Breddeprogram 2013 Endringsforslag

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 27. mai 2022 kl. 21:41 av CrvenaZvezda (diskusjon | bidrag) (FORSL 9.3:01 Skjerpe skillet mellom sivil og politi/militær beredskap.)
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Hovedartikkel: Piratpartiets begrunnelse
Kjerneprogrammet: Piratpartiets_søyler


Tilbake til hovedsiden for Breddeprogrammet 2013: Breddeprogram 2013
Opprinnelig utkast: Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013

Se Breddeprogram 2013 Strukturnummerering for spesifikk nummerering og struktur på alle emnefelt under debatten frem mot juni landsmøtet 2013.


HUSK: Sett inn krysslenker til Forumet, Piratpartiets subReddit, 
og Mailtrådene på "kunnskapsallmenningen". 
Eller send forslag direkte til programbanden@piratpartiet.no


For å legge inn et forslag eller endringsforslag kopier tabellen under (punkt 1) og gjør endringene dine og sett deretter tabellen inn riktig sted i emnene.
Nummerer forslaget fortløpende.

Du kan også sende forslag lagt inn i tabellen til programbanden@piratpartiet.no og den vil bli lagt til i listen over forslag.
Husk å fylle ut alle feltene, og gjør forslagene forståelige og oversiktlige.

Siste frist for innlevering av forslag er 31. mai 2013 23:59

Det vil foregå avstemming underveis på LF eller andre platformer dersom det er mest praktisk.
All informasjon blir sendt på e-post til medlemmene om frister m.m.

Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

I tillegg bør vi alle se gjennom Piratpartiets vedtekter.

De politiske sakene vi skal diskutere er delt inn iht. utfallet av diskusjonene om struktur på padden som du finner noen dumper av her Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013#Dumper fra struktureringsarbeidet

HUSK: Sett inn krysslenker for debattene på Forumet, Piratpartiets subReddit, 
og Mailtrådene på "kunnskapsallmenningen".


Forslagsmal
:Bruk følgende mal også på e-post:
Tittel TITTEL PÅ FORSLAG
Forslag fra individ/gruppe HVEM HAR FREMMET FORSLAGET ELLER ENDRINGSFORSLAGET?
Medlem i fylke HVILKET FYLKE ER DU MEDLEM I?
Kontakt detaljer HVORDAN KAN VI NÅ DEG DERSOM VI LURER PÅ NOE IFBM. FORSLAGET?
Forslagets tekst HVA VIL DU/DERE SKAL STEMMES OVER I DETALJ?
Grunnlag og motivasjon for forslaget HVA ER GRUNNLAGET OG MOTIVASJONEN FOR FORSLAGET/ENDRINGSFORSLAGET?
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? ER FORSLAGET DIREKTE/INDIREKTE ELLER URELATERT TIL KJERNEPROGRAMMET?Se Breddeprogram 2013 Strukturnummerering for spesifikk nummerering og struktur på alle emnefelt under debatten frem mot juni landsmøtet 2013.Innhold

IT og Internett

Saker for digitalt personvern, åpenhet i offentlig sektor,
IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging

Digitalt personvern

Forslag:


Åpenhet i offentlig sektor

Forslag:


IKT-politikk

Forslag:

FORSL 1.3:01 Påbud om bruk av frie og åpne standarder og formater

-

Tittel Påbud om bruk av frie og åpne standarder og formater.
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontakt detaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Offentlig forvaltning plikter å bruke åpne og frie standarder og formater, samt bidra til utvikling av slike der det mangler gode nok alternativ.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Kunnskap er makt sies det. I et demokrati er tilgang på informasjon en selvfølge. Informasjonen må tilbys slik at den er lett tilgjengelig for alle innbyggere. For å legge til rette for enkel, effektiv og billig utveksling av informasjon må en ha definerte standarder som sier noe om hvordan informasjonen innhentes, gjenskapes og lagres for fremtiden.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med søylen om demokrati gjennom at alle demokrati tilbyr og tillater informasjon til sine borgere. Søylen Kommunikasjon og infrastruktur møtes ved standarder og formater er viktige elementer i kommunikasjon. Videre berører forslaget alle elementene kunnskap, kultur, teknologi, innovasjon og vitenskap ved å senke barrièrene for å delta.

Telekommunikasjon

Forslag:


Fiberutbygging

Forslag:


-

Barn, Familie og Likestilling

Saker for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv,
forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og integrering

Barn og unges oppvekst- og levekår

Forslag:


Familie- og samliv

Forslag:


Forbrukerinteresser

Forslag:


Kjønnslikestilling

Forslag:


Integrering

Forslag:


-

Dyre- og Viltvern

Saker for dyrs vern og velferd


Dyrevern

Forslag:


Dyrs velferd

Forslag:


-

Finans

Saker for planlegging og iverksetting av den økonomiske politikken,
overvåkning av finansmarkedene og samordning av arbeidet med statsbudsjettet


Økonomisk politikk

Forslag:

FORSL 4.1:01 Avvikling av Årsavgift for motorvogn

Tittel Avvikling av Årsavgift for motorvogn.
Forslag fra individ/gruppe Lars Erik Schou
Medlem i fylke Aust-Agder
Kontakt detaljer @gmail.com
Forslagets tekst Avskaffe Årsavgift for motorvogn.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Årsavgift for motorvogn ble innført i

1917 som en midlertidig avgift for å skattlegge luksus. Den lever i beste velgående idag som en "fiskal avgift", en avgift hvis formål er å gi staten inntekter. Den er ikke øremerket til noe formål. I 2013 er takstene som følger:

---
Bil totalvekt under 7500kg: 2940kr
Dieselbil uten partikkelfilter: 3425kr
Motorsykkel: 1800kr
Campingvogn over 350kg: 1100kr
Moped, traktor Elbil etc: 415kr
---

Ingen er glade i avgifter, men jeg mener de iallefall bør ha en hensikt, som for eksempel å hjelpe til å finansiere spesifike forvaltningsoppgaver som koster uforholdsmessig mye penger. Årsavgiften på bil går rett i statskassen uten øremerking til noe som helst. I tillegg rammer den veldig usosialt, da det finnes mennesker som ofte er ressurssvake samtidig som de er avhengige av bil, for eksempel handicappede og aleneforeldre.

Årsavgiften genererer ca 9mrd kroner i inntekt til staten årlig. Dette er mye penger, men de er altså ikke øremerket til noe spesielt. Dersom staten ikke klarer seg uten denne inntekten får man foreslå å hente inn pengene på ordinært vis, ikke igjennom usosiale særavgifter.

Jeg mener det er på tide å gi begrepet "midlertidig" mening, og avskaffe Årsavgift for motorvogn, gjerne før avgiften fyller 100 år.

Finansmarkedene

Forslag:


Statsbudsjettet

Forslag:


-

Fiskeri- og Kyst

Saker for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd,
sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport
og beredskap mot akutt forurensing

Fiskeri- og havbruksnæring

Forslag:


Fiskehelse og fiskevelferd

Forslag:


Sjømattrygghet og -kvalitet

Forslag:


Havner

Forslag:


Infrastruktur for sjøtransport

Forslag:


Beredskap mot akutt forurensing

Forslag:


-

Administrasjon og Livssyn

Saker for samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor og
ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, tros- og livssyn,
statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

Forslag:


Forvaltningspolitikk

Forslag:


Konkurransepolitikk

Forslag:


Tros- og livssyn

Forslag:

FORSL 6.4:01 Skille kirke og stat

-

Tittel Skille kirke og stat
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontakt detaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Staten skal være sekulær.
Grunnlag og motivasjon for forslaget I et moderne samfunn er det ingen rasjonell grunn for en stat å fremme et livssyn fremfor et annet. Staten sin oppgave skal være å ivareta menneskerettighetene, se til at menn, kvinner og barn behandles og vurderes med lik verdi og å fremme verdier som er inkluderende uavhengig av ens meninger. Staten skal bidra til å fremme debatt basert på saklighet og gjensidig respekt.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med søylen om demokrati gjennom at alle demokrati tilbyr og tillater informasjon til sine borgere. Videre berører forslaget alle elementene kunnskap, kultur, teknologi, innovasjon og vitenskap ved å sikre muligheter og rett for alle å delta.

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Forslag:


Samer og nasjonale minoriteter

Forslag:


-

Forsvar

Saker for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
og koordinering mellom heimevern, sivilforsvar og politireserver


Sikkerhetspolitikk

Forslag:


Forsvarspolitikk

Forslag:


Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver

Forslag:


-

Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

Saker for å sikre at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av blant annet bosted og økonomi, kostholds- og ruspolitikk


Helse- og omsorgstjenester

Forslag:


Kostholdspolitikk

Forslag:


Ruspolitikk

Forslag:

FORSL 8.3:01

Tittel TITTEL PÅ FORSLAG
Forslag fra individ/gruppe Anders Storsveen
Medlem i fylke Sør-Trøndelag
Kontakt detaljer anders@generation.no
Forslagets tekst Forslaget gå ut på å legalisere produksjon, distribusjon og konsum av narkotiske stoffer, ved å passe de inn i allerede eksisterende systemer og institusjoner.
 • Tilnærmet ufarlige stoffer, som f.eks te laget av coca-blader, har lik eller tryggere sikkerhetsprofil enn koffein, og kunne vært underlagt samme regime som kaffe.
 • Lettere stoffer som marijuana/cannabis ville vært underlagt samme regime som alkohol. Det kunne vært et lisensieringssystem som tillot enkelte utsalgssteder eller apotek til å selge brukerdoser. De ville hatt opplysningsplikt, og ville ikke kunne solgt til synlig berusede person (da rus som svekker dømmekraft som alkohol).
 • Psykedeliske stoffer som LSD, psilocybin, MDMA og 2c-b ville vært tilgjenglig over disk på apoteker. Det ville være dosebegrensninger og personlig ansvar for produktet (ikke lov å videreselge o.l) som gjør at man hindrer videresalg og "binging" (kortisktig overforbruk). Dette er stoffer som, når brukt riktig, har ingen eller akseptable skadevirkninger og veldig lite potensiale for fysisk og psykisk avhengighet.
 • Stimulanter som amfetaminer, kokain, samt smertestillende/avslappende stoffer som opiater og benzoer, ville vært tilgjenglig enten over disk eller på resept basert på risikovurderinger gjort av disse. Det vil være informasjonsansvar, og muligens rasjonering av disse til rekreasjonell bruk basert på langsiktige farer og avhengighetshensyn.

På generelt grunnlag er det viktig at tilgangen på stoffer fra alle kategorier av stoffer blir gjort såpass god, at det ikke skapes et illagalt marked. Det bør også være flest mulig alternativer tilgjenglig innen hver kategori, og at disse blir gjort mer/mindre attraktive via verktøyene som har blitt beskrevet over, basert på tryggheten av stoffene (at opium-te er lettere tilgjenglig og billigere enn heroin osv). Like viktig som det over, er at det også finansieres nye tiltak for folk som trenger hjelp med bruken sin. Disse tilbudene må være vitenskapsbasert, lett tilgjenglige og ha være medisin/helsefokusert og unngå elementer av straff og fordømmelse. Finansieringen av disse bør lett dekkes av besparingene i forbindelse med politi, toll og rettsvesen.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Forbudspolitikken for rekreasjonelle rusmidler er basert på moralisme og avhold/bruksreduksjon, ikke på vitenskap og skademinimering. I korte trekk har fobudspolitikken mange utilsiktede og alvorlige konsekvenser. Det er forbundet med økt vold, økt kriminalitet, store samfunnskostnader, helseproblemer, dødsfall og minsket frihet i samfunnet. En legalisering og regulering av disse stoffene, vil føre til en netto forbedring på alle disse områdene. Motivasjonen er utdypet her: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Legalisering_av_narkotika
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Individ og personvern / menneskerettigheter

-

Velferd og Menneskerett

Saker for sykepenger, attføringsordninger, sosial, uføre, bostøtte,
velferdspermisjoner så som fødsels-/svangerskapspermisjon m.fl. og menneskerettigheter


Sykepenger og velferdspermisjoner

Forslag:


Sosial og bostøtte

Forslag:


Attføring og ufør

Forslag:


Menneskerettigheter

FORSL 9.4:01 Forbud mot ikke-samtykkende kjønnslemlestelse

-

Tittel Forbud mot ikke-samtykkende kjønnslemlestelse
Forslag fra individ/gruppe Vegard Pettersen
Medlem i fylke Rogaland
Kontakt detaljer vegard.pettersen+208qinwiki@piratpartiet.no
Forslagets tekst Forhuden er en naturlig del av det mannlige kjønnsorgan.

Enkelte grupper, så som jøder, muslimer, og en del amerikanere, lemlester guttebabyer ved å klippe eller bite forhuden av.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Dette er et overgrep og må forbys.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med "individ". Guttebabyer har liten mulighet til å beskytte seg selv mot overgrep, derfor må lovverket sikre deres rettigheter.

-

Arbeid og Innvandring

Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner


Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

Forslag:


Innvandring

Forslag:


Pensjoner

Forslag:


-

Justis- og Beredskap

Saker for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og
kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid


Samfunnssikkerhet og beredskap

Forslag:

FORSL 11.1:01 Skjerpe skillet mellom sivil og politi/militær beredskap.

-

Tittel Skille mellom sivil og militær/politi beredskap
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontakt detaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Sivile redningshelikopter skal ikke brukes der bevæpning er nødvendig eller i situasjoner der formålet er å etterforske/oppdage lovbrudd.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Etter 22 juli har det blitt vedtatt at sivile redningshelikopter skal kunne brukes av både politiet og det militære til oppdrag der skarpe våpen blir benyttet. Denne sammenblandingen mellom livreddende og krigslignende oppgaver ødelegger troverdigheten og fokuset til redningstjenesten slik vi kjenner den i dag. I dag er det hovedredningssentralene som alene bestemmer over ressursbruken. Hvilke konflikter vil en ikke få når forsvarsledelse og politi skal blande seg inn i hovedredningssentralene sine oppgaver? Samtidig som helikoptrene som skal brukes til å redde liv til havs nå får redusert rekkevidde og flytid ved at de skal armeres.

Sivile redningshelikopter skal kun brukes til sivile redningsoppgaver. Politi og forsvar skal ha egne dedikerte helikopter om det viser seg å være behov for dette.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

Forslag:


Domstoler og lovarbeid

Forslag:


-

Kommune og Regional

Saker for bolig- og utbygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken,
ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg


Bolig- og utbygningspolitikken

Forslag:


Distrikts- og regionalpolitikk

Forslag:


Ungdomsbyråd

Forslag:


Kommuneøkonomi

Forslag:


Lokalforvaltning

Forslag:


Gjennomføring av valg

Forslag:


-

Kultur

Saker for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet,
historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri


Kultur

Forslag:


Medier

Forslag:


Idrett

FORSL 13.3:01 Fjernet. Forslaget ikke fra et medlem.

Frivillig virksomhet

Forslag:


Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

Forslag:


Pengespill og lotteri

Forslag:


-

Kunnskap

Saker for barnehager, grunnskole, videregående opplæring,
høyere utdanning og forskning


Barnehager

Forslag:


Grunnskoler

Forslag:


Videregående opplæring

Forslag:


Høyere utdanning

Forslag:


Forskning

Forslag:


-

Landbruk og Mat

Saker for mat- og landbrukspolitikken


Matpolitikk

Forslag:


Landbrukspolitikk

Forslag:


-

Miljøvern

Saker for miljøpolitikk, rådgiving og bidra til at det
internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes


Miljøpolitikk

FORSL 19.3:01 Begrense planlagt foreldrelse

Tittel Begrense teknisk planlagt foreldrelse
Forslag fra individ/gruppe Frederik M. J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer freqmod på IRC / mail
Forslagets tekst

Planlagt foreldelse er å bygge inn mekanismer og egenskaper i produkter som gjør at de får forkortet livsløp, og dermed må erstattes av nye produkter.

Bygge økonomiske insentiver for å lage produkter med lenger levetid for alle produkter som ikke er spiselige

 • Straffe produsenter som begrenser levetid v.h.a. tellere.
 • Straffe produsenter dersom levetiden til et produkt forringes ettersom nye generasjoner av produktet kommer.
 • Legge ekstraavgift på elektrisk utstyr uten utskiftbare batterier.
 • Lage miljøavgifter som reduseres eksponensielt med levetiden til et produkt.

Ref: http://tv.nrk.no/program/koid28001909/garantert-kort-levetid (utgår 16. mai)

http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence

For å få virkelig slagkraft for dette må man nok gå i allianse med flere piratpartier i EU og evt. EU-delegasjoner for piratpartier i land som er medlem i EU.

Grunnlag og motivasjon for forslaget

Forbrukersamfundet kveler kloden. Produkter produsert under kommunismen har levetid på 5 ganger så mye som under kapitalismen (og viser dermed at det er mulig). Bedriftsøkonomisk lønner planlagt foreldrese seg, men samfunnsøkonomisk, og miljøøkonomisk er det en katastrofe. Dette er miljøpolitikk uten samfunsøkonomisk eller levestandardsmessige tap.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Planlagt foreldrelse er en generalisering av kopisperrer utenfor det digitale domenet. Piratpartiet er mot kopisperrer i prinsipprogrammet sitt, derfor er det naturlig at vi er i mot firmaers forsøk på å tjene mer penger ved å lage dårligere produkter i resten av samfundet og.

Internasjonalt miljøvernsamarbeid

Forslag:


-

Næring og Handel

Saker for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter,
eksport og import


Næringslivspolitikk

Forslag:


Oppstartsbedrifter

Forslag:


Eksport og import

Forslag:


-

Olje og Energi

Saker for tilrettelegging av en samordnet og helhetlig energipolitikk
med fokus på alternative energikilder


Energipolitikk

Forslag:


Alternative energikilder

Forslag:


-

Samferdsel og Infrastruktur

Saker for transport av personer, gods og posttjenester,
overoppsyn med veg, flyplasser og jernbane


Persontransport

Forslag:

FORSL 19.1:01 Offentlig finansiert kollektivtransport

Tittel Offentlig finansiert kollektivtransport
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Sak "stjålet fra det tyske piratpartiet": http://www.piratenpartei.de/politik/lebenswerte-umwelt/bauen-und-verkehr/

Utrede og se på kost/nytte for gratis kollektivtransport. Se hvor mye man kan spare ved å droppe dårlige, forvirrende (digitale) bilettsystem, samt å få enda flere reisende til å velge kollektivt i stedet for privatbil.

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Få enda flere reisende til å velge kollektivt i stedet for privat.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Å unngå digitale bilettsystemer fører til færre muligheter for overvåkning.

Godstransport og posttjenester

Forslag:


Vegpolitikk

Forslag:


FORSL 19.3:01 Reorganisering av skatter

Tittel Reorganisering av skatter
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Reorganisering av skatter

Piratpartiet ønsker å forsterke prinsippet om brukerbetaling for offentlige veier i norge. Vi ønsker å skape transparens i skatte og avgiftsystemet ved å la alle avgifter på bilhold og kjøring gå til veiutbygging, og kun dette. Untaket vil være bompenger nær større byer som kan brukes til kryssfinansiering av kollektivtransport for å lette køer på veiene. Piratpartiet vil også illusjonen om at bompenger kun skal brukes untaksvis til livs og innføre et mer konsistent bompengeregime, derfor bør alle veier med fartsgrense på over 80 km i timen (dvs. 90 og 100 km/t) være bompengefinansiert, med en fast kilometertakst per km (en for 90 og en for 100), samt ekstra takst for tuneller som har dyrere vedlikehold og byggekostnader. Fartsgrense på 90 km/t bør forbeholdes vei med midtdeler, 100+ km/t bør være minst 4 felts vei.

FORSL 19.3:01 19.3:02 19.3:03 Opprinnelig postet som ett enkelt forslag med tre forslag integrert. Opprinnelig tittel Selvfinansiert statlig veipolitikk

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Å komme myten om at staten skattelegger bilister uberettiget mye til livs.
 • Å synliggjøre kostnadene til infrastruktur.
 • Å redusere administrasjonskostnader.
 • Å stimulere til mindre kjøring (og mindre miljøbelastning) ved å la folk betale mindre jo mindre bil de kjører.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Prinsipprogrammet sier ingen ting om overnevnte forslag, det påvirker ikke nøytralitet på veiene.
 • Anonym bompengeinnkreving vil gjøre det lettere å ferdes anonymt på norske veier
 • Økt bompengeinnkreving kan gjøre det lettere å spore hvor biler kjører (og kjøremønstere med anonyme brikker).


FORSL 19.3:02 Sentral innkreving av bompenger

Tittel Sentral innkreving av bompenger
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Sentral innkreving av bompenger

Piratpartiet ønsker sentral administrasjon for innkreving av bompenger, for å minske innkrevingskostnader. Ekstrakostnader for biler som ikke har brikke belastes bilene uten brikke. Anonym brikke/kontantkort gjøres tilgjengelig på bensinstasjoner. Krav om forhåndsbetalt brikke for alle utenlandsregisrterte biler (kontrollposter/bomstasjoner langs landegrensene kombinert med bensinstasjoner).

FORSL 19.3:01 19.3:02 19.3:03 Opprinnelig postet som ett enkelt forslag med tre forslag integrert. Opprinnelig tittel Selvfinansiert statlig veipolitikk

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Å komme myten om at staten skattelegger bilister uberettiget mye til livs.
 • Å synliggjøre kostnadene til infrastruktur.
 • Å redusere administrasjonskostnader.
 • Å stimulere til mindre kjøring (og mindre miljøbelastning) ved å la folk betale mindre jo mindre bil de kjører.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Prinsipprogrammet sier ingen ting om overnevnte forslag, det påvirker ikke nøytralitet på veiene.
 • Anonym bompengeinnkreving vil gjøre det lettere å ferdes anonymt på norske veier
 • Økt bompengeinnkreving kan gjøre det lettere å spore hvor biler kjører (og kjøremønstere med anonyme brikker).


FORSL 19.3:03 Forenkling av planprosess

Tittel Forenkling av planprosess
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Forenkling av planprosess

Piratpartiet ønsker en mer helhetlig veiutbygging, og vil jobbe for å øke størrelsene på parseller mest mulig, slik at faste kostnader per parsell, blir minst mulig. Vi ønsker og at statlig reguleringsplan skal brukes ved utbygging av hovedveier, med instruks om at hovedveier såfremt det er praktisk mulig skal legges utenom tett bebyggelse for å skåne den og for å skåne bilkjørerene for nedsatte fartsgrenser i tilknytninger til tettsteder.

FORSL 19.3:01 19.3:02 19.3:03 Opprinnelig postet som ett enkelt forslag med tre forslag integrert. Opprinnelig tittel Selvfinansiert statlig veipolitikk

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Å komme myten om at staten skattelegger bilister uberettiget mye til livs.
 • Å synliggjøre kostnadene til infrastruktur.
 • Å redusere administrasjonskostnader.
 • Å stimulere til mindre kjøring (og mindre miljøbelastning) ved å la folk betale mindre jo mindre bil de kjører.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Prinsipprogrammet sier ingen ting om overnevnte forslag, det påvirker ikke nøytralitet på veiene.
 • Anonym bompengeinnkreving vil gjøre det lettere å ferdes anonymt på norske veier
 • Økt bompengeinnkreving kan gjøre det lettere å spore hvor biler kjører (og kjøremønstere med anonyme brikker).

Flyplasser og flytrafikk

Forslag:


Jernbane

Forslag:


-

Utenriks

Saker for Norges interesser internasjonalt bestemmes blant annet av
vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi,
vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og
omfattende eksport av olje, gass og teknologi


Internasjonalt politisk samarbeid

Forslag:


Forvaltning av norske landområder

Forslag:


Forvaltning av norske havområder

Forslag:


Andre utenriksspørsmål

Forslag:


-