Diskusjon:Nettnøytralitet

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 5. jun. 2023 kl. 02:13 av Vegard Solheim (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er ikke trolling, men jeg vet faktisk ikke helt hva nettnøytralitet er :-) Årsaken er at temaet ikke er både skarpt og meningsfylt definert. La meg illustrere hva jeg mener:

  • Dersom alt innhold skal være like enkelt tilgjengelig over alt, så vil det også være forbudt å ha forskjellig nettverkskapasitet til forskjellige steder i verden. Siden det åpenbart ikke er slik at man har lik kapasitet til alle steder i verden er en "alt likt over alt" definisjon ikke meningsfylt.
  • En annen definisjon kan være at "alt innhold skal være tilgjengelig fra alle steder, men ikke nødvendigvis med samme båndvidde". Dette vil reflektere virkeligheten slik den er nå, men samtidig innebærer denne definisjonen en uskarphet: Noen typer innhold, spesielt film og lyd, krever veldig mye nettverkskapasitet, så dersom man går bort fra kravet om at nok båndvidde skal være tilgjengelig til å vise ting i nær sanntid, så vil i praksis ikke innholdet være like tilgjengelig over alt.

En måte å løse opp dette dilemmaet på er å argumentere for at innholdet _skal_ kunne tidsskiftes og deles med andre, slik at man f.eks. i løpet av en natt kan hente ned mye innhold over en tynn nettforbindelse, og så ha rett til å dele innholdet med andre som nettverksmessig er nær en selv, men da har man satt ganske strenge beskrankninger på hva som skal være tillatt av produktinnovasjon rundt sanntids video. Rent teknisk er det slik de store medie-distributørene som YouTube m fl. gjør det: De lager Content Delivery nettverk og cache-tjenester som er plassert strategisk riktig i nettverkene. De store kan gjøre dette der de vil, men denslags er generelt forbudt. (I parentes bemerket så er fildelingsnettverk en ulovlig men teknisk helt kurat måte å løse akkurat dette problemet på).

Poenget med denne lille oppsummeringen er bare å tenke litt på at det er noen dilemmaer involvert i temaet nettnøytralitet, og det er nødvendig å grave disse dilemmaene opp med logikk, og så formulere forslag til løsninger som representerer politikk som er til beste for de fleste ;)


--Svar-- --Vegard Solheim (talk) 11:47, 3 December 2012 (CET) Eg tenker på nettnøytralitet som at intet innhald skal prioriterast over anna innhald / nettleverandørar skal ikkje kunne krevje betalt for å gi prioritet til innhald. Om dei kan krevje betalt for ekstra kvalitet er det naturleg at dei vil gjere standardtilbodet dårlegare for å få flest mogleg til å betale ekstra. Ars Technica artikkel omhandler litt dette her. Er min umiddelbare tanke, men det må utbroderast av andre med meir peiling: )