Diskusjonsmailinglisten

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

På mailinglista bør man tenke seg litt mer om enn på IRC før man sender noe - det blir fort mye støy dersom folk ikke følger skrevne og uskrevne regler om hva man kan ta opp der og hvordan man tar det opp.

Fordeler

For de som er vant med epostlister, er det en lav terskel for å bli med på diskusjonen. Man har stor frihet til å tilpasse klientsiden etter egne ønsker. Lista offentliggjøres ikke på web, slik at man har en viss beskyttelse mot offentliggjøring dersom man sier noe som ikke egner seg offentliggjort. Siden lista er vid åpen er det liten mulighet for sensur.

Flere fordeler ved epostliste: Bruker slipper å huske på å oppsøke bestemte sider eller tjenester, logge seg inn osv. Fast e-postadresse for listen som mottaker kjenner igjen, og kan evt. sortere e-posten i egne foldere eller filer basert på listeadressen. Offisielt arkiv for listen der alle abonnentene kan gå inn for å lese tidligere postinger. Standardisert webgrensesnitt der avsender (og listeeier) kan gå inn for å administrere abonnementet sitt på listen, oppsettsvalg osv. Med en listetjener har man en rekke valgmuligheter for hvordan man ønsker å sette opp listen, dvs. hvordan listen skal fungere. Med en listetjener er det lett og oversiktlig å ha flere beslektede lister om samme emne (f.eks. en moderert nyhetsliste for informasjon om arrangementer, og en annen prate- og diskusjonsliste som alle abonnentene kan poste innlegg til), geografisk definerte lister osv.

Ulemper

Listeaktiviteten er ikke tilgjengelig på web - så dersom noen skriver noe smart på mailinglista er det vanskelig å lenke til dette.

Mange av dagens epostklienter lager HTML-mail av ulik kvalitet, det håndteres av listeserveren ved at den stripper vekk HTML-delen og beholder ren tekst-delen. Men denne jobben burde folk egentlig gjøre selv før de sender avgårde epost: HTML hører fortsatt ikke hjemme i epost.

Ingen organiserte muligheter for kategorisering, utover bruk av subject-felt. Det blir opp til den enkelte å bruke threading i sin epostklient, sortere i tema-foldere eller -filer etc.

Man oppnår en fragmentering, da enkelte bare er med på mailinglista og ikke webforumet, og vice versa.

Mailinglista har ellers mange av de samme ulempene som webforumet, før eller senere vil man oppleve diskusjonsproblemer av ulik art.

Lista er vid åpen for enhver å bli med på; man har lite beskyttelse mot spam, sabotasje og uønsket adferd (selv om dette til nå ikke har visst seg å være noe stort problem hverken på denne mailinglista eller andre mailinglister med likt oppsett).

Pekere

http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/piratene for påmelding/utmelding.