Forside

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 15. aug. 2022 kl. 14:29 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Forenklet oversikt over sider)
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Piratpartiets wiki! Her vil du finne informasjon om partiet generelt, og artikler som er under utvikling. Vær oppmerksom på at denne wikien er opprettet for kun få dager siden, og det er derfor mye som gjenstår for å få den i presentabel stand.

Forenklet oversikt over sider

Åpenhet

Åpenhet er viktig i et sunt demokrati, og Piratpartiet har derfor som et av sine hovedmål å være så tilgjengelig og åpent som mulig. Det er dessverre et faktum at mange politiske avgjørelser blir gjort utenfor det politiske rom, og offentligheten går derfor glipp av saksgangen og hvordan politiske avgjørelser blir til.

Vi vil forandre på dette, og gå foran med et godt eksempel. Dette er samme programvaren som brukes av Wikipedia, leksikonet som alle kan være med på å utvikle. Du kan gå tilbake i historien til hver eneste artikkel og studere alle forandringer som er gjort. Her kan det postes alle slags forslag som senere vil bli stemt over via Liquid Democracy-systemet.

På wikisidene står hvem som helst (medlemmer såvel som ikke-medlemmer) fritt til å fremme forslag, komme med meningsutspill og redigere innhold. Innhold på wikien er derfor ikke på noen måte å betrakte som offisiell informasjon fra eller om Piratpartiet.

Offisiell webside (Piratpartiet.no er under bygging, den viser til piratpartietnorge.org i mellomtiden)

Piratpartiets søyler - overordnede politiske mål: Piratpartiets søyler

Mer eller mindre gjennomtenkte politiske forslag fra medlemmer: Politiske saker

For henvendelser angående wikien, kontakt wikimaster@piratpartiet.no.

Denne wikien er delt inn i forskjellige kategorier som er bygget opp av en trestruktur. For å gå til toppen av kategoritreet går du hit, derfra kan du navigere deg fram til alle underkategorier og artikler. Alle sider er medlem av en kategori, og disse er listet opp helt nederst på sidene.

Underskrifter og partistiftelse

Tempoet i innsamlingen av underskrifter bestemmer hvor raskt partiet kan stiftes, alle oppfordres derfor om å samle underskrifter i sitt nærmiljø og sende disse til vår postboks snarest: Boks 465 Skøyen, 0212 Oslo.

Slik pitcher du for å få underskrifter:

  • Piratpartiet trenger underskriften din for å få lov til å stille til valg.
  • Vi er mot datalagringsdirektivet. Vi tåler mer frihet og mindre overvåking.
  • Forvaltningen / staten må være mer åpne. Spesielt politikerne.
  • For å kunne delta i demokratiet og stifte partiet vårt trenger vi 5000 underskrifter for å få lov til å stille til valg.
  • Du støtter bare opprettelsen av Piratpartiet som parti.
  • Du trenger ikke støtte partiet, partiprogrammet eller noe vi står for, bare vår demokratiske rett til å stille til valg.

Politiske saker

GitHub

Som et eksperiment har vi også opprettet en konto på GitHub hvor filer kan lastes ned og folk som er kjent med Git kan bidra med forslag til forandringer.