Breddeprogram 2013 Endringsforslag

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 20. sep. 2020 kl. 09:41 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Finans)
Hopp til: navigasjon, søk

Tilbake til hovedsiden for Breddeprogrammet 2013: Breddeprogram 2013
Opprinnelig utkast: Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013

Her kan forslag til breddesaker foreslås.
For å legge inn et forslag eller endringsforslag kopier tabellen under (punkt 1) og gjør endringene dine og sett deretter tabellen inn riktig sted i emnene.
Nummerer forslaget fortløpende.

Du kan også sende forslag lagt inn i tabellen til 'enellerannen@PIR.no adresse og den vil bli lagt til i listen over forslag.
Husk å fylle ut alle feltene, og gjør forslagene forståelige og oversiktlige.

Siste frist for innlevering av forslag er 'enellerannendatoi' Mai 2013 23:59

Det vil foregå avstemming underveis på LF eller andre platformer dersom det er mest praktisk.
All informasjon blir sendt på e-post til medlemmene om frister m.m.

Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:
Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
I tillegg bør vi alle se gjennom Piratpartiets vedtekter.

De politiske sakene vi skal diskutere er delt inn iht. utfallet av diskusjonene om struktur på padden som du finner noen dumper av her Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013#Dumper fra struktureringsarbeidet

Hvert politisk hovedtema vil bli diskutert på egne tråder i forumene og på e-posttrådene. På e-posttrådene bruk følgende struktur i emnefeltet: [Politisk hovedområde] (Politisk ansvarsområde) 'Tittel' Eksempel: [Samferdsel og Infrastruktur] (jernbane) 'Direkte dobbeltspor mellom Kristiansund og Kristiansand'


Forslagsmal
:Bruk følgende mal også på e-post:
Tittel TITTEL PÅ FORSLAG
Forslag fra individ/gruppe HVEM HAR FREMMET FORSLAGET ELLER ENDRINGSFORSLAGET?
Medlem i fylke HVILKET FYLKE ER DU MEDLEM I?
Kontakt detaljer HVORDAN KAN VI NÅ DEG DERSOM VI LURER PÅ NOE IFBM. FORSLAGET?
Forslagets tekst HVA VIL DU/DERE SKAL STEMMES OVER I DETALJ?
Grunnlag og motivasjon for forslaget HVA ER GRUNNLAGET OG MOTIVASJONEN FOR FORSLAGET/ENDRINGSFORSLAGET?


IT og Internett

Saker for digitalt personvern, åpenhet i offentlig sektor,
IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging

Digitalt personvern

Forslag:


Åpenhet i offentlig sektor

Forslag:


IKT-politikk

Forslag:


Telekommunikasjon

Forslag:


Fiberutbygging

Forslag:


-

Barn, Familie og Likestilling

Saker for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv,
forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og integrering

Barn og unges oppvekst- og levekår

Forslag:


Familie- og samliv

Forslag:


Forbrukerinteresser

Forslag:


Kjønnslikestilling

Forslag:


Integrering

Forslag:


-

Dyre- og Viltvern

Saker for dyrs vern og velferd


Dyrevern

Forslag:


Dyrs velferd

Forslag:


-

Finans

Saker for planlegging og iverksetting av den økonomiske politikken,
overvåkning av finansmarkedene og samordning av arbeidet med statsbudsjettet


Økonomisk politikk

Forslag:


Finansmarkedene

Forslag:


Statsbudsjettet

Forslag:


-

Fiskeri- og Kyst

Saker for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd,
sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport
og beredskap mot akutt forurensing


Administrasjon og Livssyn

Saker for samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor og
ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, kirkesaker, tros- og livssyn,
statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter


Forsvar

Saker for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
og koordinering mellom heimevern, sivilforsvar og politireserver


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

Saker for å sikre at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av blant annet bosted og økonomi, kostholds- og ruspolitikk


Velferd og Menneskerett

Saker for sykepenger, attføringsordninger, sosial, uføre, bostøtte,
velferdspermisjoner så som fødsels-/svangerskapspermisjon m.fl. og menneskerettigheter


Arbeid og Innvandring

Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner


Justis- og Beredskap

Saker for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og
kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid


Kommune og Regional

Saker for bolig- og utbygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken,
ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg


Kultur

Saker for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet,
historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri


Kunnskap

Saker for barnehager, grunnskole, videregående opplæring,
høyere utdanning og forskning


Landbruk og Mat

Saker for mat- og landbrukspolitikken


Miljøvern

Saker for miljøpolitikk, rådgiving og bidra til at det
internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes


Næring og Handel

Saker for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter,
eksport og import


Olje og Energi

Saker for tilrettelegging av en samordnet og helhetlig energipolitikk
med fokus på alternative energikilder


Samferdsel og Infrastruktur

Saker for transport av personer, gods og posttjenester,
overoppsyn med veg, flyplasser og jernbaneUtenriks

Saker for Norges interesser internasjonalt bestemmes blant annet av
vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi,
vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og
omfattende eksport av olje, gass og teknologi