lavere sosialøkonomisk bakgrunn. En kan ikke hindre foreldre med mye ressurser og tid til å hjelpe barna, men en skal ikke pålegge foreldrene rollen som en _nødvendig_ del av utdannelsen. Dette henger sammen med endrede læreplaner. Om skolene får bedre tid til å gå gjennom hvert enkelt tema, vil også behovet for lekser falle fra. Det er alltid enkelte elever som vil ha / trenger mer arbeid for å forstå temaet, men spesielt sistnevnte er da også elever som gjerne trenger hjelp fra lærer. Om de da har lav sosioøkonomisk bakgrunn vil det bare forverre problemene deres i mangel på hjelp fra foreldre.

Diskusjon

Flere av argumentene går begge veier, og forslaget er ikke skrevet i stein. Det kan endres, forklares og utbroderes mye. Grunntanken er at noen fasetter av skolen er langt på vei foreldet og må endres. Om det er lekser, læreplaner, læringsverktøy eller annet gjenstår å finne ut, men Piratpartiet vil ikke være de som hindrer jakten på løsningene.

Lekser stammer fra en tid der elevene tilbrakte langt mindre tid på skolen enn i dag. Elever nå har gjerne sammenlagt mer tid brukt på arbeid enn tilsvarende for voksne. I en tid hvor voksne jobber mindre og mindre, får elevene mer og mer arbeid.

Lekser har visse gode funksjoner, og det kan være praktisk for læringen til en del elever, men av ulike grunner er dette forslaget mot tvungne hjemmelekser. For meget ressurssterke / skoleflinke elever kan derimot hjemmeleksene være praktiske som erstatning for å vise at de kan innholdet i timer de ikke gidder å møte opp til, fordi de har "bedre ting å gjøre på".

Fordeler med forslaget

 • Lekser er best for de fra ressurssterke hjem med foreldre som kan hjelpe og følge opp elevene. [3]. Skolen bør vris over til å undervise og gjøre arbeidet på skolen, i stedet for å lempe arbeidet over på fritiden til elevene og ansvaret for læringen over på foreldrene.
 • Å lære seg strukturert hjemmearbeid er bra, men barn og ungdom er ikke alltid voksne nok til å sette et abstrakt mål om læring og karakterer over impulsen om å ha det moro øyeblikkelig. (Kan tolkes både positivt og negativt, og er på begge lister)
 • Elever som sitter hjemme med lekser de ikke forstår uten å få hjelp vil også skade selvtilliten. Å få noe til gir mersmak, men ikke forstå uten å ha mulighet til hjelp er direkte hemmende mot læringen.
 • Elever som klarer seg uten å gjøre lekser (men gjerne blir straffet for det) kan miste troen på at arbeidet de gjør på skolen er noe poeng i.

Ulemper med forslaget

 • Lekser kan være viktige for å fremme samarbeid mellom hjem og skole på barnetrinnet - ofte er leksene den eneste muligheten foreldrene har til å se hva elevene jobber med på skolen og hvordan eleven takler det.
 • I et samfunn hvor det blir mer og mer vanlig med hjemmekontor og kveldsarbeid, og hvor det er viktigere at arbeidstagere tar ansvar for å få arbeidsoppgaver gjort enn å være tilstedet 8-16 er det viktig at skoleungdommen får erfaring i å gjøre selvstendig arbeid hjemme, samt ta ansvar for å fullføre arbeidsoppgaver.
 • Å gi hjemmelekser, men samtidig gi tid i timen til å gjøre leksene om en jobber effektivt, gir mange den dytten som skal til for å starte, jobbe med, og fullføre hjemmeleksene raskt. Slik effektiv jobbing er god bruk av den avgrensede mengden skoletimer.
 • Å lære seg strukturert hjemmearbeid er bra, men barn og ungdom er ikke alltid voksne nok til å sette et abstrakt mål om læring og karakterer over impulsen om å ha det moro øyeblikkelig. (Kan tolkes både positivt og negativt, og er på begge lister)

Andre tanker

I motsetning til det som vanligvis skjer ved høringer og lignende bør elever og studenter denne gangen faktisk få noe å si. Vanligvis er elevorganisasjonen en høringspart, og ellers er det få høringsparter som tar hensyn til elevene sine meninger. Dette gjør at elevene som kjenner leksene på kroppen ikke er de som står for meningene og følelsene i debatten. Stort sett er det politikere som ikke har gått på skole på 20-30-40 år som legger grunnlaget for debatten, gjerne på feil premiss.

Se også

Mailtråd på mailinglista med subject "Systematisering av forslag og innspill"

Avstemning

Støttespillere

 • Olav Have Holm: Er på mange måter enig i grunntanken. Men er en del ting jeg ikke er enig i.
 • Sigmund Kopperud

Motstandere

(ingen så langt)

Agnostikere

 • Tobias Brox
 • Olav Have Holm - Mener at undervisningsopplegget skal være slik at lekser ikke har innvirkning på skoleresultatene. Det bør være mulig å gå ut med bare 5'ere etter 10 års skolegang uten å ha gjort en lekse. Å vokse opp i et hjem med en alenemor som jobber skift og være en del av en søskenflokk på fire (tett i alder) skal med andre ord ikke være noen ulempe. Det skal heller ikke være noen fordel å bo sammen med to foreldre som har universitetsutdannelse (og 8-16 dag).
 • Vegard Solheim - Skulen og moglegheita for utdanning skal være uavhengig av sosial bakgrunn. Det kan alltids være ein fordel å ha godt utdanna foreldre som har tid til å følge opp borna, men det skal ikkje være noko skulepålagd negativt (lekser o.l.) fordi foreldra ikkje har tid til å følge opp borna.

Bør piratpartiet mene noe om dette?

 • Ja - Vegard Solheim
 • Ja - Olav Have Holm
 • Tja - Trond Sorvoja. Kanskje det burde vært opp til hver enkelt skole å lage et best mulig undervisningsopplegg for sine elever og om dette skal innebære hjemmearbeid er jo noe som skolen fint kan komme frem til i samarbeid med foreldre og elever.