5. ordinære landsmøte

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 6. apr. 2017 kl. 00:32 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Årsberetning, Årsregnskap og revisors beretning finer du her)
Hopp til: navigasjon, søk

Tilbake til Landsmøter


På dette landsmøtet er det viktigere enn noen gang at vi får valgt et dyktig sentralstyre. For å kunne sitte i sentralstyret, må følgende vilkår oppfylles av kandidatene som stiller til valg:

 1. Du må ha kompetanse i det å sitte i styre. Med det menes at du bør ha erfaring fra å sitte i styre i frivillig organisasjon eller i bedrift. Å ha erfaring fra lokalstyre og fylkesstyre i Piratpartiet eller andre organisasjoner er nyttig.
 2. Du må følge politikken til Piratpartiet og jobbe for det som landsmøtet bestemmer.
 3. Du må være ryddig og strukturert i arbeidet du gjør, og kunne samarbeide med andre.
 4. Du må kunne håndtere press. Det er viktig å kunne håndtere medlemmer, som er uenige med avgjørelser i sentralstyret, på en ryddig og ordentlig måte.
 5. Styremedlemmer er personlig økonomisk ansvarlig for vedtak som påfører Piratpartiet tap av økonomiske midler.
 6. Styremedlemmer er forpliktet etter lov og holde seg oppdatert på Valgloven, Partiloven, Revisorloven, Regnskapsloven, pålegg fra Partilovnemnda, pålegg fra SSB og holde seg orientert om regelverkt, forskrifter og rundskriv.
 7. Videre er styremedlemmer pålagt ved lov å rapportere hvert år om den økonomiske situasjonen i partiet som inkluderer regnskap, forfatning av årsberetning og tett samarbeid med generalsekretær slik at alt kan vli rapportert i tide.
 8. Konsekvensen av ikke å følge disse prosedyrene er i verste fall nedleggelse av partiet eller full reduksjon i partistøtte. Økonomiske krav som ikke kan dekkes ved tapt partistøtte er altså hvert enkelt styremedlems personlige ansvar å dekke inn.


Vi trenger også dyktig programbande (programkomité).

For å være medlem i Programbanden trenger du å oppfylle disse vilkårene:

 1. Du må ha kompetanse i komitéarbeid eller prosjektarbeid. Med det menes at du bør ha erfaring i å kunne utføre målrettet arbeid i frivillig organisasjon eller i bedrift. Enkeltpersonsprosjekt er også relevant erfering. Å ha erfaring i utforming av politikk i lokallag eller fylkeslag i Piratpartiet eller andre organisasjoner er nyttig.
 2. Du må følge politikken til Piratpartiet og kunne fortelle forslagstillere om hvordan forslag bør utformes for at de skal skal passe inn med innholdet i Piratkodeksen.
 3. Du må være ryddig og strukturert i arbeidet du gjør, og kunne samarbeide med andre.
 4. Du må kunne håndtere arbeidspress.
 5. Du må kunne prioritere. Hvis det er mye som skjer på et landsmøte, så må du i samarbeid med de andre i Programbanden kunne velge ut forslagene som er viktigst å behandle først.

Mal for presentasjon av kandidatur til sentralstyret eller Programbanden for landsmøtet finner du her: Mal og eksempler for utfylling av søknader til verv i sentralstyret og Programbanden.

Det er sterkt anbefalt å fylle ut skjema, slik at landsmøtet kan ta informerte valg om vervene. Du velger selv hva som er relevant for deg å fylle ut. Det vil være mulighet for kort, muntlig presentasjon av seg på selve landsmøtet.


Praktisk informasjon

Piratpartiets subreddit debatterer vi alt om Landsmøtet.

Tid og sted

Tidspunkt: 6. og 7. mai 2017 kl 09:30 til 17:00 begge dagene

Sted: USF Verftet, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Kart for USF Verftet

Reiserute fra jernbanestasjon:

17813856 10155107315437432 375292137 n.png


Buss

Informasjon: skyss.no

Gå-buss-gå

Taxi

Informasjon: bergentaxi.no eller ring: 07000

-Vær tidlig ute, slik at du rekker litt mingling før vi begynner ;)

Mat

Det er mange butikker og restauranter i sentrum og også lunsj servering på stedet.

Henvendelser vedrørende landsmøtet kan rettes til lm17 alfakrøll piratpartiet.no.

Middag lørdag

Lørdag kl 19:00

Tentativ timeplan

Lørdag 6. mai

 • 09:30-10:00 Mingling, frukt
 • 10:00-10:15 Åpning (og leders tale)
 • 10:15-11:45
  • Valg av møteleder
  • Godkjenning av innkalling
  • Reviderte årsberetninger og regnskap for 2013, 2014 og 2015 (ved org. nestleder og gen.sek.)
  • Årsberetning og regnskap for 2016 (ved org. nestleder og gen.sek.)
  • Budsjett for 2017 (ved org. nestleder og gen.sek.)
 • 11:45-12:15 Generalsekretærens rapport om de siste to årenes arbeid.
 • 11:00-11:10 Landsmøtet tar beslutning om det skal bruke tid på valgkampen eller klager på styret.
  • Dersom landsmøtet mener at opprørerne sine anklager har noe for seg, må generalsekretær advare om at det vil gå ut over valgkampen og de få midlene partiet har til den. Det vil også være aktuelt å æerklære Piratpartiet insolvent og/eller konkurs dersom Landsmøtet unnlater å ta hensyn til at vi har lover, regler, forskrifter og krav fra offentlige instistusjoner å fforholde oss til som politisk parti.
 • 11:10-11:40 Pause
 • 11:40-12:45 Kjerneprogramforslag
 • 13:15-14:00 Lunsj
 • 14:00-14:15 Hilsningstale med leder i Unge Pirater og kunngjøring av Unge Piraters representant i sentralstyret
 • 14:15-15:00 Kjerneprogramforslag
 • 15:00-15:10 Pause
 • 15:10-15:40 Valgprogramforslag
 • 15:40-16:30 Planlagt ekstern taler relatert til driften av Piratpartiet
 • 16:30-16:50 Pause
 • 16:50-17:00 Møteslutt
 • 19:00 Piratmiddag

Søndag 7. mai

 • 09:30-10:00 Mingling - Frukt og mat
 • 10:00-10:45 Behandling av suspensjonssaker.
  • De suspenderte får forsvare seg
  • Avstemning om de suspenderte skal ekskluderes
 • 10:45-11:15 Kjerneprogramforslag
 • 11:40-11:45 Pause
 • 11:20-11:35 Kjerneprogramforslag
 • 11:35-12:50
 • 11:45-13:00 Valgprogramforslag
 • 13:00-13:45 Lunsj
 • 14:00-14:45 Endringsforslag til vedtektene
 • 14:45-15:00 Pause
 • 15:00-16:30 Valg
  • Organisatorisk nestleder
  • 3 styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer, prioritert rekkefølge
  • Revisor
  • Leder og medlemmer i Programbanden
 • 16:30-16:45 A stemming om det er nødevendig med EOLM i august i Arendal. Før eller etter Arendalsuka.
 • 16:45-17:00 Offisiell avslutning.
 • 17:00-18:00 Opprydning og skrubbing av dekk.

Årsberetning, Årsregnskap og revisors beretning finner du her

Årsberetninger, årsregnskap og revisors rapport for 2014 og 2015.

Styrevalg

Presentasjon av kandidater til åpne styreverv: Presentasjon av kandidater til verv på valg 2017

Kandidater til rollen som organisatorisk nestleder

Her finner du kandidatliste

Kandidater til rollen som politisk nestleder

Her finner du kandidatliste

Kandidater til sentralstyremedlemmer

Her finner du kandidatliste

Det skal i henhold til vedtektene være tre styremedlemmer.

Kandidater til varamedlemmer i sentralstyret

Her finner du kandidatliste

Det skal i henhold til vedtektene være tre varamedlemmer.

Programbandevalg

Kandidater

 • Navn1
 • Navn2
 • Navn3

Saker

Vedtekter

Forslag til vedtektsendringer

De foreslåtte endringene skal spesifisere uklarheter vi har oppdaget det og i tillegg gjøre det klarere hva Piratpartiet er og ikke er.

Endringsforslagene er lagt ut på Forslag vedtektsendringer 2017.

Programforslag

Forslag til endringer i Kjerneprogram

Forslag til Valgkampsaker

Andre forslag

 • Sak 1
 • Sak 2
 • Sak 3