Forskjell mellom versjoner av «Forslag til saker landsmøte 2013-06»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Landsstyre)
(Vedtektsendringer)
Linje 18: Linje 18:
 
* Forslag 0: ''Vedtektene angående landsmøte beholdes som i dag''
 
* Forslag 0: ''Vedtektene angående landsmøte beholdes som i dag''
 
* Forslag 1: Eksakt endringstekst foreligger ikke enda, men går noe slikt som dette:  Landsmøtet skal, så langt det er teknisk mulig, være åpent for fjerndeltagelse.  Stemmeberettigede som ønsker å avgi stemme uten å møte opp på landsmøtet skal registrere seg minst 24 timer før møtet.  Landsmøtearrangøren må komme opp med en tilfredstillende teknisk og praktisk løsning i god tid før landsmøtet.  Ved alvorlig teknisk svikt eller dersom noen fremsetter tvil om at de fjerndeltagende er godt nok verifisert, kan de tilstedeværende deltagerene vedta at avstemninger lukkes for fjerndeltagelse.
 
* Forslag 1: Eksakt endringstekst foreligger ikke enda, men går noe slikt som dette:  Landsmøtet skal, så langt det er teknisk mulig, være åpent for fjerndeltagelse.  Stemmeberettigede som ønsker å avgi stemme uten å møte opp på landsmøtet skal registrere seg minst 24 timer før møtet.  Landsmøtearrangøren må komme opp med en tilfredstillende teknisk og praktisk løsning i god tid før landsmøtet.  Ved alvorlig teknisk svikt eller dersom noen fremsetter tvil om at de fjerndeltagende er godt nok verifisert, kan de tilstedeværende deltagerene vedta at avstemninger lukkes for fjerndeltagelse.
 +
 +
= Kontingent =
 +
 +
Det ble stilt forslag i landsmøtet 2013-03 at medlemskontingenten skulle settes ned til 50 kroner for å fremme rekruttering.
 +
 +
* Forslag 0: ''Medlemskontingenten holdes uendret''
 +
* Forslag 1: ''Medlemskontingenten settes til 50 kroner for alle, uavhengig av alder og arbeidsstatus''
 +
** Rationale: Vi vil få en økning i medlemsmassen
 +
* Forslag 2: ''Medlemskontingenten settes til 0 kroner.''
 +
** Rationale: da får vi masse masse medlemmer?
 +
** Aber 1: vil vi da kunne få offentlig støtte basert på antall medlemmer?
 +
** Aber 2: ønsker vi en så stor medlemsmengde? 
 +
** Aber 3: Det kan bli enkelt å kuppe partiet
 +
* Forslag 3: ''Sentralstyret gis en fullmakt til å endre medlemskontingenten til et lavere beløp før valgkampstart''
 +
** Rationale: mange er enige om at medlemskontingenten skal settes ned, men debatten om eksakt hva den bør settes til utvikler seg til en sykkelskurdebatt.
  
 
[[Category:Landsmøtet 2013-06]] [[Category:Landsmøter]]
 
[[Category:Landsmøtet 2013-06]] [[Category:Landsmøter]]

Revisjonen fra 29. nov. 2022 kl. 12:16

Vedtektsendringer

Landsstyre

Trenger vi et landsstyre? Vi bør ha rutiner og verktøy (i.e. liquid feedback, wikipedia, forum) slik at folk flest kan være med på å bestemme politikk og retning, samt kvalitetssikre arbeidet gjort av sentralstyret. Trenger vi å ha dette vedtektsfestet, eller kanskje vi burde kunne stole på at sentralstyret vil være i stand til å finne gode løsninger?

På landsmøtet 2013-03 var det et relativt stort flertall for å innføre et landsstyre - men møteledelse (som hadde vanskelig for å forestille seg et politisk parti uten landsstyre) var med på å argumentere for et landsstyre og påvirket muligens avgjørelsen. Det var også mange innvendinger på de foreslåtte alternativene - folk ønsket seg alternativer som ikke var offisielt foreslått, dette ble avvist av møteledelsen.

Til landsmøtet 2013-06 vil vi ha en del erfaring med landsstyret, og vil ha bedre grunnlag for å ta en beslutning enn i 2013-03. Gjør landsstyret en nødvendig jobb? Bidrar landsstyret til at partiet blir mer topptungt?

 • forslag 0: Vedtektene om landsstyre fra 2013-03 beholdes.
 • forslag 1: Vedtektsendringen om landsstyre fra landsmøte 2013-03 reverteres.

Landsmøte - fjerndeltagelse

På landsmøtet 2013-03 ble medlemmene på forhånd lovet at det ville være anledning for fjerndeltagelse og stemmegiving fra sofaen. Dette ble forkastet av møteledelsen da de tekniske og administrative utfordringene visste seg å være for store. Dette er et stort overtramp ovenfor de som enten valgte å ikke dra fysisk til landsmøtet pga lovet mulighet for fjerndeltagelse, samt for de som ikke hadde reell mulighet til å dra til landsmøtet men allikevel prøvde å følge med over nett. Det ble på IRC antydet at dette ikke kunne ansees som "udemokratisk" fordi vedtektene ikke sier noe om at det skal være mulig med fjerndeltagelse. Dette bør endres. Allikevel kan man ikke garantere seg helt mot teknisk svikt, og det ville være galt om landsmøtet ble beslutningsudyktig pga teknisk svikt.

 • Forslag 0: Vedtektene angående landsmøte beholdes som i dag
 • Forslag 1: Eksakt endringstekst foreligger ikke enda, men går noe slikt som dette: Landsmøtet skal, så langt det er teknisk mulig, være åpent for fjerndeltagelse. Stemmeberettigede som ønsker å avgi stemme uten å møte opp på landsmøtet skal registrere seg minst 24 timer før møtet. Landsmøtearrangøren må komme opp med en tilfredstillende teknisk og praktisk løsning i god tid før landsmøtet. Ved alvorlig teknisk svikt eller dersom noen fremsetter tvil om at de fjerndeltagende er godt nok verifisert, kan de tilstedeværende deltagerene vedta at avstemninger lukkes for fjerndeltagelse.

Kontingent

Det ble stilt forslag i landsmøtet 2013-03 at medlemskontingenten skulle settes ned til 50 kroner for å fremme rekruttering.

 • Forslag 0: Medlemskontingenten holdes uendret
 • Forslag 1: Medlemskontingenten settes til 50 kroner for alle, uavhengig av alder og arbeidsstatus
  • Rationale: Vi vil få en økning i medlemsmassen
 • Forslag 2: Medlemskontingenten settes til 0 kroner.
  • Rationale: da får vi masse masse medlemmer?
  • Aber 1: vil vi da kunne få offentlig støtte basert på antall medlemmer?
  • Aber 2: ønsker vi en så stor medlemsmengde?
  • Aber 3: Det kan bli enkelt å kuppe partiet
 • Forslag 3: Sentralstyret gis en fullmakt til å endre medlemskontingenten til et lavere beløp før valgkampstart
  • Rationale: mange er enige om at medlemskontingenten skal settes ned, men debatten om eksakt hva den bør settes til utvikler seg til en sykkelskurdebatt.