15.05.16

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Årsmøte 15.06.16

Kenneth er enstemmig vedtatt som referent

Oppmøte: Kenneth Polden, Raymond Johansen.

Forslag vedtektsendringer:

1. "Fylkeslagets navn er Nordland Piratparti" skiftes til: Fylkeslagets navn er Piratpartiet Nordland.

2. Det bør stipuleres under "møter" at "møter skal innkalles og utropes innenfor rimelighetens grenser. Minimum gjennom den offisielle facebookgruppen eller email til partiets medlemmer.

3. Under medlemsskap bør det stipuleres for styret: geografisk bosted bør være i Nordland, men kan godkjennes ved avstemmning i styret. Minst 50% må stemme for å godkjenne medlemsskapet for søkeren. Forøvrig er ikke bosted relevant for vanlige medlemmer.

4. Vi bør ta en prat om hva som teller som administrative utgifter og hva som ikke er

Andre forslag:

5. Vi bør sette opp et budsjett/plan for 2016 og valgkampen i 2017


Resultat:

Vedtektsendring 1: Enstemmig vedtatt

2: Enstemmig vedtatt

3: Enstemmig vedtatt

4: Med administrative utgifter så menes; all organisering av drift. Derimot så dekkes ikke representasjon av partiet. Politisk arbeid, valgkamp, og verving sees ikke som administrativt arbeid. Det er mulig for fylkeslaget å øke budsjettet for administrative utgifter ved ekstraordinært årssmøte, hvor dette krever minst 50% medhold for at dette skal vedtas. Enstemmig vedtatt.

5: Enstemmig vedtatt at Kenneth sender info til Raymond, for utvikling av foreslått budsjett.


Diskusjon leder: Kenneth Polden fortsetter.


Andre forslag?

Øke budsjett administrative utgifter ved ekstraordinært årssmøte ved 50% godkjenning: enstemmig vedtatt.

Regnskapet ble gått igjennom, Kenneth informerte om pengene fra staten som utgjør 10 955,36 per kvartal, angivelig. Har per møtet kun blitt utbetalt en

utbetaling.

Årsberetning

Til slutt ble det diskutert innsatsen for det kommende valget. Årsberetningen og regnskap ble gjennomgått (null inn og null ut for 2015).