Forskjell mellom versjoner av «Endringsforslag for kjerneprogrammet frå Targeir og Tobias»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Begrunnelse:)
(Targeir Attestog)
Linje 3: Linje 3:
 
=Targeir Attestog=
 
=Targeir Attestog=
  
==Første forslag:==
+
==Forslag 1==
  
 
Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":
 
Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":
Linje 14: Linje 14:
  
  
===Begrunnelse:===
+
===Begrunnelse===
 
Det står på kartverket.no at det er gratis tilgjengeleg kartdata, men eg har høyrt at kart med høgt detaljnivå ikkje er tilgjengeleg enno. Piratpartiet må oppdatere punktet viss det framleis skal stå der.
 
Det står på kartverket.no at det er gratis tilgjengeleg kartdata, men eg har høyrt at kart med høgt detaljnivå ikkje er tilgjengeleg enno. Piratpartiet må oppdatere punktet viss det framleis skal stå der.
  
Linje 20: Linje 20:
  
  
==Andre forslag:==
+
==Forslag 2==
  
 
Nytt punkt til å ha under konkrete punkta under "Kunnskap og kultur":
 
Nytt punkt til å ha under konkrete punkta under "Kunnskap og kultur":
Linje 27: Linje 27:
  
  
===Begrunnelse:===
+
===Begrunnelse===
 
Eg fekk idéen i fjor då eg fann ut at eg måtte besøke bibliotek og kanskje til og med reise til Nasjonalbiblioteket i Oslo for å lese i gamle studentaviser frå utdanningsinstitusjonane som samsvarar Universitetet i Agder i dag. Tidsskrift blir ikkje prioritert for digitalisering. Er bare veldig gamle bøker som blir skanna akkurat no.
 
Eg fekk idéen i fjor då eg fann ut at eg måtte besøke bibliotek og kanskje til og med reise til Nasjonalbiblioteket i Oslo for å lese i gamle studentaviser frå utdanningsinstitusjonane som samsvarar Universitetet i Agder i dag. Tidsskrift blir ikkje prioritert for digitalisering. Er bare veldig gamle bøker som blir skanna akkurat no.
 
  
 
=Tobias Brox=
 
=Tobias Brox=

Revisjonen fra 29. nov. 2021 kl. 16:39

Her er forslaga som eg sender inn for landsmøtet no i mars:

Targeir Attestog

Forslag 1

Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":

"Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk."

til

"Kreve at også offentlig finansierte kart med høyt detaljnivå gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk."


Begrunnelse

Det står på kartverket.no at det er gratis tilgjengeleg kartdata, men eg har høyrt at kart med høgt detaljnivå ikkje er tilgjengeleg enno. Piratpartiet må oppdatere punktet viss det framleis skal stå der.

Viss ikkje vi kan bli einige om denne nye formuleringa på landsmøtet i 2016, foreslår eg å fjerne dette punktet, for så å la folk sende inn nytt punkt til programkomiteen.


Forslag 2

Nytt punkt til å ha under konkrete punkta under "Kunnskap og kultur":

"Gi nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag."


Begrunnelse

Eg fekk idéen i fjor då eg fann ut at eg måtte besøke bibliotek og kanskje til og med reise til Nasjonalbiblioteket i Oslo for å lese i gamle studentaviser frå utdanningsinstitusjonane som samsvarar Universitetet i Agder i dag. Tidsskrift blir ikkje prioritert for digitalisering. Er bare veldig gamle bøker som blir skanna akkurat no.

Tobias Brox

Første forslag

Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":

"Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk."

til

"Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk."


Begrunnelse:

Dette ble redigert 2016-02-23 av Tobias Brox

Vi er veldig glade for at kartverket har sluppet fri mye av kartdataene de disponerer, men det er fortsatt mye som ikke er frisluppet. Bl.a. er detaljkart utarbeidet i samarbeid med andre offentlige etater ikke frisluppet, samme med sjøkart. Sjøkart er jo særlig viktig for sikkerheten til sjøs. Produsenter av elektroniske sjøkart kan kjøpe sine kartdata fra Kartverket, og de vidreselger ofte kartoppdateringer på fysisk format (CD eller SD-brikke). Dette er ikke godt nok. Det finnes fri programvare for navigering til sjøs, men det er praktisk talt umulig å få tak i kartdata på lovlig vis.

(Det kan hende at jeg tar feil mtp sjøkart ... jeg er sant og si litt forvirret om hva som er frisluppet og hva som ikke er frisluppet av sjøkart, har ikke helt funnet ut av dette)

Kommentar til Targeir Attestogs forslag og begrunnelse om kart:

Det er viktig å være inneforstått med forskjellen på "fri" og "gratis". F.eks., detaljerte sjøkart var gjort gratis, men med strenge bruksbegrensninger. Piratpartiet må kjempe for et frislipp, personlig tror jeg til og med at "gratis" kan være et uheldig sidespor fordi det begrenser presset på frislipp.

Andre forslag

Endring av punkt under "Kommunikasjon og infrastruktur - Piratpartiet vil konkret":

"Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger."

til

"Påby at bankene gjør regningsbetaling like enkelt som bitcoininnbetalinger - det skal være mulig å publisere en hel regning, med mottagers navn, kontonummer, KID, beløp og forfallsdato som en QR-kode / URL."