Forskjell mellom versjoner av «Bruker:Tobixen/Offentlig finansiert kode bør være offentlig!»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: Tysklands konservative parti, CDU, har nylig annonsert at de ønsker at all offentlig utviklet programvare skal frigjøres som fri programvare (https://fsfe.org/news/2019/news-20191125-0...)
 
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
Innlegget under er ment som et offentlig debattinnlegg.
 +
 +
= Offentlig finansiert kode bør være offentlig! =
 +
 
Tysklands konservative parti, CDU, har nylig annonsert at de ønsker at all offentlig utviklet programvare skal frigjøres som fri programvare (https://fsfe.org/news/2019/news-20191125-01.en.html).  Dette er det største politiske partiet i Tyskland, så da er det sannsynlig at dette vil bli implementert i Tyskland - og hvorfor ikke - det burde egentlig være en selvfølge.  Argumentene for er mange, eksempelvis:
 
Tysklands konservative parti, CDU, har nylig annonsert at de ønsker at all offentlig utviklet programvare skal frigjøres som fri programvare (https://fsfe.org/news/2019/news-20191125-01.en.html).  Dette er det største politiske partiet i Tyskland, så da er det sannsynlig at dette vil bli implementert i Tyskland - og hvorfor ikke - det burde egentlig være en selvfølge.  Argumentene for er mange, eksempelvis:
  
Linje 10: Linje 14:
  
 
Her i Norge har vi kommet relativt langt med frislipp av offentlig betalte data - vi har hatt en utvikling i det siste tiåret med gradvis frislipp av offentlige data, slik som kartdata, værdata, lover og mye annet.  Norge burde fortsatt være fremoverlent på dette feltet - programvare er det neste naturlige steget!
 
Her i Norge har vi kommet relativt langt med frislipp av offentlig betalte data - vi har hatt en utvikling i det siste tiåret med gradvis frislipp av offentlige data, slik som kartdata, værdata, lover og mye annet.  Norge burde fortsatt være fremoverlent på dette feltet - programvare er det neste naturlige steget!
 +
 +
= Meta =
 +
 +
== Offentlig utviklet vs offentlig anskaffet ==
 +
 +
Med «offentlig utviklet» tenker jeg at dersom det offentlige bruker penger på å få utviklet programvare eller funksjonalitet som ikke allerede eksisterer, så bør det være en forutsetning at slikt utvikles som fri programvare.  Som det står i teksten, jeg ser egentlig ingen saklige innvendinger mot dette.  Smutthull eksisterer, f.eks. noen "prater sammen", et firma lager "hylleprogramvare" for å dekke et spesifikt offentlig behov f.eks. for én kommune, får dekt inn store deler av utviklingskostnadene på å selge lisenser til denne kommunen, og står så fritt til å selge lisenser til alle de øvrige kommunene i landet.  Jeg ser ikke vits i å problematisere dette i innlegget.
 +
 +
Personlig ønsker jeg å gå lenger: alt av programvare som det offentlige bruker penger på bør være fritt, åpent og gratis.  En av mange konsekvenser ville være at offentlig forvaltning, såvel som skoler og undervisningsinstitusjoner øyeblikkelig bør slutte å bruke Microsoft Office.  Det finnes nok svært mange der ute som ''kan'' Microsoft Office og som vil få kaffen i vranghalsen dersom de ser at Piratpartiet ønsker å ta fra dem dette verktøyet.  På lang sikt vil det være flott, dette er et skjult subsidie av en de-facto-monopolist - Microsoft Office blir brukt fordi det er dette folk ''kan'', folk ''kan'' Microsoft Office fordi de har lært det på skolen, og på skolen må man undervise i bruken av Microsoft Office, for det er det som blir brukt. Dette går dypere enn å gi Microsoft en gunstig monopolstilling på utvikling og salg av visse typer programvare, i praksis har Microsoft over lang tid bestemt hvordan datamaskiner skal brukes ... but I digress.
 +
 +
Å sparke ut Microsoft Office og annen hylleprogramvare ut fra offentlig sektor, i det hele tatt å få til noen raske og smertefulle omvendinger, det er lite realistisk på kort sikt.  Jeg ønsker heller ikke at folk skal sette kaffen i vranghalsen - derfor er det offentlig utviklet programvare det fokuseres på.  Det finnes ingen saklige grunner til at f.eks. altinn.no ikke er laget som fri programvare.
 +
 +
== Fri vs åpen ==
 +
 +
Personlig tenker jeg at egenskapene ''fri'' og ''åpen'' ikke er helt overlappende, begrepet "fri og åpen programvare" kan brukes for å helgardere seg, men jeg har valgt å forenkle litt.  Programvare kan vanskelig sies å virkelig være helt fri så lenge kildekoden ikke er åpent tilgjengelig - men det er fullt mulig å levere programvare med åpent tilgjengelig kildekode men ha lisensbetingelser hvor det f.eks. kreves penger for bruk.  For noen av argumentene i innlegget er det tilstrekkelig at kildekoden er åpen.  Jeg anser "fri programvare" for å være målet, og har valgt å bruke dette begrepet konsekvent i teksten.

Nåværende revisjon fra 4. des. 2019 kl. 10:38

Innlegget under er ment som et offentlig debattinnlegg.

Offentlig finansiert kode bør være offentlig!

Tysklands konservative parti, CDU, har nylig annonsert at de ønsker at all offentlig utviklet programvare skal frigjøres som fri programvare (https://fsfe.org/news/2019/news-20191125-01.en.html).  Dette er det største politiske partiet i Tyskland, så da er det sannsynlig at dette vil bli implementert i Tyskland - og hvorfor ikke - det burde egentlig være en selvfølge.  Argumentene for er mange, eksempelvis:

  • Offentlige penger burde komme offentligheten til gode; programvare uten bruksbegrensninger kan gjenbrukes av offentligheten i andre sammenhenger.
  • Fri programvare gir bedre etterprøvbarhet.  Dette er særlig viktig i tilfeller hvor enkeltskjebner kan avgjøres av algoritmer, som for eksempel programvare benyttet av NAV.
  • Fri programvare kan vedlikeholdes av hvem som helst.  Dette gir bedre konkurransegrunnlag i anbudskonkurranser.  Dersom konkurrenter har lett tilgang til å studere eksisterende kode kan de gi gode tilbud på vedlikehold.  Dersom kildekoden ikke kan offentliggjøres har utviklingsselskapet som lagde koden et veldig stort konkurransefortrinn.  Dersom dette utviklingsselskapet sitter på alle rettigheter, sitter de i en monopolstilling, og det kan tenkes at dørene for videreutvikling og vedlikehold blir helt lukket i forbindelse med en konkurs.
  • Erfaringsmessig mottar man mange brukerbidrag når man publiserer fri programvare.  Om sluttbrukere med programmeringskompetanse har mulighet til å komme med forbedringsforslag og feilfikser til statlig programvare er dette en win-win-situasjon, som medfører mindre utviklingskostnader for staten, mens sluttbrukerene kan glede seg over et produkt med mindre feil og bedre funksjonalitet.
  • Gjennom fri og åpen programvare kan fylker og kommuner enkelt samarbeide om å utvikle best mulig løsninger.

Argumentene mot er få.  Et argument kan være sikkerhet - dersom kildekoden er hemmelig, vil det være få som har mulighet til å finne ut av eventuelle bakdører i koden, og dermed liten risiko for alvorlige sikkerhetsinnbrudd.  Dette er ansett som «security by obscurity», sikkerhetseksperter tar generelt avstand fra slik tankegang; "security experts have rejected this view as far back as 1851" står det på Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity). Fordelene med at bakdører blir funnet og fikset raskt ansees som større enn at eventuelle angripere ikke finner bakdørene.

Her i Norge har vi kommet relativt langt med frislipp av offentlig betalte data - vi har hatt en utvikling i det siste tiåret med gradvis frislipp av offentlige data, slik som kartdata, værdata, lover og mye annet.  Norge burde fortsatt være fremoverlent på dette feltet - programvare er det neste naturlige steget!

Meta

Offentlig utviklet vs offentlig anskaffet

Med «offentlig utviklet» tenker jeg at dersom det offentlige bruker penger på å få utviklet programvare eller funksjonalitet som ikke allerede eksisterer, så bør det være en forutsetning at slikt utvikles som fri programvare. Som det står i teksten, jeg ser egentlig ingen saklige innvendinger mot dette. Smutthull eksisterer, f.eks. noen "prater sammen", et firma lager "hylleprogramvare" for å dekke et spesifikt offentlig behov f.eks. for én kommune, får dekt inn store deler av utviklingskostnadene på å selge lisenser til denne kommunen, og står så fritt til å selge lisenser til alle de øvrige kommunene i landet. Jeg ser ikke vits i å problematisere dette i innlegget.

Personlig ønsker jeg å gå lenger: alt av programvare som det offentlige bruker penger på bør være fritt, åpent og gratis. En av mange konsekvenser ville være at offentlig forvaltning, såvel som skoler og undervisningsinstitusjoner øyeblikkelig bør slutte å bruke Microsoft Office. Det finnes nok svært mange der ute som kan Microsoft Office og som vil få kaffen i vranghalsen dersom de ser at Piratpartiet ønsker å ta fra dem dette verktøyet. På lang sikt vil det være flott, dette er et skjult subsidie av en de-facto-monopolist - Microsoft Office blir brukt fordi det er dette folk kan, folk kan Microsoft Office fordi de har lært det på skolen, og på skolen må man undervise i bruken av Microsoft Office, for det er det som blir brukt. Dette går dypere enn å gi Microsoft en gunstig monopolstilling på utvikling og salg av visse typer programvare, i praksis har Microsoft over lang tid bestemt hvordan datamaskiner skal brukes ... but I digress.

Å sparke ut Microsoft Office og annen hylleprogramvare ut fra offentlig sektor, i det hele tatt å få til noen raske og smertefulle omvendinger, det er lite realistisk på kort sikt. Jeg ønsker heller ikke at folk skal sette kaffen i vranghalsen - derfor er det offentlig utviklet programvare det fokuseres på. Det finnes ingen saklige grunner til at f.eks. altinn.no ikke er laget som fri programvare.

Fri vs åpen

Personlig tenker jeg at egenskapene fri og åpen ikke er helt overlappende, begrepet "fri og åpen programvare" kan brukes for å helgardere seg, men jeg har valgt å forenkle litt. Programvare kan vanskelig sies å virkelig være helt fri så lenge kildekoden ikke er åpent tilgjengelig - men det er fullt mulig å levere programvare med åpent tilgjengelig kildekode men ha lisensbetingelser hvor det f.eks. kreves penger for bruk. For noen av argumentene i innlegget er det tilstrekkelig at kildekoden er åpen. Jeg anser "fri programvare" for å være målet, og har valgt å bruke dette begrepet konsekvent i teksten.