Breddeprogram 2013 Strukturnummerering

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 4. feb. 2023 kl. 22:35 av Vegard Solheim (diskusjon | bidrag) (Reverted edits by Vegard Solheim (talk) to last revision by CaptainBlue)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Merk ALLE poster på Forumet, Piratpartiet på Reddit og mailtråder på mailalmenningen slik denne oversikten viser.


Eksempel:

For en post vedrørende 19. Samferdsel og Infrastruktur, under underkategorien 19.2 Godstransport og posttjenester, med tittelen "Reduserte priser på internasjonale postpakker" brukes følgende overskrift på Forumet, Piratpartiet på Reddit og mailtråder på kunnskapsalmenningen:

[19.2] Reduserte priser på internasjonale postpakker


Denne siden vil bli utvidet med underemner under hver underkategori etter behov. Nummereringen av spesielle politiske områder som skal debatteres og stemmes over vil utvides.

Stammen i strukturen er utarbeidet av medlemmene i Piratpartiet sammen og er derfor for dette året mer eller mindre statisk.~

Tilbake til hovedsiden for Breddeprogrammet 2013: Breddeprogram 2013
Opprinnelig utkast: Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013
Endringsforslag postes på denne måten Breddeprogram 2013 Endringsforslag


Innhold

IT og Internett - [1]

Start emnefelt med "[1] Tittel på post / forslag / innspill"

Digitalt personvern - [1.1]

Start emnefelt med "[1.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]

Start emnefelt med "[1.2] Tittel på post / forslag / innspill"

IKT-politikk - [1.3]

Start emnefelt med "[1.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Telekommunikasjon - [1.4]

Start emnefelt med "[1.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiberutbygging - [1.5]

Start emnefelt med "[1.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Barn, Familie og Likestilling - [2]

Start emnefelt med "[2] Tittel på post / forslag / innspill"

Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]

Start emnefelt med "[2.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Familie- og samliv - [2.2]

Start emnefelt med "[2.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forbrukerinteresser - [2.3]

Start emnefelt med "[2.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kjønnslikestilling - [2.4]

Start emnefelt med "[2.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Integrering - [2.5]

Start emnefelt med "[2.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Dyre- og Viltvern - [3]

Start emnefelt med "[3] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrevern - [3.1]

Start emnefelt med "[3.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrs velferd - [3.2]

Start emnefelt med "[3.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Finans - [4]

Start emnefelt med "[4] Tittel på post / forslag / innspill"

Økonomisk politikk - [4.1]

Start emnefelt med "[4.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Finansmarkedene - [4.2]

Start emnefelt med "[4.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Statsbudsjettet - [4.3]

Start emnefelt med "[4.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Fiskeri- og Kyst - [5]

Start emnefelt med "[5] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]

Start emnefelt med "[5.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]

Start emnefelt med "[5.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]

Start emnefelt med "[5.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Havner - [5.4]

Start emnefelt med "[5.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]

Start emnefelt med "[5.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]

Start emnefelt med "[5.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Administrasjon og Livssyn - [6]

Start emnefelt med "[6] Tittel på post / forslag / innspill"

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]

Start emnefelt med "[6.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltningspolitikk - [6.2]

Start emnefelt med "[6.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Konkurransepolitikk - [6.3]

Start emnefelt med "[6.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Tros- og livssyn - [6.4]

Start emnefelt med "[6.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]

Start emnefelt med "[6.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]

Start emnefelt med "[6.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Forsvar - [7]

Start emnefelt med "[7] Tittel på post / forslag / innspill"

Sikkerhetspolitikk - [7.1]

Start emnefelt med "[7.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forsvarspolitikk - [7.2]

Start emnefelt med "[7.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]

Start emnefelt med "[7.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]

Start emnefelt med "[8] Tittel på post / forslag / innspill"

Helse- og omsorgstjenester - [8.1]

Start emnefelt med "[8.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kostholdspolitikk - [8.2]

Start emnefelt med "[8.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ruspolitikk - [8.3]

Start emnefelt med "[8.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Velferd og Menneskerett - [9]

Start emnefelt med "[9] Tittel på post / forslag / innspill"

Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]

Start emnefelt med "[9.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Sosial og bostøtte - [9.2]

Start emnefelt med "[9.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Attføring og ufør - [9.3]

Start emnefelt med "[9.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Menneskerettigheter - [9.4]

Start emnefelt med "[9.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeid og Innvandring - [10]

Start emnefelt med "[10] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]

Start emnefelt med "[10.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Innvandring - [10.2]

Start emnefelt med "[10.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Pensjoner - [10.3]

Start emnefelt med "[10.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Justis- og Beredskap - [11]

Start emnefelt med "[11] Tittel på post / forslag / innspill"

Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]

Start emnefelt med "[11.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]

Start emnefelt med "[11.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Domstoler og lovarbeid - [11.3]

Start emnefelt med "[11.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommune og Regional - [12]

Start emnefelt med "[12] Tittel på post / forslag / innspill"

Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]

Start emnefelt med "[12.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]

Start emnefelt med "[12.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ungdomsbyråd - [12.3]

Start emnefelt med "[12.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommuneøkonomi - [12.4]

Start emnefelt med "[12.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Lokalforvaltning - [12.5]

Start emnefelt med "[12.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Gjennomføring av valg - [12.6]

Start emnefelt med "[12.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Kultur - [13]

Start emnefelt med "[13] Tittel på post / forslag / innspill"

Kultur - [13.1]

Start emnefelt med "[13.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Medier - [13.2]

Start emnefelt med "[13.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Idrett - [13.3]

Start emnefelt med "[13.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Frivillig virksomhet - [13.4]

Start emnefelt med "[13.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]

Start emnefelt med "[13.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Pengespill og lotteri - [13.6]

Start emnefelt med "[13.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Kunnskap - [14]

Start emnefelt med "[14] Tittel på post / forslag / innspill"

Barnehager - [14.1]

Start emnefelt med "[14.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Grunnskoler - [14.2]

Start emnefelt med "[14.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Videregående opplæring - [14.3]

Start emnefelt med "[14.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Høyere utdanning - [14.4]

Start emnefelt med "[14.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forskning - [14.5]

Start emnefelt med "[14.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Landbruk og Mat - [15]

Start emnefelt med "[15] Tittel på post / forslag / innspill"

Matpolitikk - [15.1]

Start emnefelt med "[15.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Landbrukspolitikk - [15.2]

Start emnefelt med "[15.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Miljøvern - [16]

Start emnefelt med "[16] Tittel på post / forslag / innspill"

Miljøpolitikk - [16.1]

Start emnefelt med "[16.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]

Start emnefelt med "[16.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Næring og Handel - [17]

Start emnefelt med "[17] Tittel på post / forslag / innspill"

Næringslivspolitikk - [17.1]

Start emnefelt med "[17.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Oppstartsbedrifter - [17.2]

Start emnefelt med "[17.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Eksport og import - [17.3]

Start emnefelt med "[17.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Olje og Energi - [18]

Start emnefelt med "[18] Tittel på post / forslag / innspill"

Energipolitikk - [18.1]

Start emnefelt med "[18.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Alternative energikilder - [18.2]

Start emnefelt med "[18.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Samferdsel og Infrastruktur - [19]

Start emnefelt med "[19] Tittel på post / forslag / innspill"

Persontransport - [19.1]

Start emnefelt med "[19.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Godstransport og posttjenester - [19.2]

Start emnefelt med "[19.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Vegpolitikk - [19.3]

Start emnefelt med "[19.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Flyplasser og flytrafikk - [19.4]

Start emnefelt med "[19.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Jernbane - [19.5]

Start emnefelt med "[19.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Utenriks - [20]

Start emnefelt med "[20] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]

Start emnefelt med "[20.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske landområder - [20.2]

Start emnefelt med "[20.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske havområder - [20.3]

Start emnefelt med "[20.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Andre utenriksspørsmål - [20.4]

Start emnefelt med "[20.4] Tittel på post / forslag / innspill"