Diskusjon:Borgerlønn

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 9. jun. 2023 kl. 07:48 av Vigleik (diskusjon | bidrag) (Reddit utgave)
Hopp til: navigasjon, søk

Reddit utgave

Det hjelper så lite hva noen internt foretrekker å bruke. Vi skal bruke det flest mennesker kan forholde seg til. Lev med det eller bli bannet på wikien. Anders K (talk) 10:18, 28 March 2015 (UTC)

Viser til epost-utveksling med bl.a. Thor Johansen, Thomas Gramstad, samt sekretariatet. Konklusjonen der fremstår som entydig: reddit.piratpartiet.no er den vi alle utenom Anders foretrekker. Jeg redigerer derfor siden til å reflektere hva som er den offisielle redditen, samtidig som jeg lar din linke stå.

Betraktninger om tall og regnestykker

Det er en ting å diskutere hvordan borgerlønn skal gjøres i praksis - hva vil det si for oss som jobber - og ikke minst hva vil det si for selvstendige næringsdrivende - kan man veksle borgerlønna inn i skattefradrag eller finnes det en bedre modell... Men jeg synes det er veldig viktig å begynne å se på økonomien i det med en gang. De praktiske forholdene er ikke interessante om det ikke gir en medverdi i form av redusert byråkrati og dertil reduserte administrative kostnader.

Men når det kommer til det med finansiering så tror jeg at man må tenke seg et scenario hvor borgerlønn erstatter omtrent samtlige av de statlige ordningene vi har i dag og at en stor del av de offentlige ansatte, som i dag jobber med å forvalte disse løsningene, går over til borgerlønn. Dette vil ha enorme konsekvenser for velferden - folk liker å jobbe - folk liker å ha en jobb å gå til. Arbeid gir folk en følelse av å være betydningsfull. Å være ansatt et sted er en del av identiteten til veldig mange. Når man stryker dette så må man ha alternativer på bordet - konkrete planer for hvordan folk skal komme seg opp om morgenen. Men nok om det - fokus på tall.

For å utrede økonomien i det så kan man tenke seg at NAV blir nedlagt og at alle i NAV-systemet rett og slett går over på borgerlønn. Jeg har ikke tall på hvor mye dette utgjør av budsjettet - men det er klart at det er vesentlig. Dette er de første pengene man har å "spille med" når man skal sette opp noe som helst - sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd, sykelønn, uføretrygd, minstepensjon, overgangsstønader, foreldrepenger - alt må inn i potten og så kan man ta de administrative kostnadene ved å ha alle disse ordningene og alle disse kontorene i det langstrakte land. Her trenger vi tall på bordet sånn at vi har et utgangspunkt for å regne videre. Videre kan man forenkle skattesystemet betraktelig ved at alle som kun mottar borgerlønn ikke bør trenge å skatte av det. Da reduseres mengden skatteytere betraktelig versus med dagens system hvor staten først gir penger som man senere må skatte av. Om vi kan redusere antallet skatteytere med la oss si 30%- så frigir vi også 30% av personellet som i dag jobber i skatteetaten. Så vi trenger tall på hvor mange mennesker som kun lever av statlige midler. Videre kan vi tenke oss at vi avvikler innovasjon norge og skattefunn og lignende løsninger som er ment for å hjelpe små bedrifter. En oppstartsbedrift trenger stort sett lønn til gründerene og det ville borgerlønn stått for. Behovet for videre investeringer kan kanskje sikres med en ny type statlig tilskuddsordning om det blir penger til overs - men første pri er å frigjøre tid. Med tid får folk anledning til å starte nye virksomheter - det er de gode ideene vi trenger i fremtiden - ikke store kapitalreserver.

Det er mange tall som må på bordet før man kan begynne å regne på hva en eventuell borgerlønn ville betydd for den enkelte. Men uansett hvordan man vrir og vender på det så har vi en betydelig utfordring med å få økonomien til å gå rundt. Vi er godt og vel 5 millioner mennesker. Med den typen tall så er selv en tusenlapp i året hele 5 milliarder kroner. Da er det spørs om det ikke blir vanskelig å selge 5 store universiteter for "en tusenlapp til folket". Men først må vi se på hva vi kan skrape sammen om vi kvester nesten hele forvaltningen. Er det noen med den riktige faglige bakgrunnen til å jobbe litt med det?


Den riktige faglige bakgrunnen tror jeg Øyvind Eikrem innehar. Han er Nestleder i Sør-Trøndelag Piratparti, Instituttleder / professor ved Høgskolen i Telemark, har jobbet forholdsvis omfattende med økonomisk antropologiske problemstillinger, og har mer info her: https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98yvind_Eikrem Vigleik (talk)

Spørsmål som burde besvares, fra Daniel

  • Konkrete tall/satser
    • Hvilket beløp er det snakk om at man skal motta?
    • Hva skal % på inntekt være?

Vil påstå det er ekstremt viktig at dette kommer på plass slikt at folk kan gjøre regnestykket for å se om de sitter igjen med mer eller mindre. Jeg kan eventuelt lage noen grafer som viser dette.

Og hva skal man gjøre med de som er ansatt i NAV per dags dato? De har vel rundt 17000 ansatte.

Har laget et utkast til svar, på en pad, her: https://titanpad.com/0vDvT7k6Wg Vigleik (talk)