Forskjell mellom versjoner av «Økonomisk nøytral politikk»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
I piratpartiet finnes det mange personer med forskjellige kjepphester og forskjellig "politisk farge". Noen ønsker en minst mulig stat fordi det gir størst mulig personlig frihet, andre ønsker at staten finansierer "gode ting" og gir størst mulig sikkerhetsnett for de som "faller utenfor". Begge ståstedene kan regnes for å være "god piratpolitikk", men de er grunnleggende motstridende. Det virker også frastøtende på velgerene om de ikke føler seg trygge på hvilken retning Piratpartiet vil ta når det kommer til ikke-piratparti-saker.
+
I Piratpartiet finnes det mange personer med forskjellige kjepphester og forskjellig "politisk farge". Noen ønsker en minst mulig stat fordi det gir størst mulig personlig frihet, andre ønsker at staten finansierer "gode ting" og gir størst mulig sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Begge ståstedene kan regnes for å være "god piratpolitikk", men de kan være sterkt motstridende standpunkter. Det virker også frastøtende på velgerne om de ikke føler seg trygge på hvilken retning Piratpartiet vil ta utenfor partiet sine kjernesaker.
  
 
= Konkretisering av forslaget =
 
= Konkretisering av forslaget =
  
Forslaget i kortform: '''piratpartiet skal i kommende stortingsperiode prøve å føre en politikk som er mest mulig nøytral hva angår offentlige inntekter og utgifter'''.
+
Forslaget i kortform: piratpartiet skal i kommende stortingsperiode prøve å føre en politikk som er mest mulig økonomisk nøytral hva angår offentlige inntekter og utgifter.
  
 
== Skattepolitikk ==
 
== Skattepolitikk ==
Linje 17: Linje 17:
 
* PPN kommer heller ikke aktivt til å jobbe for å få inn nye utgiftsposter på offentlige budsjetter.
 
* PPN kommer heller ikke aktivt til å jobbe for å få inn nye utgiftsposter på offentlige budsjetter.
  
* PPN er generelt i mot "offentlig sløsing" og mener at dette kan oppnås gjennom en størst mulig åpenhet omkring offentlige budsjettforslag, budsjetter, budsjettbehandling og regnskap. De som har glede av det må  enkelt kunne navigere seg frem på offentlige nettsteder og finne ut av hver minste detalj - hvor mange lyspærer skifter man årlig på stortinget, hvor mye koster de, hvilken leverandør er valgt, og hvem er ansvarlig for valg av leverandør?
+
* PPN er generelt i mot "offentlig sløsing" og mener at dette kan oppnås blant annet gjennom en størst mulig åpenhet omkring offentlige budsjettforslag, budsjetter, budsjettbehandling og regnskap. De som ønsker det skal enkelt kunne navigere seg frem på offentlige nettsteder og finne ut av staten sin pengebruk. Samtidig må det balanseres hvor nøyaktig informasjon som kan settes opp, da et pengekontrollregime innad i det offentlige raskt fører til meget rigide regler, treg saksgang, og stor pengebruk på administrasjon, rapporter og "papirflyttere".
  
* Mye "offentlig sløsing" skyldes dårlig bestillingskompetanse. Utkast til anbudsspesifikasjoner bør ut på åpne "minihøringer".
+
* Mye offentlig sløsing skyldes dårlig bestillingskompetanse. Utkast til anbudsspesifikasjoner bør ut på åpne "minihøringer". [''Bør utbroderes, kan bl.a. føre til tregere saksgang''].
  
* Offentlige programvareprosjekter er i en særstilling, dette representerer ofte "offentlig sløsing" som faller PPN meget tungt for hjertet. PPN er ivrig tilhenger av at offentlig sektor tar i bruk digitale løsninger både i kommunikasjon med publikum såvel som i intern saksbehandling - men det er svært viktig at man får valuta for investeringene.  Programvareutvikling egner seg dårlig til anbudsrunder med fastsatt kravspesifikasjon.  Det må være et minimumskrav at all programvare utviklet på offentlig kontrakter må leveres som fri kildekode slik at det kan eksistere reelle anbudskonkurranser på vidreutvikling av programvaren.  Korte iterasjoner er alltid å foretrekke fremfor store prosjekter.                                                                                               
+
* Offentlige programvareprosjekter er i en særstilling. Dette representerer ofte offentlig sløsing som faller PPN meget tungt for hjertet. PPN er ivrig tilhenger av at offentlig sektor tar i bruk digitale løsninger både i kommunikasjon med publikum såvel som i intern saksbehandling - men det er svært viktig at man får brukbare resultat for investeringene.  Programvareutvikling egner seg dårlig til anbudsrunder med fastsatt kravspesifikasjon.  Det må være et minimumskrav at all programvare utviklet på offentlig kontrakter må leveres som fri kildekode slik at det kan eksistere reelle anbudskonkurranser på videreutvikling av programvaren.  Korte iterasjoner er alltid å foretrekke fremfor store prosjekter.                                                                                               
  
  
Linje 28: Linje 28:
 
== Fordeler med forslaget ==
 
== Fordeler med forslaget ==
  
* Vi unngår intern fragmensjon.
+
* Vi unngår intern fragmentering.
* Vi risikerer ikke å frastøte oss velgere som vil unngå "ekstrempartier". 
+
* Vi unngår stempelet "ekstremparti".
* Vi unngår ikke å frastøte velgere fordi de "ikke kan stole på politikken vår".
+
* Vi risikerer ikke å frastøte oss velgere som vil unngå "ekstrempartier".
* Vi unngår å bruke ressurser på å krangle om saker som ligger langt utenfor kjernepolitikk
+
* Vi unngår å bruke ressurser på å krangle om saker som ligger langt utenfor kjernepolitikk.
  
 
== Ulemper med forslaget ==
 
== Ulemper med forslaget ==
  
Det medfører en ganske passiv politikk.
+
* Det medfører en ganske passiv politikk.
  
 
== Alternative forslag ==
 
== Alternative forslag ==
  
* Alt som ikke ansees som "kjernepolitikk" styres gjennom "liquid feedback". Innvalgt kandidat vil være forpliktet til å tjene flertallssynet i Piratpartiet til enhver tid.
+
* Alt som ikke ansees som "kjernepolitikk" styres gjennom "liquid feedback". Folkevalgte for Piratpartiet vil være forpliktet til å følge flertallet i i Piratpartiet til enhver tid.
 
* Vi diskuterer og krangler så filla fyker og lager et "bredt" partiprogram.
 
* Vi diskuterer og krangler så filla fyker og lager et "bredt" partiprogram.
 
* Vi prøver oss på "vippeposisjonsprinsippet" slik svenskene har implementert den - å prøve å samarbeide med en politisk blokk, og lojalt stemme med den politiske blokken man tilhører i alle saker som ikke er direkte piratrelaterte.
 
* Vi prøver oss på "vippeposisjonsprinsippet" slik svenskene har implementert den - å prøve å samarbeide med en politisk blokk, og lojalt stemme med den politiske blokken man tilhører i alle saker som ikke er direkte piratrelaterte.
Linje 56: Linje 56:
  
 
* Tobias Brox: jeg mener vi må ha en mest mulig provenynøytal politikk - det må være lov å tenke "utenfor boksen" og å tenke høyt - men jeg tror ikke vi har noe å tjene på å prøve ut "alternativ økonomisk politikk" i kommende stortingsperiode. Dagens skatte/avgifts/utgiftspolitikk er alt annet enn optimal, men endringer på retningen '''må diskuteres og utredes grundig''', og '''vi har ikke tid til det''' før første stortingsvalg.
 
* Tobias Brox: jeg mener vi må ha en mest mulig provenynøytal politikk - det må være lov å tenke "utenfor boksen" og å tenke høyt - men jeg tror ikke vi har noe å tjene på å prøve ut "alternativ økonomisk politikk" i kommende stortingsperiode. Dagens skatte/avgifts/utgiftspolitikk er alt annet enn optimal, men endringer på retningen '''må diskuteres og utredes grundig''', og '''vi har ikke tid til det''' før første stortingsvalg.
 +
* Vegard Solheim: Folk flest er stort sett einige i dagens økonomiske politikk. Skillelinjene går på detaljar, og vi klarer heller ikkje å lage store reformar før valet. Å redusere staten sine utgifter der det er mogleg uten at tilboda vert dårlegare er ei praktisk løysing som eg trur dei fleste kan være einige i.
  
 
== Motstandere ==
 
== Motstandere ==

Revisjonen fra 7. des. 2021 kl. 19:22

I Piratpartiet finnes det mange personer med forskjellige kjepphester og forskjellig "politisk farge". Noen ønsker en minst mulig stat fordi det gir størst mulig personlig frihet, andre ønsker at staten finansierer "gode ting" og gir størst mulig sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Begge ståstedene kan regnes for å være "god piratpolitikk", men de kan være sterkt motstridende standpunkter. Det virker også frastøtende på velgerne om de ikke føler seg trygge på hvilken retning Piratpartiet vil ta utenfor partiet sine kjernesaker.

Konkretisering av forslaget

Forslaget i kortform: piratpartiet skal i kommende stortingsperiode prøve å føre en politikk som er mest mulig økonomisk nøytral hva angår offentlige inntekter og utgifter.

Skattepolitikk

 • PPN skal ikke aktivt arbeide for noen store reformer av skattesystemet i neste stortingsperiode.
 • PPN er generelt for enklest mulig regelsett og færrest mulig unntaksbestemmelser - enten det dreier seg om skatteregler eller annet. Det er fristende for enhver politiker, piratpolitikere inkludert, å legge til nye regler, avgifter, subsidier, fradrag, forskrifter, etc for å fremme egne hjertesaker - men man bør i første rekke revurdere gamle regler og forskrifter.

Utgifter

 • PPN kommer ikke til å aktivt jobbe for store omveltninger i budsjettpolitikk og sosial politikk i kommende stortingsperiode.
 • PPN kommer heller ikke aktivt til å jobbe for å få inn nye utgiftsposter på offentlige budsjetter.
 • PPN er generelt i mot "offentlig sløsing" og mener at dette kan oppnås blant annet gjennom en størst mulig åpenhet omkring offentlige budsjettforslag, budsjetter, budsjettbehandling og regnskap. De som ønsker det skal enkelt kunne navigere seg frem på offentlige nettsteder og finne ut av staten sin pengebruk. Samtidig må det balanseres hvor nøyaktig informasjon som kan settes opp, da et pengekontrollregime innad i det offentlige raskt fører til meget rigide regler, treg saksgang, og stor pengebruk på administrasjon, rapporter og "papirflyttere".
 • Mye offentlig sløsing skyldes dårlig bestillingskompetanse. Utkast til anbudsspesifikasjoner bør ut på åpne "minihøringer". [Bør utbroderes, kan bl.a. føre til tregere saksgang].
 • Offentlige programvareprosjekter er i en særstilling. Dette representerer ofte offentlig sløsing som faller PPN meget tungt for hjertet. PPN er ivrig tilhenger av at offentlig sektor tar i bruk digitale løsninger både i kommunikasjon med publikum såvel som i intern saksbehandling - men det er svært viktig at man får brukbare resultat for investeringene. Programvareutvikling egner seg dårlig til anbudsrunder med fastsatt kravspesifikasjon. Det må være et minimumskrav at all programvare utviklet på offentlig kontrakter må leveres som fri kildekode slik at det kan eksistere reelle anbudskonkurranser på videreutvikling av programvaren. Korte iterasjoner er alltid å foretrekke fremfor store prosjekter.


Diskusjon

Fordeler med forslaget

 • Vi unngår intern fragmentering.
 • Vi unngår stempelet "ekstremparti".
 • Vi risikerer ikke å frastøte oss velgere som vil unngå "ekstrempartier".
 • Vi unngår å bruke ressurser på å krangle om saker som ligger langt utenfor kjernepolitikk.

Ulemper med forslaget

 • Det medfører en ganske passiv politikk.

Alternative forslag

 • Alt som ikke ansees som "kjernepolitikk" styres gjennom "liquid feedback". Folkevalgte for Piratpartiet vil være forpliktet til å følge flertallet i i Piratpartiet til enhver tid.
 • Vi diskuterer og krangler så filla fyker og lager et "bredt" partiprogram.
 • Vi prøver oss på "vippeposisjonsprinsippet" slik svenskene har implementert den - å prøve å samarbeide med en politisk blokk, og lojalt stemme med den politiske blokken man tilhører i alle saker som ikke er direkte piratrelaterte.

Andre tanker

(ingen)

Se også

Mailtråd på mailinglista, "Forslag: provenynøytal piratpolitikk i kommende stortingsperiode"

Avstemning

Støttespillere

 • Tobias Brox: jeg mener vi må ha en mest mulig provenynøytal politikk - det må være lov å tenke "utenfor boksen" og å tenke høyt - men jeg tror ikke vi har noe å tjene på å prøve ut "alternativ økonomisk politikk" i kommende stortingsperiode. Dagens skatte/avgifts/utgiftspolitikk er alt annet enn optimal, men endringer på retningen må diskuteres og utredes grundig, og vi har ikke tid til det før første stortingsvalg.
 • Vegard Solheim: Folk flest er stort sett einige i dagens økonomiske politikk. Skillelinjene går på detaljar, og vi klarer heller ikkje å lage store reformar før valet. Å redusere staten sine utgifter der det er mogleg uten at tilboda vert dårlegare er ei praktisk løysing som eg trur dei fleste kan være einige i.

Motstandere

(ingen så langt)

Agnostikere

(ingen så langt)