Valgkamperfaringer Oslo

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ting som fungerte bra

 • Brosjyrer - brosjyrene var veldig bra da de kom, og gjorde det mye lettere å stå i boden.
 • Valgbod

Ting som bør kunne gjøres bedre

Akershus

Styret i Akershus fylkeslag har ikke fungert særlig bra under valgkampen. Mail til styret fra medlemmer som ønsket å bidra i valgkampen har blitt ignorert. Antageligvis kunne vi ha hatt flere hender dersom vi hadde de-facto slått oss sammen med Akershus. Til neste valgkamp må Oslo og Akershus samarbeide tett - såpass tett at man slår sammen mailinglistene.

Vi får også kritikk fordi valglistene ble levert for tidlig i Akershus - det var folk som gjerne ville stå på liste som ikke fikk anledning til det.

Valgboden

 • Vedlikehold av boden, montering av flaggstang, etc; den må ikke fremstå som shabby, og det må ikke være for enkelt å bryte seg inn.
 • Bedre organisering - vi bør vite at vi har ressursene til å bemanne boden før vi setter den opp, og vi bør ha valgkampmateriellet tilgjengelig.
 • El, vafler og kaffe hadde sikkert vært en slager. Først og fremst for å gjøre det bedre for oss som bemanner boden, men også som mulig giveaway.
 • Andre tiltak, som gratis Wi-Fi, belysning, etc.
 • Mer møbler og utstyr, for å gjøre det mer behagelig å stå i boden.
 • Flere t-skjorter. Giveaways til spesielt interesserte?

Annet

 • Samstemt budskap. Vi må øve på hva vi skal si, og vi må se til at svarene ikke blir for ulike avhengig av hvem som står i boden
 • "Valgomaten" - vi trenger en kjapp breddedemokratisk prossess for å få kjørt inn innhold når vi får denne typen spørsmål
 • Presse - vi må være proaktive og sette agendaen, og ikke bare passivt svare på spørsmål som kommer inn.
 • Samkjøring av oppmøtetider etc - det går mye lettere å stå i boden når man er flere