Borgerlønn

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kommunikasjonskanaler

Blogger

Utrederlederen sin blogg: http://nailwanted.blogspot.no/

Debattforum

Offisiell Reddit for Piratpartiet Norge

Opprinnelig Reddit med brukerveiledning og informasjon til brukerne. Borgerlønn hører inn under 9 - Velferd og Menneskerett

Mail

Mailingliste for piratdiskusjoner: http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/piratdiskusjoner

Facebook-grupper og -sider

https://www.facebook.com/TheAutomatedEconomy

https://www.facebook.com/groups/medborgarlon

https://www.facebook.com/groups/basicincomeeurope

https://www.facebook.com/BorgerlonnBienNorge

https://www.facebook.com/groups/2355197730

https://www.facebook.com/groups/BIEN.Danmark


Grunnleggende spørsmål om Borgerlønn

Hva er Borgerlønn?

Borgerlønn er begrepet om at alle skal ha et anstendig livsopphold, med en grunnlønn utbetalt av staten. Disse er tenkt å erstatte andre generelle økonomiske støtteordninger, slik at bl.a. administrasjons-behovet og individuelle behovs-prøvinger faller bort - med innsparinger for byråkratiet.

Hva skal den månedlige summen være?

Sveits skal i 2015 ha et referendum om borgerlønn, og har foreløpig vurdert summen til å være 22,000 NOK i måneden. Andre har vurdert summen til å være lavere.

Hvorfor foreslår vi Borgerlønn?

Av en hel rekke gode grunner, men først og fremst: Fordi det er uunngåelig.

Med arbeidsmarkedsprognosen om at 50% av alle jobber forsvinner innen de neste 20 år, betyr dette både at vi får en fordobbling i arbeidseffektivitet, med de innsparingene og inntjeningene det medfører for staten, samtidig så blir da arbeidsledigheten høyere enn vi noen gang har sett, og vi trenger å omdefinere hva vi mener med "arbeid". Er arbeid kun det som er direkte inntektsbringende, og som derfor kan enkelt skattes av staten? Vi her i Norge har en lang og stolt tradisjon av å drive med frivillighetsarbeid, som er til nytte for samfunnet på svært mange måter, men som kan være vanskelige å kvantifisere, å måle direkte.

Andre betraktninger er at det blir enklere å etterutdanne seg, videreutdanne seg, starte opp grundervirksomhet, velge å gjøre ting for samfunnet som man ser trengs men som ikke er personlig lønnsomt, i grupper eller alene, og på andre måter bruke penger til å få et bedre, lykkeligere, og mer strukturert liv, fritt for økonomiske bekymringer som kan hemme livsutfoldelsen og virke lammende for sin egen personlige utvikling.

Hvilke bevegelser arbeider for Borgerlønn?

Hvilke partier arbeider for / har interesse av Borgerlønn?

Dokumenter, historikk-arkiv av

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:Arkiv_av_f%C3%B8rst_idemyldring_p%C3%A5_pad,_avsluttet_31.03.2015.odt

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:Arkiv_av_f%C3%B8rst_idemyldring_p%C3%A5_pad,_avsluttet_31.03.2015,_kommentarer.txt

Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2014): Computerization and the Future of Jobs in Norway https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/Computerization-and-the-Future-of-Jobs-in-Norway.pdf