Bruker:Tobixen

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 27. jan. 2022 kl. 09:16 av Tobixen (diskusjon | bidrag) (Personlige ønskemål med Piratpartiet)
Hopp til: navigasjon, søk

Tobias Brox - ordinært medlem med noen varaverv. Grorud, Oslo.

Personlige ønskemål med Piratpartiet

  • Jeg ønsker å få inn folk i styre & stell som kan IT og tech. Jeg skjønner godt at dette kan virke noe arrogant ovenfor de i Piratpartiet som ikke er teknikere - men tross alt, hva er vårt utgangspunkt? "Piratpartiet" (i Sverige) ble stiftet fordi politikerene tilsynelatende manglet kompetanse til å skjønne at gårdagens forretningsmodeller ikke passer overens med dagens teknologi. Vi trenger mer kompetanse på tinget! Ref Falkvinge, det kan være tilstrekkelig med én person som kan få en fot innafor og forklare saker og ting ovenfor resten av tinget!
  • Det offentlige burde ikke bruke noe som helst midler på kulturstøtte etc såfremt ikke sluttproduktet frigis til skattebetalerene. Dette er også i tråd med Piratpartiets utgangspunkt; vi ønsker egentlig ikke å være "pirater", og slik jeg ser det er løsningen frie data.
  • Det offentlige burde ikke bruke noe som helst penger på programvare som ikke er "fri". Dette følger logisk av forrige bullet point. Ja, jeg innser at jeg er noe fanatisk på "Open Source" og "Fri Programvare" (to delvis overlappende begreper) - men dette er viktig! Jeg er veldig overbevist om at det offentlige på sikt vil spare mye penger på å satse på fri programvare, og få et bedre og mer produktivt sluttresultat - samtidig som at satsing på fri programvare vil gi positive ringvirkninger for samfunnet forøvrig. Se forøvrig fri programvare.
  • Jeg ønsker et samfunn hvor jeg ikke føler meg tvunget til å benytte meg av produktporteføljen til Microsoft, Google, Facebook eller andre kommersielle aktører. Jeg ser at ikke alle er like kritiske; Facebook er blitt en viktig kommunikasjonskanal innad i partiet, det er mange som foretrekker Skype for VoIP, det er mange pirater som er fornøyde windowsbrukere, i skrivende stund er vårt "offisielle" forum en subreddit, etc. Jeg er ikke helt uenig i at man må være pragmatisk inniblandt, men prinsipielt sett bør vi ikke kreve at medlemmene våre er nødt til å registrere konti på tredjepartstjenester, og prinsipielt bør vi fremme frie desentraliserte tjenester. Det finnes flere gode grunner for at det bør være slik - riktignok kan man vel påstå at de fleste grunnene er mer eller mindre basert på "paranoiditet". Skillet mellom paranoiditet og naivitet kan imidlertid enkelte ganger være hårfint! Men, la meg minne på Piratpartiets opphav: Piratpartiet ble stiftet fordi kommersielle særinteresser fikk for stor makt; piratpartiets opphav var en motvekt mot en kulturformidlingsbransje, men f.eks. Microsoft har betydelig politisk makt - kanskje mer enn kulturformidlingsbransjen!
  • Jeg er sterk motstander av korrupsjon - et fenomen som for enkelte forbindes med "land vi ikke ønsker å sammenligne oss med" - men likefullt et fenomen som er betydelig også her i landet! Korrupsjon trives best i skjulte kroker, vi i Piratpartiet må alltid jobbe for mest mulig "lys" og innsyn i offentlige avgjørelser! (og det inkluderer selvfølgelig interne avgjørelser i partiet! Jeg ergrer meg litt over at ikke alt av arbeid som gjøres internt er like synlig utad til medlemsmassen - særlig mtp programvareutvikling)
  • Det er utrolig mange rare politiske avgjørelser som gjøres, og man undrer seg i mange tilfeller over om det skyldes inkompetanse eller om det skyldes korrupsjon. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan politikken bør styres, et helt åpent folkedemokrati har også sine svakheter - men det er i allefall av overordnet betydning at folk flest for alle praktiske formål får lett tilgang til å studere saksmapper, se hva politikerene har stemt i ulike saker, kunne kommentere og diskutere politikken som føres, samt idéelt sett også kunne påvirke politikken real-time.