Verktøy og metoder

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

I Piratpartiet brukes en rekke ulike verktøy. Formålet med denne artikkelsamlingen er å liste opp verktøyene, gi linker og eventuell registrerings/påloggingsinformasjon, informasjon om hva verktøyene er tiltenkt til, samt verktøyenes styrker og svakheter.

Man bør alltid ta utgangspunkt i hvilke behov man har før man vurderer verktøyene. Man må også se over listen over ønskede verktøyegenskaper før man velger verktøy.

Verktøy og plattformer for diskusjon

Vi har pr i dag ingen verktøy som oppfyller hele ønskelista over viktige egenskaper med et diskusjonsmiljø. Piratpartiet har valgt det som strategi å tilby mange ulike plattformer for diskusjon for å "ha en bred slagside". Man skal være veldig oppmerksom på de ulike problemene man kan møte på et diskusjonsforum.

IRC er diskusjonsverktøyet som er mest velegnet for flyktige diskusjoner i sanntid. IRC har sine svakheter og det er en veldig gammel protokoll, men det finnes få fullgode alternativer (Telegram er lansert som ett alternativ - se User:Tobixen/Telegram for Tobias' synspunkter på Telegram.

Tredjepartstjenester aka sosiale medier brukes for å nå ut til de som foretrekker disse tjenestene. Reddit ansees av flere som å være den beste tredjepartstjenesten for diskusjon.

Vi har en epostliste for diskusjon, den eksisterer også mest fordi en del foretrekker denne debattformen -- dette har den jo felles med alle andre diskusjonsfora, som også eksisterer fordi noen foretrekker akkurat den formen.

Webforumet ... Vår interne ... sub-reddit er det offisielle debattforumet.

Mediawiki kan til en viss grad anvendes som diskusjonssystem, men er mest egnet til å oppsummere debatter og argumenter.

Umodererte diskusjonsfora har en del generelle problemer, derfor kan det være nødvendig med visse former for moderasjon, selv om vi prinsipielt er i mot sensur.

Verktøy for samhandling og publisering

Pad er et det beste samhandlingsverktøyet dersom flere personer skal editere samme artikkel på samme tidspunkt. Mediawiki er veldig god som informasjonsbank, samt til langvarig samarbeid om artikkelproduksjon. For publisering av offisiell informasjon utad er Piratpartiets offisielle websider på http://www.piratpartiet.no riktig sted.

Liquid Feedback er ment å være piratpartiets offisielle verktøy for demokratiske avgjørelser, men vi har så langt ikke tatt verktøyet bredt i bruk.

git er et veldig bra revisjonshåndteringssystem. Vi holder enkelte dokumenter og andre ting i git, med kopi til https://github.com/piratpartiet/ - i den grad vi har tekster og manifester lagret i git overlapper den til en viss grad funksjonalitetsmessig med wiki.

Andre verktøy

Vi bruker til en viss grad Trello for TODO-lister.

Vi har foreløbig ingen offisielt kalendersystem, men Zimbra (hvor alle medlemmer med verv har fått konto) har innebygd kalenderstøtte, CalDAV og webinterface.

Verktøy og metoder for interne og eksterne annonseringer og valgkampinnsats

Mail

mail.piratpartiet.no kjører i dag Zimbra, som tilbyr mailkonti m/ webgrensesnitt til medlemmer med verv, mailinglister, samt kalenderfunksjonalitet.

Vi har en epostliste til samtlige medlemmer. Dette er verktøyet for annonsering av særlig viktig informasjon til samtlige medlemmer i piratpartiet. Det er begrenset tilgang til å poste annonseringer her. TODO: hvem har tilgang? Styret?

Det er opprettet fylkeslister for alle fylker: både medlemslister og fylkesstyrelister.

Styret har en epostliste som kan brukes for kontakt - styret@piratpartiet.no.

For ekstern annonsering - mail til tilfeldige addressater kalles spam og er selvfølgelig utelukket. Det er imidlertid legitimt å gi folk mulighet til å abonnere på nyhetsbrev fra Piratpartiet. Styret sitter også på mailinglister til bruk for Verktøybehov#Pressemeldinger.

Ulemper

Man kan aldri være helt sikker på at epostene kommer frem, pga spamfilter o.l.

Selv om epostene kommer frem kan man ikke være sikker på at de blir lest og forstått - spesielt dersom man sender en lang epost er risikoen stor for at mottager legger den til sides ... "tl;dr", eller "leser den når jeg får tid" (aka, aldri).

Epost er ikke alltid det beste dersom ting haster; det finnes folk som ikke engang leser epost daglig (men vi kan vel regne med at piratpartiets medlemsmasse er meget oppadgående på epost?)

SMS

SMS kan være et godt verktøy når ting haster mer enn epost, samt for å nå folk som ikke er helt "epost-kompatible". Man skulle tro at det ikke gjelder piratpartiets medlemmer.

Ulemper

Koster mye, virker fort ganske masete, vanskelig å svare på eller melde seg av. Ikke alle som er "SMS-kompatible". Ut i fra dette bør man kunne anta at annonseringer gjennom SMS er utelukket for piratpartiet.

Telefon / VoIP

Dersom man skal få en kjapp bekreftelse på at mottager har mottatt og forstått en melding, så er telefon ofte det riktige - gjerne i kombinasjon med epost.

Ulemper

Kostnadsdrivende. "Cold calls" samt telefontigging er særlig lite populært - men MDG har hatt telefontiggerunder til sine medlemmer for å få inn valgkampmidler. Alt i alt bør vi vel unngå bruk av telefon til annonsering, mens det kan være et nyttig hjelpemiddel dersom to personer trenger å koordinere noe eller få kontakt med hverandre.

Stands

Stands på steder hvor folk ferdes er et ofte brukt middel for å nå ut til potensielle velgere i valgkampen. Det kan nok særlig ha noe for seg for et såpass ukjent parti som piratpartiet.

Dør-til-dør-aksjoner

Arbeiderpartiet har til en viss grad benyttet seg av denne varianten for å få kontakt med potensielle velgere. Det kan være nyttig for Piratpartiet også - både for å få feedback om hva folk flest mener om partiet og for å få ut budskapet. Det avhenger imidlertid svært mye av at de som går runder er karmatiske folk

Ulemper

Mye arbeid, og blir lett oppfattet som masete.