Veiledning til Liquid Feedback

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hvordan bruke Liquid Feedback

Oppdatering: Av ukjente årsaker er Liquid Feedback vurdert å være for dårlig for Piratpartiet Norge.

Struktur

Unit -> Area -> Issue -> Initiative -> Suggestion

Enhet -> Kategori -> Sak -> Initiativ -> Forslag

Ordliste

Engelske uttrykk:

 • Unit - Overordnet enhet (e.g. Piratpartiet Norge)
 • Area - Kategori (e.g. Kultur)
 • Issue - Sak. Saker som legger inn i LF følger en bestemt policy (se saksgang under).
 • Initiative - Initiativ. Flere initiativer kan opprettes innenfor samme sak.
 • Suggestion - Forslag kan legges til under hvert initiativ og stemmes over.
 • Admission - Godkjenning
 • Area - Kategori
 • Supporter - Tilhenger
 • Discussion - Diskusjon
 • Verification - Verifisering
 • Voting - Avstemning

Saksgang for saker i Liquid Feedback

 1. Et medlem legger inn en sak (Issue) og medfølgende initiativ (Det første initiativet opprettes automatisk). Saken legges inn i en passende kategori (Area). Når et medlem legger inn en sak er det viktig at det også legges inn en link til en ekstern diskusjonstråd (Det er et eget felt for dette i LF)
 2. Saken går inn i en godkjenningsfase (Admission), og folk kan melde sin interesse for saken. I løpet av denne fasen må minst 40% av brukerne som er aktive i den aktuelle kategorien melde seg som interesserte i saken.
 3. Så fort saken har oppnådd tilstrekkelig interesse, går den videre inn i diskusjonsfasen (Discussion). Hvis så ikke skjer, blir saken lagt død. I diskusjonsfasen begynner behandlingen av saken. I løpet av denne fasen kan initiativet endres og/eller nye initiativer i saken kan legges inn av andre medlemmer. Man kan også legge inn ønsker eller krav man mener hører til initiativet, og gi uttrykk for hva man mener om andres bemerkninger. Diskusjonen foregår i et eksternt verktøy (link til diskusjonssiden må presenteres av forslagsstiller). Da kan folk legge inn nye initiativer og forslag som man kan stemme over i avstemningsfasen.
 4. Etter diskusjonen fryses saken i "Verifisering" (Verification). Da kan ingen gjøre endringer men man kan lese seg opp på saken før avstemningen åpner.
 5. Deretter går saken til "Avstemning" (Voting). For at en sak skal bli godkjent må det oppnås et flertall på 60% av de som stemmer. For at en avstemning skal være gyldig må minst 2/3 av aktive LF-medlemmer være representert i avstemningen.

Hvordan påvirke en sak

 • Gå inn i en enhet
 • Velg "alle kategorier i mine enheter"
 • Velg "Delta i kategori", for alle kategorier du vil stemme direkte i
 • "Deleger kategori" hvis du vil delegere (se lenger ned)
 • Trykk på kategorien
 • Velg en sak.
 • Da kan du støtte saken, lage forslag, osv.

Hvordan legge inn en sak

Hvordan delegere

 • Den du skal delegere til må være i kontaktlista di.
  • For å legge til i kontaktlista går inn på medlemmer, finn personen, trykk på personen. * Velg legg till i kontaktlista øverst.
 • Gå så til hjem, alle kategorier i mine enheter.
 • Velg så deleger kategori for kategorien du vil delegere.
 • Velg så delegat, eller fjern delegering.

Hvordan stemme

Når saken går inn i avstemning kan du stemme, og da kan du dra og slippe forslagene i riktig rekkefølge.