Brukerdiskusjon:Tale

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 5. jul. 2022 kl. 14:12 av Tale (diskusjon | bidrag) (Forslag til plattform for breddedemokrati: new section)
Hopp til: navigasjon, søk

Very, Very True Story Captain :D Anders K (talk) 10:39, 9 April 2013 (CEST)

Forslag til plattform for breddedemokrati

Forslaget blir stilt til Piratpartiets 4. ordinære landsmøte

Bakgrunn

Siden Liquid Feedback ble lagt på is i 2013/2014 (?) har Piratpartiet stått uten noen plattform for å utvikle sin egen politikk utover kjerneprogrammet. Prosedyrene for utvikling av politikk ble slått fast på landsmøtet 2014, med det såkalte Kjellsen-vedtaket. Utvikling av vår egen programvare, Piren, ble satt i gang, men stoppet opp av ymse årsaker, i hovedsak for få interne ressurser. Siden den gang har fokuset på en plattform for utvikling av Piratpartiets politikk vært heller uklart, og distrahert av andre interne utfordringer. Helt siden grunnleggelsen av partiet har intensjonen vært at vi skal ha et breddedemokrati innad i partiet, på lik linje med den demokratiske reformen vi har programfestet at vi ønsker. Dette forslaget fremmes for å sette fortgang i prosessen for å finne en plattform vi kan bruke til vårt interne breddedemokrati, og dermed også følge våre egne prinsipper. Forslaget er delt i to. Delene kan stemmes om opp mot hverandre, eller (helst ikke) avvises som helhet. Forslagstekst a) vil føre til at plattform kun kan vedtas av landsmøtet, mens forslagstekst b) vil føre til at beslutningen blir delegert vekk til Piratpartiets høyeste organ mellom landsmøtene. Forslagstekst b) vil føre til at Piratpartiet får en breddedemokratisk plattform tidligere enn forslagstekst a).

Forslag

a) Landsmøtet vedtar å opprette et utvalg (navn er helt valgfritt, men ikke bruk så veldig mye landsmøtetid på å bestemme akkurat det) som tar for seg de ulike avstemningsplatformene som er tilgjengelige pr. i dag. Utvalget skal samle sammen informasjon om de ulike plattformene ved å kontakte andre piratpartier, se på dokumentasjon av de ulike plattformene, og evt. også sette seg inn i den tekniske biten av plattformen slik at det blir avklart om Piratpartiet klarer å vedlikeholde og drifte sin egen plattform. Utvalget skal også se på brukervennlighet, vurdere behov for opplæring i bruk av plattformen, samt holde medlemmene oppdaterte på framgangen i utredningsarbeidet gjennom partiets wikisider og interne diskusjonskanaler. Utvalget legger fram en innstilling til plattform senest for landsmøtet 2017, og avvikles i sin helhet så snart landsmøtet har vedtatt plattform.

b) Landsmøtet vedtar å opprette et utvalg (navn er helt valgfritt, men ikke bruk så veldig mye landsmøtetid på å bestemme akkurat det) som tar for seg de ulike avstemningsplatformene som er tilgjengelige pr. i dag. Utvalget skal samle sammen informasjon om de ulike plattformene ved å kontakte andre piratpartier, se på dokumentasjon av de ulike plattformene, og evt. også sette seg inn i den tekniske biten av plattformen slik at det blir avklart om Piratpartiet klarer å vedlikeholde og drifte sin egen plattform. Utvalget skal også se på brukervennlighet, vurdere behov for opplæring i bruk av plattformen, samt holde medlemmene oppdaterte på framgangen i utredningsarbeidet gjennom partiets wikisider og interne diskusjonskanaler. Utvalget legger fram en innstilling til plattform for landsstyret/sentralstyret/hva det nå blir hetende (øverste organ i Piratpartiet mellom landsmøtene ifg. Vedtektene f.o.m. 14. mars 2016), og avvikles så snart Piratpartiets øverste organ har vedtatt plattform.