Forskjell mellom versjoner av «Forslag til valgkampsaker valget 2017»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(53 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Konstruksjon}}
+
<< [[5._ordinære_landsmøte| Tilbake til hovedside Landsmøte 5]]
 +
 
 +
 
 +
<br><br>
 +
Husk at [[Piratpartiets søyler]] er grunnlaget for forslagene her. <br>Se også [http://piratpartiet.no/kjerneprogrammet Kjerneprogrammet]
 +
<br>Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:<br>
 +
'''Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.'''<br>
 +
I tillegg bør vi alle se gjennom og forstå [[Piratpartiets vedtekter]] og [[Piratkodeksen]].
 +
<br><br>
  
[[Piratpartiets 5. ordinære landsmøte|< Tilbake til hovedside Landsmøte 5]]
 
  
Den gjeldende nummereringen av endringsforslag til Kjerneprogrammet nummereres iht nummereringen på [[Piratpartiets_søyler | Piratpartiets søyler / Kjerneprogrammet]].
 
  
 
Forslag til valgkampsaker nummereres kun med forslagsnummer. Skriv en tittel for forslaget som beskriver best mulig hva forslaget dreier seg om.
 
Forslag til valgkampsaker nummereres kun med forslagsnummer. Skriv en tittel for forslaget som beskriver best mulig hva forslaget dreier seg om.
  
KEF = Kjerneprogram Endringsforslag
+
VPF = Valgkampsak Forslag
 +
 
  
VPF = Valgkampsak Forslag
 
  
== KEF-1 ==
+
== Forslagsmal VPF-# ==
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
| style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende paragraf §4.3.1 endres som følger
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
|Pirat Piratsen og Olsun Pilsen
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
|Piratsen - Yan Mayen og Pilsen - Bouvetøya
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
|e-post, facebook, twitter, telefon, m.m.
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
|
 
* Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger. endres til
 
* Begrense bruken av tullenumre slik at oldemødrene våre kan betale regninger selv.
 
|-
 
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
 
|Vurder følgende:
 
  
Oldemødrene våre er ikke vant til moderne teknologi på linje med de fleste andre. For at de skal kunne fungere som en integrert del av samfunnet og beholde sin grunnleggende rettigheter som mennesker må banker, private selskaper og offentlige institusjoner pålegges å tilby løsninger som selv oldemor kan forstå og kan bruke av egen fri vilje uten å måtte utlevere privatlivet sitt til assistenter og hjemmehjelp.
+
'''Kopier og lim malen fra her:'''
|}
 
  
== KEF-2 ==
+
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
! align="right" width="165px" |Tittel
! align="right" width="165px" |Henvisning til §
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram  
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
 
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
Linje 50: Linje 34:
 
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
 
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
 
|-
 
|-
! align="right" |Endringsforslag
+
! align="right" |Forslagstekst
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
 
|-
 
|-
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
! align="right" |Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?
 
|}
 
|}
  
== KEF-3a ==
+
= Forslag til valgprogramsaker valget 2017 =
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
 
 +
== VPF-1 ==
 +
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Avkriminalisering av rusmidler iht. global commission on drugs ved blant annet Thorvald Stoltenberg, Kofi  Annan, Ruth Dreifuss
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Geir Martin Ohna
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Hordaland
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
! align="right" |Endringsforslag
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Legg til dette punktet:
 +
"Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse/bruk."
 +
 
 +
I departementstrukturen kan dette bli lagt inn under helse.
 
|-
 
|-
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
! Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|Krigen mot narkotika har medført svære menneskelige skader på både individ og samfunn. Straffen for overtredelse er større en skaden fra selve bruken noengang kunne påført. Dom for bruk/besittelse av narkotika kan hindre selv ressurssterke mennesker ifra å nå sitt fulle potensiale i samfunnet og lukker mange dører. De aller fleste blir ikke missbrukere.
 +
 
 +
Folket mister tillit til politiet. Politi overbetjenter har offentlig gått ut og sagt at folk som politisk uttrykker at de er imot forbud må overvåkes, samme med missbruket av veitrafikkparagrafen kap 5, paragraf 34 [5] « Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»
 +
 
 +
Dette er en paragraf som er laget for at politi skal ha myndighet til å fjerne førerretten til missbrukere av rusmidler. Nå er det ca 500 mennesker [4] som jobber med sak mot staten, da de har mistet lappen pga 2 gangers bruk av cannabis. Når politi missbruker paragrafen som dette, at alle som bruker ett ulovlig rusmiddel mer enn 2 ganger per år(Uten at de har ruskjørt en eneste gang) så er vi nærmere enn politistat enn en rettsstat. Denne utviklingen kan snus, ved at politi ikke lengre må bruke ressurser å jakte brukere og smådealere. Da kan de for eksempel øke innsatsen mot organisert kriminalitet, som blant annet driver trafficiking, vold, trusler, ran, hundeslosskamp mm.
 +
Politi vil med andre ord kunne øke sin tillit i befolkningen.
 +
 
 +
Krigen mot narkotika har totalt feilet, og bruken er bevislig på veg oppover sammen med HIV/AIDS, Hepatitt C osv. Dette kommer dirkete av forbudet, ved at brukere/missbrukere ikke oppsøker medisinsk hjelp. Det er også ett viktig taktskifte at missbruk av rusmidler er en jobb for helsepersonell og ikke justis. Portugal sin modell er til etterlevelse. Den siste forskningen viser at hjelp, framfor straff er det beste virkemiddlet mot missbruk av rusmidler og det å holde bruken nede.
 +
 
 +
Det er vitenskaplig bevist at flere rusmidler kan brukes både medisinsk og terapeutisk som idag er ulovlig. For eksempel cannabis, LSD og MDMA.
 +
 
 +
Det må skilles på rusmidler, det logiske er at rusmidler med mest skadepotensialet reguleres mest og siden Piratpartiet er opptatt av forskning, så mener jeg at vi kan bruke den nyeste forskningen på feltet som har kartlagt skadepotensial for de mest brukte rusmidlene[3]
 +
 
 +
Når cannabis er like ulovlig som heroin, så sier det seg selv at fravær av kategorisering er skadelig for oppfattelsen til folket og brukere av lettere rusmidler vil føle større avsky til makten
 +
 
 +
 
 +
Et rusmiddel som kan gi nytt økonomisk løft i landbruket er cannabis. Bønder vil kunne dyrke industriell hemp(Cannabis uten virkestoff) som kan brukes til klær, drivstoff, møbler, mat mm. Det har fra 1997 vært «Foreningen for norske hampbønder»[2] , så interessen er allerede der. Om rekerasjonell bruk blir lovlig, kan bønder se fram til en ny økonomisk hverdag. Kanskje kan det få kulturlandskapet tilbake, og nytt liv i distriktene.
 +
 
 +
 
 +
Siste punkt er om potensialet dette har for norsk økonomi. Om vi kan begynne med skattlegging på omsetning av rusmidler, vil vi få inn betydelige store summer, vi vil lage jobber i en ny bransje, samt få kontroll på konsum, få inn data til bruk i forskning. Samt vi kan bruke penger på informasjon vedrørende bruk/missbruk av rusmidler, øremerke til oppgradering av skoler, økt lønn/kompetanse hos lærere,  slik at voksne mennesker kan ta de beste valgene for dem selv basert på den beste tilgjengelige forskningen. Det er allerede komt forskning ifra stater som har tillatt
 +
 
 +
rekreasjonell bruk av cannabis. Den viser mindre drap, mindre vold, vanskeligere for mindreårige[1] og kjøpe. Samt en enorm økonomisk opptur.
 +
 
 +
===Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?:===
 +
Dette forslaget er såpass relatert til piratpartiets kjerneprogram at det etter min mening at det er relevant under:
 +
1- Demokrati og samfunn
 +
2- Individ og personvern
 +
5 – Forskning og innovasjon
 +
6 – Utdanning
 +
7 – Næringsliv og økonomi
 +
 
 +
===Litt linker til relevant informasjon===
 +
<ol>
 +
<li>http://www.usnews.com/news/data-mine/articles/2016-12-13/marijuana-is-harder-than-ever-for-younger-teens-to-find</li>
 +
<li>http://www.hemp.no/</li>
 +
<li>http://www.drugscience.org.uk/whatwedo/drugharms</li>
 +
<li>https://normalnorge.no/gruppesoksmaal/</li>
 +
<li>https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§34</li>
 +
<li>http://rusreform.no</li> Anbefaler å lese igjennom stoffet her, da de opplyser om faktabasert kunnskap på en intuitiv og oversiktlig måte.
 +
</ol>
 +
|-
 +
! Kommentar fra Programbanden
 +
|
 +
|-
 +
!Debatt
 +
! [https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/67inkn/valgprogram_2017_avkriminalisering_av_rusmidler/ Debatt om nåværende formulering]
 +
[https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ms5dv/program_2017_forslag_61_fra_geir_martin_ohna_om/ Debatt om opprinnelig formulering]
 
|}
 
|}
  
== KEF-3b ==
+
== VPF-2 ==
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Støtte til ishallar
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Steinar Holstad
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Møre og Romsdal ?
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: [Fyll inn]
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
! align="right" |Endringsforslag
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Legg til følgjande:
 +
 
 +
«Piratpartiet vil gå inn for å gi inntil 3 milliarder kroner over en fireårsperiode for å bygge ut 120 ishaller i Norge spredd rundt geografisk langs kysten og i Nord-Norge som et ungdomstiltak og et distrikstiltak. Dette vil utgjøre 25 millioner kroner per ishall i ekstra støtte til kommuner som vil bygge ut ishall.»
 +
 
 
|-
 
|-
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
! Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|Sterk satsing på utbygging av ishallkapasitet i heile Norge. Norge har 47 ishallar, i motsetning til Sverige som har nær 500 ishallar og Finnland rundt 400 ishallar. Mange storbyar i Norge har enno ikkje ishall, til dømes Drammen, Ålesund, Molde. Det finnes ingen ishall på Voss, i Førde eller Sogndal eller mindre tettstadar langs Vestlandet, der vinteren ofte er slik at ein ikkje kan nytte skøyter utendørs.
|}
+
 
 +
Ishockey og curling er svært populære idrettar der tilbodet med ishall er tilgjengeleg. Det er og store vinteridrettar internasjonalt, større enn langrenn, hopp og skiskyting. Det er blitt byggt ut mange vanlege idrettshallar i Norge, men det er fleire fylker som manglar ishall, til dømes Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
  
== KEF-3c ==
+
Ein ishall vil kosta rundt 50 millionar kroner, og vil ikkje vera dyrare å bygga enn ein vanleg idrettshall. Det har vist seg at kommunar treng støtte for å få sett igang ishaller utover den kommunale viljen som ligg der, dermed er det på sin plass å gi tilsagn om støtte til ishallutbygging gjennom ein ishallpost for utbygging.
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
|Navn
 
 
|-
 
|-
! align="right" |Medlem av fylkeslag
+
! Kommentar fra Programbanden
|Fylkesnavn
+
|Vi kan utforme ein generelt forslag om å støtte utbygging og gjerne bruke ishockey og moment herifrå som eksempel, men dette forslaget er altfor spesifikt med kroner, slik det er akkurat no.
 
|-
 
|-
! align="right" |Kontaktinformasjon
+
!Debatt
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
 
|-
 
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
 
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
 
 
|}
 
|}
  
== KEF-4 ==
+
== VPF-2.1 ==
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Støtte til lokalsport
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Targeir Attestog
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Aust-Agder
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: targeir@piratpartiet.no
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
! align="right" |Endringsforslag
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Legg til følgjande:
 +
 
 +
«Piratpartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og -anlegg når lokalbefolkningen ønsker det
 +
 
 +
Dette kan bli plassert under idrett i departementstrukturen.
  
 
|-
 
|-
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
! Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|Forslag VPF-2 er altfor spesifikt for politikk hos Piratpartiet. Det nemnar mange tal, og det er i grunnen berre vekt ishallar. Viss lokale folk ønskjer ishall eller annan type idrettshall, og det er altså stor nok interesse for det, skal folkeavgjersler få påverke lokalvalde piratparti-representar til å stemme for utbygging av idrettshallar, same kva slags sport det er.
 +
|-
 +
! Kommentar fra Programbanden
 +
|
 +
|-
 +
!Debatt
 +
|[https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/67iogs/valgprogram_2017_vpf21_st%C3%B8tte_til_lokalsport/ Link til debatt]
 
|}
 
|}
  
== VPF-1 ==
+
== VPF-3 ==
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
{| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Forslag til valgkampprogram
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Anders Kleppe
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Hordaland
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
! align="right" |Endringsforslag
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.
 +
 
 +
Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.
 +
 
 +
https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid
 +
 
 +
Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.
 +
 
 +
Det foreslås at det også vedtas at medlemmene i fellesskap skal fylle inn de manglende feltene frem mot LM og senest innen Arendalsuka. Også endringer av de som allerede er fyllt inn kan endres, men kun strikt etter kjerne, vedtekter, kodeks og PPEU- og PPI manifestene vi skal følge og som er en del av kjerneprogrammet vårt.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Her følger forslagsteksten:
 +
 
 +
=== Innledning ===
 +
 
 +
Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.
 +
 
 +
==== Historien til Piratpartiets kjerneprogram ====
 +
 
 +
Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampene framover. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge!
 +
 +
På landsmøtene i mars 2016 og mai 2017 ble omfattende oppdateringer av kjerneprogrammet vedtatt. Nye forslag ønskes alltid velkomne av Programbanden og kan sendes til programbanden@piratpartiet.no.
 +
 
 +
 
 +
'''Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.'''
 +
 
 +
 
 +
Først av alt, det er Piratpartiet og så er det piratbevegelsen. Vi strever for personvern, åpenhet, nettnøytralitet  og opphavsrettsreform, men også for verdighet, frihet, likhet og brukermedvirkning (fordeling av maktbasen). Uten en sterk piratbevegelse vil Piratpartiet dø. Piratpartiet mener at partipolitikk etter dagens mønster ikke fungerer. Det er ikke vårt mål, men bare et middel. Piratpartiet tror ikke på partipolitikk, siden det kveler og ødelegger våre demokratier. Piratpartiet spiller en viktig rolle som kommer godt med i valgår. Vi deltar i spillet for å hacke og reformere politikken. Vi ønsker å sikre at våre (alle innbyggeres) stemmer blir hørt av de tradisjonelle lederne. Samtidig vil Piratpartiet alltid være forsiktig og fokusere konstant på å unngå at partipolitikk hacker Piratpartiet. Det er vår oppgave å gjenvinne og omforme ord som ‘politikk’ og ‘demokrati’. Vi må alle bevare våre opprørske sjeler, det er det som gjør oss til pirater.
 +
 
 +
 
 +
=== IT og Internett - [1] ===
 +
 
 +
'''[1]''' Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser. Piratpartiet verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss.
 +
 
 +
Tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning må være ubegrenset. Pirater støtter fri deling av kultur og fri programvare.
 +
 
 +
Piratene er en global bevegelse. De tar utbytte av mulighetene som Internett tilbyr, og er derfor i stand til å tenke og handle uten grenser.
 +
 +
Piratpartiet vil:
 +
* Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 +
* Ha et fritt og åpent internett
 +
 
 +
==== Digitalt personvern - [1.1] ====
 +
 
 +
'''[1.1]''' Piratpartiet vil bevare de grunnleggende rettighetene alle individer har, jamfør Piratkodeksen. Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.
 +
 +
Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
 +
 +
* Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 +
* Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
 +
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.
 +
 +
Piratpartiet respekterer og beskytter personvernet. Det kjemper mot den økende overvåkingsmanien i staten og økonomien fordi den forhindrer individets frie utvikling. Et fritt og demokratisk samfunn er umulig uten privatliv og beskyttelse mot overvåkning.
 +
 +
Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.
 +
 +
Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.
 +
 +
Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse aktørene.
 +
 +
Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.
 +
 
 +
==== Åpenhet i offentlig sektor - [1.2] ====
 +
 
 +
'''[1.2]''' Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig.
 +
 +
Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.
 +
 
 +
==== IKT-politikk - [1.3] ====
 +
 
 +
'''[1.3]''' Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles. For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.
 +
 +
Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private.
 +
 
 +
I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket.
 +
 +
Piratpartiet vil:
 +
* Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
 +
* Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
 +
* Gjøre kildevernet absolutt.
 +
* Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel i inntil seks år.
 +
 
 +
==== Telekommunikasjon - [1.4] ====
 +
 
 +
'''[1.4]''' Piratpartiet vil:
 +
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
 +
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
 +
* Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 +
* Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eksempler: Wi-Fi, «white spaces»).
 +
* Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
 +
* Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.
 +
 
 +
==== Fiberutbygging - [1.5] ====
 +
 
 +
'''[1.5]''' Piratpartiet vil:
 +
* Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.
 +
 
 +
=== Barn, Familie og Likestilling - [2] ===
 +
 
 +
'''[2]''' Pirater er sosiale
 +
 +
Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.
 +
 
 +
==== Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1] ====
 +
 
 +
'''[2.1]''' Barne har rett til samme personbeskyttelse som alle individer i samfunnet. Pirater vil gi barn full rett til å medbestemme i flere saker som vedrører dem og få informasjon tilpasset alderen slik at de kan lage sin egen selvstendige oppfatning.
 +
 +
Baarn har alltid spesielle rettigheter og Piratpartiet vil ytterligere sikre at barn blir spesielt beskyttet etter barnekonvensjonen både etter lovens bokstav og i praksis.
 +
 
 +
==== Familie- og samliv - [2.2] ====
 +
 
 +
'''[2.2]''' Alle individer har en selvstendig rett til å velge hvem de ønsker å stifte familie med bo sammen med.
 +
Dette er en rett pirater mener er ufravikelig og vil sørge for at praksis følger lover.
 +
 
 +
==== Forbrukerinteresser - [2.3] ====
 +
 
 +
'''[2.3]''' Piratpartiet vil:
 +
 +
* Etablere digitale forbrukerrettigheter.
 +
* Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke *forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.
 +
 
 +
==== Kjønnslikestilling - [2.4] ====
 +
 
 +
'''[2.4]''' Piratpartiet mener at ingen bør diskrimineres, og også ha en beskyttelsesmekanisme mot trakassering både i spørsmål om samliv, arbeid, lønn og andre forhold som angås kjønnslikestilling.
 +
Det er enhver borgers egen oppfatning som er gjeldende når kjønn og legning defineres. Ref: Privatlivets fred og rett til å ta egne avgjørelser.
 +
 
 +
==== Integrering - [2.5] ====
 +
 
 +
'''[2.5]''' Pirater holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å nå kollektive felles mål. Pirater motvirker mentaliteter som likegyldighet og uvitenhet i samfunnet, fremmer deltakelse og engasjement, og tar affære når det er nødvendig.
 +
 
 +
=== Dyre- og Viltvern - [3] ===
 +
 
 +
'''[3]''' Pirater respekterer liv
 +
 +
Pirater er fredelige. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.
 +
 
 +
==== Dyrevern - [3.1] ====
 +
 
 +
'''[3.1]''' Piratpartiet er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning og derfor er vern av dyr svært viktig for pirater.
 +
 
 +
==== Dyrs velferd - [3.2] ====
 +
 
 +
'''[3.2]''' Piratpartiet er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning og derfor er dyrs velferd et prioritert område for Piratpartiet.
 +
 
 +
=== Finans - [4] ===
 +
 
 +
'''[4]''' Offentlige finanser skal være åpen, tilgjengelig online, transparente og lettleselig.
 +
Statskassens regnskap og regnskapsføring for offentlige institusjoner skal være tilgjengelig i digital form på nettet i et omfang som ikke er i konflikt med individets privatliv. All beskatning skal skje på en slik måte at den gjøres synlig og forståelig for folk som betaler skatten. Utbyttet av prosjekter finansiert med offentlige midler skal i alminnelighet være offentlig eid og åpen og tilgjengelig for alle. Juridiske enheters eierskap skal alltid være åpen og sporbar.
 +
 
 +
==== Økonomisk politikk - [4.1] ====
 +
 
 +
'''[4.1] Informert tilnærming'''
 +
 +
Målet med en økonomisk politikk bør være å støtte et aktivt og konkurranseutsatt marked og støtte innovasjon og vekst som kan støtte velferd og andre grunnleggende aspekter av samfunnet som utdanning og helsetjenester. Pirater hverken tror på privatisering eller nasjonalisering men søker heller å finne en balanse mellom de to og finne ut basert på forskning og offentlig debatt hvilken metode som er mest effektiv.
 +
 +
Piratpartiet ønsker en ende/reduksjon på skatteunndragelse og høy gjeldsgrad for selskaper
 +
Vi ønsker å søke etter norske borgeres, og innbyggeres skjulte skatter i offshore skatteparadis. Piratpartiet ønsker også å sikre at internasjonale og globale selskaper som opererer i Norge betaler sin rettferdige andel av skatt i Norge siden de har inntekten sin fordi de bruker norsk ifrastruktur betalt av innbyggerne i Norge. Vi ønsker også å ta skritt for å sørge for at overskuddet fra internasjonale selskaper ikke blir unndratt skatt gjennom overføringer til mor- og søsterselskap ut av landet, som i praksis og realitet er skattefrie rentebetalinger til morselskap.
 +
 
 +
Piratpartiet vil:
 +
* Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
 +
* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
 +
 +
Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.
 +
 +
I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.
 +
 
 +
==== Finansmarkedene - [4.2] ====
 +
 
 +
'''[4.2] Ansvarlig finanspolitikk'''
 +
Stortinget i Norge skal legge fram en langsiktig plan om offentlige tjenester. De økonomiske midlene disse tjenestene krever skal ikke brukes på en slik måte at de skaper et underskudd eller overskudd i statsbudsjettet (av offentlige midler), bortsett fra når du er i tråd med en langsiktig plan for offentlige tjenester. I interesse av innbyggernes grunnleggende goder skal ansvar, bærekraft og langsiktige mål være klart og tydelg beskrevet i alle saker i finanspolitikken.
 +
 
 +
==== Statsbudsjettet - [4.3] ====
 +
 
 +
'''[4.3]''' Beskatning skal betale for de grunnleggende behovene i samfunnet.
 +
Å heve eller senke skattene er ikke et mål i seg selv for Piratpartiet. Skattepolitikk bør i stedet fokusere på å sørge for at staten har råd til å sikre grunnleggende velferd for sine borgere. Dette inkluderer et sterkt helsevesen, utdanning system, et offentlig velferdssystem, kontrollsystemer, infrastruktur, osv. Hovedmålet skal alltid være å sikre en god livskvalitet for alle og lik tilgang til infrastruktur for alle.
 +
 
 +
=== Fiskeri- og Kyst - [5] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[5]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[5.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[5.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[5.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Havner - [5.4] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[5.4]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Infrastruktur for sjøtransport - [5.5] ====
 +
 
 +
'''[5.5]''' For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.
 +
 
 +
==== Beredskap mot akutt forurensing - [5.6] ====
 +
 
 +
'''[5.6]''' Pirater respekterer liv. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning.
 +
 
 +
=== Administrasjon og Livssyn - [6] ===
 +
 
 +
'''[6]''' Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
 +
 
 +
==== Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1] ====
 +
 
 +
'''[6.1]''' Pirater er kritiske
 +
 +
Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, søker etter svake punkter og finner måter å rette dem på. Pirater lærer av sine feil.
 +
 
 +
==== Forvaltningspolitikk - [6.2] ====
 +
 
 +
'''[6.2]''' Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.
 +
 +
Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.
 +
 +
 +
Piratpartiet vil:
 +
* Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 +
* Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
 +
* Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
 +
* Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.
 +
* Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres i åpent format.
 +
* Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 +
* Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.
 +
 
 +
==== Konkurransepolitikk - [6.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[6.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Tros- og livssyn - [6.4] ====
 +
 
 +
'''[6.4]''' Piratpartiet vil konkret
 +
 +
* Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
 +
* Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.
 +
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon."
 +
* Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 +
 
 +
==== Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[6.5]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Samer og nasjonale minoriteter - [6.6] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[6.6]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
=== Forsvar - [7] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[7]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Sikkerhetspolitikk - [7.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[7.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Forsvarspolitikk - [7.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[7.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[7.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
 
 +
=== Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[8]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Helse- og omsorgstjenester - [8.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[8.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Kostholdspolitikk - [8.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[8.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Ruspolitikk - [8.3] ====
 +
 
 +
'''[8.3]''' Pirater er sosiale
 +
 +
Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.
 +
 +
Pirater er rettferdige
 +
De holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å nå kollektive felles mål. Pirater motvirker mentaliteter som likegyldighet og uvitenhet i samfunnet, fremmer deltakelse og engasjement, og tar affære når det er nødvendig.
 +
 
 +
=== Velferd og Menneskerett - [9] ===
 +
 
 +
'''[9]''' Pirater er sosiale.
 +
 +
Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.
 +
 
 +
Pirater er frie.
 +
 
 +
Pirater liker frihet, uavhengighet og selvbestemmelse, og misliker blind lydighet. De står for individets rett til å ta valg basert på informasjon. Pirater tar ansvaret som frihet forutsetter.
 +
 
 +
==== Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[9.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Sosial og bostøtte - [9.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[9.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Attføring og ufør - [9.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[9.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Menneskerettigheter - [9.4] ====
 +
 
 +
'''[9.4]''' Menneskerettigheter og borgerrettigheter
 +
Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.
 +
Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
 +
Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 +
Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
 +
Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.
 +
 
 +
=== Arbeid og Innvandring - [10] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[10]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[10.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
==== Innvandring - [10.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[10.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Pensjoner - [10.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[10.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
 
 +
=== Justis- og Beredskap - [11] ===
 +
 
 +
'''[11]''' Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.
 +
 
 +
==== Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1] ====
 +
 
 +
'''[11.1]''' Piratpartiet vil:
 +
 +
* Fjerne generell bevæpning av politiet.
 +
* Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
 +
* Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.
 +
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
 +
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
 +
* Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 +
 
 +
==== Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[11.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Domstoler og lovarbeid - [11.3] ====
 +
 
 +
'''[11.3]''' Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Alle har et grunnleggende krav på rettssikkerhet, og at lovens bokstav blir fulgt. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.
 +
Pirater liker frihet, er uavhengige, selvstendige og misliker blind lydighet. De står for individets rett til selv å innhente informasjon og frihet til å mene det en ønsker på bakgrunn av innhentet informasjon. Pirater takler ansvaret som følger med friheten.
 +
 
 +
=== Kommune og Regional - [12] ===
 +
 
 +
'''[12] Innbygger-deltakelse og åpen offentlig sektor'''
 +
Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet. Makten ligger hos folket. Deres rettigheter og verdighet står over alt annet.
 +
Piratpartiet arbeider for å skape muligheter for demokratisk deltakelse og for å fremme utstrakt bruk av dette, fordi bare demokrati kan sikre en rettferdig balansering av europeeres ulike interesser. Offentlige myndigheter bør oppfordres til å legge frem deltakende- og samarbeidsverktøy som lar borgere aktivt foreslå saker til politisk behandling og å ta direkte del i beslutninger.
 +
 
 +
Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.
 +
 +
Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig.
 +
 
 +
Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad. Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.
 +
 
 +
En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres. Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning.
 +
 
 +
Piratpartiet vil
 +
* La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).
 +
* Opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister.
 +
 
 +
==== Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1] ====
 +
 
 +
'''[12.1]''' Piratpartiet vil kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 +
 +
Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner.
 +
 
 +
==== Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2] ====
 +
 
 +
"'''[12.2]''' Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.
 +
 +
Piratpartiet vil innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 +
 
 +
==== Ungdomsbyråd - [12.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[12.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Kommuneøkonomi - [12.4] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[12.4]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Lokalforvaltning - [12.5] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[12.5]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Gjennomføring av valg - [12.6] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[12.6]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
=== Kultur - [13] ===
 +
 
 +
'''[13]''' Piratpartiet støtter fri kultur, fri informasjonsdeling og fri programvare, og ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur. Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.
 +
 
 +
==== Kultur - [13.1] ====
 +
 
 +
'''[13.1]''' Piratpartiet vil:
 +
 +
* Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 +
* Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 +
* Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
 +
* Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 +
* Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 +
* Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 +
* Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
 +
* Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.
 +
* Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 +
* Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 +
 
 +
==== Medier - [13.2] ====
 +
 
 +
'''[13.2]''' Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.
 +
 +
I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket.
 +
 
 +
==== Idrett - [13.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[13.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Frivillig virksomhet - [13.4] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[13.4]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[13.5]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Pengespill og lotteri - [13.6] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[13.6]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
=== Kunnskap - [14] ===
 +
 
 +
'''[14]''' Pirater ivrer etter kunnskap
 +
 +
Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, søker etter svake punkter og finner måter å rette dem på. Pirater lærer av sine feil.Tilgangen til informasjon, utdanning, kunnskap og vitenskapelige funn må være ubegrenset. Pirater støtter fri kultur, fri informasjonsdeling og fri programvare.
 +
 
 +
==== Barnehager - [14.1] ====
 +
 
 +
'''[14.1]''' Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet.
 +
 
 +
==== Grunnskoler - [14.2] ====
 +
 
 +
'''[14.2]''' Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.
 +
 +
Piratpartiet vil:
 +
 
 +
* Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 +
* Støtte Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.
 +
 
 +
==== Videregående opplæring - [14.3] ====
 +
 
 +
'''[14.3]''' Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet.
 +
 
 +
Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.
 +
 
 +
==== Høyere utdanning - [14.4] ====
 +
 
 +
'''[14.4]''' Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet.
 +
 +
Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.
 +
 
 +
==== Forskning - [14.5] ====
 +
 
 +
'''[14.5]''' Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.
 +
 
 +
Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.
 +
Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.
 +
 +
Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.
 +
 +
Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.
 +
 +
Piratpartiet vil:
 +
* Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres i åpent format og være fritt tilgjengelig så langt det er mulig uten å bryte med prinsippet om respekt for privatlivet.
 +
* Øke offentlig støtte til forskning.
 +
* Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
 +
* Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens miljøutfordringer.
 +
* Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal være åpent og fritt tilgjengelig.
 +
 
 +
=== Landbruk og Mat - [15] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[15]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Matpolitikk - [15.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[15.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Landbrukspolitikk - [15.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[15.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
 
 +
=== Miljøvern - [16] ===
 +
 
 +
'''[16]''' Pirater er fredelige. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.
 +
 
 +
==== Miljøpolitikk - [16.1] ====
 +
 
 +
'''[16.1]''' Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.
 +
 
 +
==== Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[16.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
=== Næring og Handel - [17] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[17]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Næringslivspolitikk - [17.1] ====
 +
 
 +
'''[17.1]''' En pirat i vår forstand av ordet, er en person som
 +
 +
* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
 +
* Våger å stille spørsmålstegn ved «etablerte sannheter»
 +
* Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
 +
* Ikke anser det som «tyveri» å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato
 +
 
 +
==== Oppstartsbedrifter - [17.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[17.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Eksport og import - [17.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[17.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
 
 +
=== Olje og Energi - [18] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[18]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Energipolitikk - [18.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[18.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Alternative energikilder - [18.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[18.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
 
 +
=== Samferdsel og Infrastruktur - [19] ===
 +
 
 +
'''[19]''' Kommunikasjon og infrastruktur
 +
Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.
 +
 
 +
==== Persontransport - [19.1] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[19.1]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Godstransport og posttjenester - [19.2] ====
 +
 
 +
'''[19.2]''' Piratpartiet vil:
 +
* Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 +
 
 +
==== Vegpolitikk - [19.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[19.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Flyplasser og flytrafikk - [19.4] ====
 +
 
 +
'''[19.4]''' Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll.
 +
 +
Piratpartiet vil ikke tillate «nakenskanning» på flyplasser.
 +
 
 +
==== Jernbane - [19.5] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[19.5]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
=== Utenriks - [20] ===
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[20]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1] ====
 +
 
 +
'''[20.1]''' Pirater er internasjonale
 +
 +
Pirater er en del av en global bevegelse, Piratpartibevegelsen. De drar nytte av de mulighetene som Internett gir og er derfor i stand til å tenke og handle uten å la seg begrense av nasjonale, geografiske, kulturelle og andre skillelinjer.
 +
 +
Piratpartiet har inngått følgende avtale med Internasjonale Piratpartier (Pirate Parties Intenrnational):
 +
 +
'''Tilgang til medisin'''
 +
 +
Vi anser universell tilgang til medisiner og medisinsk behandling som en menneskerett.
 +
Spesielt må folk i utviklingsland og minst utviklede landene også har tilgang til medisin utover de begrensninger av patenteringssystemer. Patenter som hindrer kampen mot sykdommer bør være gjenstand for tvangslisenser.
 +
Siden økonomien i medisinsk teknologi gjør forskning og utvikling i ikke-patenterbare medisinske teknikker ulønnsomme for aksjeselskaper må andre løsninger finnes for å sikre finansiering (offentlig eller på annen måte) for forsømte sykdommer og for å teste effektiviteten av stoffer i dag ulovlig for terapeutiske formål å gjøre dem tilgjengelig hvis vellykket.
 +
Derfor har Internasjonale Piratpartier foreslått at WHO midler brukes til å finansiere forskning på forsømte sykdommer.
 +
Videre blokkering av vitenskapelig arbeid basert utelukkende på dogmatiske argumenter er ikke lenger akseptabelt.
 +
Pasientene må ikke bli hindret i sin frie valg av behandling. Godt trent, ansvarlige leger og informerte pasienter må ha fullt ansvar for valg av stoffer som brukes for behandling.
 +
Farene ved alle anvendte stoffer må fullstendig beskrevet.
 +
 +
 +
'''Opphavsrett'''
 +
 +
Pirater ønsker en rettferdig og balansert opphavsretten basert på interessene til samfunnet som helhet.
 +
Vi strever for avskaffelse av informasjons monopoler. Som for nå de eneste som nyter godt av monopolene er store selskaper, mens markedet som helhet er sviktende. Denne markedssvikten er tydelig ved hyppig mobbing av enkeltpersoner og SMB ved å samle samfunn og tap av hitteverk til samfunnet. Vårt mål er å skape et miljø der motivasjon til å skape går hånd i hånd med informasjonsfrihet.
 +
Bedre offentlig tilgjengelighet av informasjon, kunnskap og kultur er en forutsetning for den sosiale, teknologiske og økonomiske utviklingen av vårt samfunn. Pirates krever derfor at kopiering, lagring, bruk og gi tilgang til litterære og kunstneriske verk for ikke-kommersielle formål må ikke bare bli legalisert, men beskyttet av loven og aktivt fremmet. Alle skal være i stand til å nyte og dele vår kulturarv fri fra trusselen om søksmål eller sensur.
 +
Den kommersielle monopol gitt av opphavsrett skal gjenopprettes til en rimelig sikt. Avledede arbeider skal alltid være tillatt, med unntak som er veldig spesielt er oppregnet i loven med minimal rom for tolkning.
 +
Internett som et medium bør kjenner ingen grenser. Pirates vurdere kunstige nasjonale barrierer for kulturelle goder til hinder for global handel og kreve deres avskaff. En endring av tilnærming er nødvendig i området av rettigheter til immaterielle varer og deres respektive håndhevingspraksis.
 +
Ytterligere monopoler i sektorer av informasjon og kultur må forebygges. Ifølge loven skal statene bare tillate eller opprettholde monopolrettigheter for immaterielle varer dersom disse er i offentlighetens interesse. Eventuelle monopol rettigheter må ha en tidsbegrenset, verken deres tidsspenn eller omfang kan utvides i ettertid.
 +
Opprettelsen av allmenninger, som gratis programvare, gratis kulturelle varer, åpne patent bassenger og fri og åpen pedagogisk materiale, må fremmes og rettslig beskyttet.
 +
Sosialt liv, i økende grad finner sted i digitale rom må det ikke bli begrenset av monopol rettigheter over immaterielle varer. Innføringen av “fair use” Forskriften skal sikre at sosiale interaksjoner forbli uhemmet.
 +
Hver samle samfunnet må sikre helhetlig åpenhet, rettferdige deltakerrettigheter for sine medlemmer og mer rettferdige avtalevilkår for kunstnere.
 +
 +
 +
'''Nett Nøytralitet'''
 +
 +
Prinsippet om nettnøytralitet må etter forsterkes ved lov i alle land for å sikre sterke incentiver for investeringer, rettferdig konkurranse og likebehandling av alle i det digitale rommet.
 +
Vi anser informasjonsfrihet som en universell menneskerettighet, og nettnøytralitet et nødvendig middel for å det.
 +
Alle må være i stand til å ha tilgang til en internettilknytning som ikke diskriminerer noen tjeneste eller konkurrent. skal bare tillates trafikk forvaltningstiltak i særlige tilfeller, som drives på en klar og oversiktlig måte, og bare av tekniske årsaker.
 +
Ikke-diskriminerende tilgang til Internett må gjelde jevnt over hele verden. Vi avviser tiltak fra teleselskapene som truer fri adgang.
 +
 +
 +
'''Borgerlønn'''
 +
 +
Pirates se arbeidskraft ikke bare som en omsettelige handelsvare, men også som en persons individuelle prestasjoner.
 +
Respekt for menneskeverdet kommandoer derfor at hver person kan bestemme fritt hvilke yrke han eller hun ønsker å forfølge og hvilken jobb å ta, men også at slike tjenester bli tilstrekkelig kompensert.
 +
Takket være den teknologiske utviklingen er det ikke lenger nødvendig at hvert ensformig, meningsløs eller farlig oppgave utføres av mennesker. Vi ønsker velkommen og ønsker å fremme dette betydelig fremskritt. Derfor anser vi målet om absolutt full sysselsetting som utdatert og ikke sosialt ønskelig. I stedet ønsker vi å oppnå at alle mennesker får sin tilstrekkelig andel av den generelle rikdom; For å oppnå dette, vil vi vurdere innføring av en basisinntekt garanti.
 +
 +
 +
'''Personvern'''
 +
 +
Pirater er forpliktet til privatliv og tilsvarende borgerrettigheter for alle mennesker over hele verden. Vi vil aldri tolerere statlige drevet overvåkingstiltak av noe slag. Tilstrekkelig beskyttelse mot kriminalitet er et viktig ansvar for staten. Vi må sørge for dette ansvaret er oppfylt gjennom en intelligent, rasjonell og kunnskapsbasert sikkerhetspolitikk uten overvåking.
 +
Praksisen med rutine, automatisert og vilkårlige datainnsamlings-, lagrings- og samsvar er oppheves. Noen underlagt statlig tilsyn bør informeres om disse fakta i god tid for å sikre mot misbruk.
 +
 +
 +
'''Nei til TTIP'''
 +
 +
Forsamlingen av Medlemmer av Internasjonale Piratpartiet strengt motsetter internasjonale traktater med håndheving som ødelegger monopoler som hindrer utviklingsland eller menneskerettigheter og friheter. Dermed vi
 +
Strengt motsette oss TTIP
 +
Støtte protestbevegelse over hele verden
 +
Oppfordrer Europaparlamentet og begge husene i den amerikanske kongressen ikke å samtykke til TTIP
 +
Ring for ex-ante og ex-post menneskerettigheter konsekvensutredninger skal gjennomføres for alle handelsavtale.
 +
 +
 +
'''Åpenhet i offentlig sektor'''
 +
 +
Offentlig sektor, herunder private virksomheter som utfører arbeid på vegne av et offentlig organ, skal være gjennomsiktig.
 +
Pirater mener at det er en grunnleggende borgernes rett til å inspisere, uten behov for noen spesiell begrunnelse, alle kontrakter eller økonomiske fordeler knyttet til levering av offentlig sektor eller offentlige prosjekter og tjenester.
 +
Pirater argumentere for generell og omfattende lovgivning for å beskytte personer som utsetter problemene som er i offentlig interesse, for eksempel tilfeller av korrupsjon, innsidehandel eller etikk eller brudd på menneskerettighetene ( “varslere”).
 +
 
 +
==== Forvaltning av norske landområder - [20.2] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[20.2]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Forvaltning av norske havområder - [20.3] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[20.3]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
==== Andre utenriksspørsmål - [20.4] ====
 +
 
 +
Start emnefelt med "'''[20.4]''' Tittel på post / forslag / innspill"
 +
 
 +
 
  
 
|-
 
|-
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
! Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|Forslag om valgkampprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være klipp og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert forskning først og fremst.
 +
|-
 +
! Kommentar fra Programbanden
 +
|Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
 +
|-
 +
! Debatt
 +
|[https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/67ip8y/valgprogram_2017_vpf3_departementstruktur_i/ Link til debatt]
 
|}
 
|}
  
== VPF-1.1a ==
+
== VPF-3.1 ==
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
{| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Forslag til struktur til valgkampprogram
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Anders Kleppe
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Hordaland
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
! align="right" |Endringsforslag
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.
|-
+
 
!Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
 
|}
+
https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid
 +
 
 +
Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.
 +
 
 +
Det foreslås at det også vedtas at medlemmene i fellesskap skal fylle inn de manglende feltene frem mot LM og senest innen Arendalsuka. Også endringer av de som allerede er fyllt inn kan endres, men kun strikt etter kjerne, vedtekter, kodeks og PPEU- og PPI manifestene vi skal følge og som er en del av kjerneprogrammet vårt.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Her følger forslagsteksten:
 +
 
 +
=== Innledning ===
 +
 
 +
Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.
 +
 
 +
==== Historien til Piratpartiets kjerneprogram ====
 +
 
 +
Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampene framover. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge!
 +
 +
På landsmøtene i mars 2016 og mai 2017 ble omfattende oppdateringer av kjerneprogrammet vedtatt. Nye forslag ønskes alltid velkomne av Programbanden og kan sendes til programbanden@piratpartiet.no.
 +
 
 +
 
 +
'''Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.'''
 +
 
 +
 
 +
Først av alt, det er Piratpartiet og så er det piratbevegelsen. Vi strever for personvern, åpenhet, nettnøytralitet  og opphavsrettsreform, men også for verdighet, frihet, likhet og brukermedvirkning (fordeling av maktbasen). Uten en sterk piratbevegelse vil Piratpartiet dø. Piratpartiet mener at partipolitikk etter dagens mønster ikke fungerer. Det er ikke vårt mål, men bare et middel. Piratpartiet tror ikke på partipolitikk, siden det kveler og ødelegger våre demokratier. Piratpartiet spiller en viktig rolle som kommer godt med i valgår. Vi deltar i spillet for å hacke og reformere politikken. Vi ønsker å sikre at våre (alle innbyggeres) stemmer blir hørt av de tradisjonelle lederne. Samtidig vil Piratpartiet alltid være forsiktig og fokusere konstant å unngå at partipolitikk hacker Piratpartiet. Det er vår oppgave å gjenvinne og omforme ord som ‘politikk’ og ‘demokrati’. Vi må alle bevare våre opprørske sjeler, det er det som gjør oss til pirater.
 +
 
 +
 
 +
=== Strukturen er foreslått slik: ===
 +
 
 +
2.1 '''Innledning'''
 +
 
 +
2.1.1 '''Historien til Piratpartiets kjerneprogram'''
 +
 
 +
2.2 '''IT og Internett - [1]'''
 +
 
 +
2.2.1 Digitalt personvern - [1.1]
 +
 
 +
2.2.2 Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]
 +
 
 +
2.2.3 IKT-politikk - [1.3]
 +
 
 +
2.2.4 Telekommunikasjon - [1.4]
 +
 
 +
2.2.5 Fiberutbygging - [1.5]
 +
 
 +
2.3 '''Barn, Familie og Likestilling - [2]'''
 +
 
 +
2.3.1 Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]
 +
 
 +
2.3.2 Familie- og samliv - [2.2]
 +
 
 +
2.3.3 Forbrukerinteresser - [2.3]
 +
 
 +
2.3.4 Kjønnslikestilling - [2.4]
 +
 
 +
2.3.5 Integrering - [2.5]
 +
 
 +
2.4 '''Dyre- og Viltvern - [3]'''
 +
 
 +
2.4.1 Dyrevern - [3.1]
 +
 
 +
2.4.2 Dyrs velferd - [3.2]
 +
 
 +
2.5 '''Finans - [4]'''
 +
 
 +
2.5.1 Økonomisk politikk - [4.1]
 +
 
 +
2.5.2 Finansmarkedene - [4.2]
 +
 
 +
2.5.3 Statsbudsjettet - [4.3]
 +
 
 +
2.6 '''Fiskeri- og Kyst - [5]'''
 +
 
 +
2.6.1 Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]
 +
 
 +
2.6.2 Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]
 +
 
 +
2.6.3 Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]
 +
 
 +
2.6.4 Havner - [5.4]
 +
 
 +
2.6.5 Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]
 +
 
 +
2.6.6 Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]
 +
 
 +
2.7 '''Administrasjon og Livssyn - [6]'''
 +
 
 +
2.7.1 Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]
 +
 
 +
2.7.2 Forvaltningspolitikk - [6.2]
 +
 
 +
2.7.3 Konkurransepolitikk - [6.3]
 +
 
 +
2.7.4 Tros- og livssyn - [6.4]
 +
 
 +
2.7.5 Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]
 +
 
 +
2.7.6 Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]
 +
 
 +
2.8 '''Forsvar - [7]'''
 +
 
 +
2.8.1 Sikkerhetspolitikk - [7.1]
 +
 
 +
2.8.2 Forsvarspolitikk - [7.2]
 +
 
 +
2.8.3 Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]
 +
 
 +
2.9 '''Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]'''
 +
 
 +
2.9.1 Helse- og omsorgstjenester - [8.1]
 +
 
 +
2.9.2 Kostholdspolitikk - [8.2]
 +
 
 +
2.9.3 Ruspolitikk - [8.3]
 +
 
 +
2.10 '''Velferd og Menneskerett - [9]'''
 +
 
 +
2.10.1 Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]
 +
 
 +
2.10.2 Sosial og bostøtte - [9.2]
 +
 
 +
2.10.3 Attføring og ufør - [9.3]
 +
 
 +
2.10.4 Menneskerettigheter - [9.4]
 +
 
 +
2.11 '''Arbeid og Innvandring - [10]'''
 +
 
 +
2.11.1 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]
 +
 
 +
2.11.2 Innvandring - [10.2]
 +
 
 +
2.11.3 Pensjoner - [10.3]
 +
 
 +
2.12 '''Justis- og Beredskap - [11]'''
 +
 
 +
2.12.1 Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]
 +
 
 +
2.12.2 Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]
 +
 
 +
2.12.3 Domstoler og lovarbeid - [11.3]
 +
 
 +
2.13 '''Kommune og Regional - [12]'''
 +
 
 +
2.13.1 Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]
 +
 
 +
2.13.2 Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]
 +
 
 +
2.13.3 Ungdomsbyråd - [12.3]
 +
 
 +
2.13.4 Kommuneøkonomi - [12.4]
 +
 
 +
2.13.5 Lokalforvaltning - [12.5]
 +
 
 +
2.13.6 Gjennomføring av valg - [12.6]
 +
 
 +
2.14 '''Kultur - [13]'''
 +
 
 +
2.14.1 Kultur - [13.1]
 +
 
 +
2.14.2 Medier - [13.2]
 +
 
 +
2.14.3 Idrett - [13.3]
 +
 
 +
2.14.4 Frivillig virksomhet - [13.4]
 +
 
 +
2.14.5 Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]
 +
 
 +
2.14.6 Pengespill og lotteri - [13.6]
 +
 
 +
2.15 '''Kunnskap - [14]'''
 +
 
 +
2.15.1 Barnehager - [14.1]
 +
 
 +
2.15.2 Grunnskoler - [14.2]
 +
 
 +
2.15.3 Videregående opplæring - [14.3]
 +
 
 +
2.15.4 Høyere utdanning - [14.4]
 +
 
 +
2.15.5 Forskning - [14.5]
 +
 
 +
2.16 '''Landbruk og Mat - [15]'''
 +
 
 +
2.16.1 Matpolitikk - [15.1]
 +
 
 +
2.16.2 Landbrukspolitikk - [15.2]
 +
 
 +
2.17 '''Miljøvern - [16]'''
 +
 
 +
2.17.1 Miljøpolitikk - [16.1]
 +
 
 +
2.17.2 Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]
 +
 
 +
2.18 '''Næring og Handel - [17]'''
 +
 
 +
2.18.1 Næringslivspolitikk - [17.1]
 +
 
 +
2.18.2 Oppstartsbedrifter - [17.2]
 +
 
 +
2.18.3 Eksport og import - [17.3]
 +
 
 +
2.19 '''Olje og Energi - [18]'''
 +
 
 +
2.19.1 Energipolitikk - [18.1]
 +
 
 +
2.19.2 Alternative energikilder - [18.2]
 +
 
 +
2.20 '''Samferdsel og Infrastruktur - [19]'''
 +
 
 +
2.20.1 Persontransport - [19.1]
 +
 
 +
2.20.2 Godstransport og posttjenester - [19.2]
 +
 
 +
2.20.3 Vegpolitikk - [19.3]
 +
 
 +
2.20.4 Flyplasser og flytrafikk - [19.4]
 +
 
 +
2.20.5 Jernbane - [19.5]
 +
 
 +
2.21 '''Utenriks - [20]'''
 +
 
 +
2.21.1 Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]
 +
 
 +
2.21.2 Forvaltning av norske landområder - [20.2]
 +
 
 +
2.21.3 Forvaltning av norske havområder - [20.3]
 +
 
 +
2.21.4 Andre utenriksspørsmål - [20.4]
 +
 
 +
 
  
== VPF-4.1b ==
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
|Navn
 
 
|-
 
|-
! align="right" |Medlem av fylkeslag
+
! Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget
|Fylkesnavn
+
|Forslag om valgkampprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være klipp og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
 
|-
 
|-
! align="right" |Kontaktinformasjon
+
! Kommentar fra Programbanden
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
 
|-
 
|-
! align="right" |Endringsforslag
+
! Debatt
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|[https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/67ipxt/valgprogram_2017_vpf31_overskrifter_fra/ Link til debatt]
|-
 
!Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
 
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
 
 
|}
 
|}
  
== VPF-4.2a ==
+
== VPF-4 ==
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Uføre og pensjonister
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Geir Martin Ohna
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Hordaland
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
 +
|-
 +
! align="right" |Forslagstekst
 +
|Piratpartiet vil sørge for at uføre og pensjonister har en inntektsøkning som er lik eller høyere enn prisøkningen i landet. Videre vil vi fjerne frafallet i bruttotrygd for uføre som gifter seg eller blir samboer, da poenget med å bo sammen er å spare utgifter for å øke kjøpekraften.
 
|-
 
|-
! align="right" |Endringsforslag
+
!Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Pirater skal verne om de svakeste, og det å sikre økonomien til uføre og pensjonister er da naturlig. Det er også urettferdig med frafall i bruttotrygd for samboerskap, da vanlige arbeidstakere ikke får mindre fradrag av samboerskap.  
 
|-
 
|-
!Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
!Debatt
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|[https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/67iqfd/valgprogram_2017_vpf4_uf%C3%B8re_og_pensjonister/ Link til debatt]
 
|}
 
|}
  
== Forslagsmal ==
+
== VPF-5 ==
Kopier og lim malen fra her:
+
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
 
== KEF-# ==
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! align="right" width="165px" |Tittel
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
+
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Human asylpolitikk
 
|-
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
|Navn
+
|Geir Martin Ohna
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
|Fylkesnavn
+
|Hordaland
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
+
|E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
 
|-
 
|-
 
! align="right" |Endringsforslag
 
! align="right" |Endringsforslag
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
|Legg til
 +
 
 +
"Piratpartiet vil være en pådriver for en human asyl- og migrasjonspolitikk som bygger på menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser. Samtidig er det viktig for Piratpartiet at vi hører på befolkningen før vi forplikter oss i asyl- og innvandringspolitikk."
 +
 
 +
 
 +
Se også forslag [https://wiki.piratpartiet.no/index.php/Endringsforslag_til_Kjerneprogrammet_for_Landsm%C3%B8tet_2017#KEF-20a KEF-20a], som alternativt foreslår å plassere dette i kjerneprogrammet.
 +
Dette kan bli plassert under "10.2 Innvandring" i departementstrukturen.
 +
 
 
|-
 
|-
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
+
! Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
+
|Det er ikke nødvendig for Piratpartiet og ha mer enn dette foreløping. Da vi selvfølgelig er for en human behandling av alle mennesker, og vi respekterer menneskerettighetene og folkerettslige forpliktelser. Flere punkt, f.eks. «"Piratpartiet har en visjon om en verden uten grenser der mennesker tillates å forflytte seg fritt, der ingen tvinges til å flykte, men alle tillates å flytte.», vil bety at vi da er for nedleggelse av nasjonalstaten.
|}
 
  
== VPF-# ==
+
Asyl og innvandring er vanskelig tema, da vi som Pirater er for lokal selvbestemmelse, noe som vil gjøre det problematisk å sentralt bestemme seg for en liberal innvandringspolitikk, om man ikke har med seg et breit flertal for dette i alle fylker og kommuner. Min ide om god innvandringspolitikk er at dette må gjøres etter ønske fra befolkningen, for å unngå splittelse, polarisering og radikalisering av velgere mot ekstreme høyre.
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
 
 
|-
 
|-
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
+
! Kommentar fra Programbanden
|Navn
+
|
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
|Fylkesnavn
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
 
 
|-
 
|-
! align="right" |Endringsforslag
+
! Debatt
|Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
+
| [https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/67iqxj/valgprogram_2017_vpf5_human_asylpolitikk/ Link til debatt]
|-
 
! align="right" |Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
 
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
 
 
|}
 
|}
 
 
<noinclude>
 
[[Category:Kjerneprogram]] [[Category:Valgkampsaker]]
 
</noinclude>
 

Nåværende revisjon fra 25. apr. 2017 kl. 20:10

<< Tilbake til hovedside Landsmøte 5
Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

I tillegg bør vi alle se gjennom og forstå Piratpartiets vedtekter og Piratkodeksen.


Forslag til valgkampsaker nummereres kun med forslagsnummer. Skriv en tittel for forslaget som beskriver best mulig hva forslaget dreier seg om.

VPF = Valgkampsak Forslag


Innhold

Forslagsmal VPF-#

Kopier og lim malen fra her:

Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Forslagstekst Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?

Forslag til valgprogramsaker valget 2017

VPF-1

Tittel Avkriminalisering av rusmidler iht. global commission on drugs ved blant annet Thorvald Stoltenberg, Kofi Annan, Ruth Dreifuss
Forslagsstiller Geir Martin Ohna
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til dette punktet:

"Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse/bruk."

I departementstrukturen kan dette bli lagt inn under helse.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Krigen mot narkotika har medført svære menneskelige skader på både individ og samfunn. Straffen for overtredelse er større en skaden fra selve bruken noengang kunne påført. Dom for bruk/besittelse av narkotika kan hindre selv ressurssterke mennesker ifra å nå sitt fulle potensiale i samfunnet og lukker mange dører. De aller fleste blir ikke missbrukere.

Folket mister tillit til politiet. Politi overbetjenter har offentlig gått ut og sagt at folk som politisk uttrykker at de er imot forbud må overvåkes, samme med missbruket av veitrafikkparagrafen kap 5, paragraf 34 [5] « Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»

Dette er en paragraf som er laget for at politi skal ha myndighet til å fjerne førerretten til missbrukere av rusmidler. Nå er det ca 500 mennesker [4] som jobber med sak mot staten, da de har mistet lappen pga 2 gangers bruk av cannabis. Når politi missbruker paragrafen som dette, at alle som bruker ett ulovlig rusmiddel mer enn 2 ganger per år(Uten at de har ruskjørt en eneste gang) så er vi nærmere enn politistat enn en rettsstat. Denne utviklingen kan snus, ved at politi ikke lengre må bruke ressurser på å jakte brukere og smådealere. Da kan de for eksempel øke innsatsen mot organisert kriminalitet, som blant annet driver trafficiking, vold, trusler, ran, hundeslosskamp mm. Politi vil med andre ord kunne øke sin tillit i befolkningen.

Krigen mot narkotika har totalt feilet, og bruken er bevislig på veg oppover sammen med HIV/AIDS, Hepatitt C osv. Dette kommer dirkete av forbudet, ved at brukere/missbrukere ikke oppsøker medisinsk hjelp. Det er også ett viktig taktskifte at missbruk av rusmidler er en jobb for helsepersonell og ikke justis. Portugal sin modell er til etterlevelse. Den siste forskningen viser at hjelp, framfor straff er det beste virkemiddlet mot missbruk av rusmidler og det å holde bruken nede.

Det er vitenskaplig bevist at flere rusmidler kan brukes både medisinsk og terapeutisk som idag er ulovlig. For eksempel cannabis, LSD og MDMA.

Det må skilles på rusmidler, det logiske er at rusmidler med mest skadepotensialet reguleres mest og siden Piratpartiet er opptatt av forskning, så mener jeg at vi kan bruke den nyeste forskningen på feltet som har kartlagt skadepotensial for de mest brukte rusmidlene[3]

Når cannabis er like ulovlig som heroin, så sier det seg selv at fravær av kategorisering er skadelig for oppfattelsen til folket og brukere av lettere rusmidler vil føle større avsky til makten


Et rusmiddel som kan gi nytt økonomisk løft i landbruket er cannabis. Bønder vil kunne dyrke industriell hemp(Cannabis uten virkestoff) som kan brukes til klær, drivstoff, møbler, mat mm. Det har fra 1997 vært «Foreningen for norske hampbønder»[2] , så interessen er allerede der. Om rekerasjonell bruk blir lovlig, kan bønder se fram til en ny økonomisk hverdag. Kanskje kan det få kulturlandskapet tilbake, og nytt liv i distriktene.


Siste punkt er om potensialet dette har for norsk økonomi. Om vi kan begynne med skattlegging på omsetning av rusmidler, vil vi få inn betydelige store summer, vi vil lage jobber i en ny bransje, samt få kontroll på konsum, få inn data til bruk i forskning. Samt vi kan bruke penger på informasjon vedrørende bruk/missbruk av rusmidler, øremerke til oppgradering av skoler, økt lønn/kompetanse hos lærere, slik at voksne mennesker kan ta de beste valgene for dem selv basert på den beste tilgjengelige forskningen. Det er allerede komt forskning ifra stater som har tillatt

rekreasjonell bruk av cannabis. Den viser mindre drap, mindre vold, vanskeligere for mindreårige[1] og kjøpe. Samt en enorm økonomisk opptur.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?:

Dette forslaget er såpass relatert til piratpartiets kjerneprogram at det etter min mening at det er relevant under: 1- Demokrati og samfunn 2- Individ og personvern 5 – Forskning og innovasjon 6 – Utdanning 7 – Næringsliv og økonomi

Litt linker til relevant informasjon

  1. http://www.usnews.com/news/data-mine/articles/2016-12-13/marijuana-is-harder-than-ever-for-younger-teens-to-find
  2. http://www.hemp.no/
  3. http://www.drugscience.org.uk/whatwedo/drugharms
  4. https://normalnorge.no/gruppesoksmaal/
  5. https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§34
  6. http://rusreform.no
  7. Anbefaler å lese igjennom stoffet her, da de opplyser om faktabasert kunnskap på en intuitiv og oversiktlig måte.
Kommentar fra Programbanden
Debatt Debatt om nåværende formulering

Debatt om opprinnelig formulering

VPF-2

Tittel Støtte til ishallar
Forslagsstiller Steinar Holstad
Medlem av fylkeslag Møre og Romsdal ?
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Legg til følgjande:

«Piratpartiet vil gå inn for å gi inntil 3 milliarder kroner over en fireårsperiode for å bygge ut 120 ishaller i Norge spredd rundt geografisk langs kysten og i Nord-Norge som et ungdomstiltak og et distrikstiltak. Dette vil utgjøre 25 millioner kroner per ishall i ekstra støtte til kommuner som vil bygge ut ishall.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Sterk satsing på utbygging av ishallkapasitet i heile Norge. Norge har 47 ishallar, i motsetning til Sverige som har nær 500 ishallar og Finnland rundt 400 ishallar. Mange storbyar i Norge har enno ikkje ishall, til dømes Drammen, Ålesund, Molde. Det finnes ingen ishall på Voss, i Førde eller Sogndal eller mindre tettstadar langs Vestlandet, der vinteren ofte er slik at ein ikkje kan nytte skøyter utendørs.

Ishockey og curling er svært populære idrettar der tilbodet med ishall er tilgjengeleg. Det er og store vinteridrettar internasjonalt, større enn langrenn, hopp og skiskyting. Det er blitt byggt ut mange vanlege idrettshallar i Norge, men det er fleire fylker som manglar ishall, til dømes Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Ein ishall vil kosta rundt 50 millionar kroner, og vil ikkje vera dyrare å bygga enn ein vanleg idrettshall. Det har vist seg at kommunar treng støtte for å få sett igang ishaller utover den kommunale viljen som ligg der, dermed er det på sin plass å gi tilsagn om støtte til ishallutbygging gjennom ein ishallpost for utbygging.

Kommentar fra Programbanden Vi kan utforme ein generelt forslag om å støtte utbygging og gjerne bruke ishockey og moment herifrå som eksempel, men dette forslaget er altfor spesifikt med kroner, slik det er akkurat no.
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/

VPF-2.1

Tittel Støtte til lokalsport
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til følgjande:

«Piratpartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og -anlegg når lokalbefolkningen ønsker det.»

Dette kan bli plassert under idrett i departementstrukturen.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Forslag VPF-2 er altfor spesifikt for politikk hos Piratpartiet. Det nemnar mange tal, og det er i grunnen berre vekt på ishallar. Viss lokale folk ønskjer ishall eller annan type idrettshall, og det er altså stor nok interesse for det, skal folkeavgjersler få påverke lokalvalde piratparti-representar til å stemme for utbygging av idrettshallar, same kva slags sport det er.
Kommentar fra Programbanden
Debatt Link til debatt

VPF-3

Tittel Forslag til valgkampprogram
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.

Det foreslås at det også vedtas at medlemmene i fellesskap skal fylle inn de manglende feltene frem mot LM og senest innen Arendalsuka. Også endringer av de som allerede er fyllt inn kan endres, men kun strikt etter kjerne, vedtekter, kodeks og PPEU- og PPI manifestene vi skal følge og som er en del av kjerneprogrammet vårt.


Her følger forslagsteksten:

Innledning

Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Historien til Piratpartiets kjerneprogram

Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampene framover. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge!

På landsmøtene i mars 2016 og mai 2017 ble omfattende oppdateringer av kjerneprogrammet vedtatt. Nye forslag ønskes alltid velkomne av Programbanden og kan sendes til programbanden@piratpartiet.no.


Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.


Først av alt, det er Piratpartiet og så er det piratbevegelsen. Vi strever for personvern, åpenhet, nettnøytralitet og opphavsrettsreform, men også for verdighet, frihet, likhet og brukermedvirkning (fordeling av maktbasen). Uten en sterk piratbevegelse vil Piratpartiet dø. Piratpartiet mener at partipolitikk etter dagens mønster ikke fungerer. Det er ikke vårt mål, men bare et middel. Piratpartiet tror ikke på partipolitikk, siden det kveler og ødelegger våre demokratier. Piratpartiet spiller en viktig rolle som kommer godt med i valgår. Vi deltar i spillet for å hacke og reformere politikken. Vi ønsker å sikre at våre (alle innbyggeres) stemmer blir hørt av de tradisjonelle lederne. Samtidig vil Piratpartiet alltid være forsiktig og fokusere konstant på å unngå at partipolitikk hacker Piratpartiet. Det er vår oppgave å gjenvinne og omforme ord som ‘politikk’ og ‘demokrati’. Vi må alle bevare våre opprørske sjeler, det er det som gjør oss til pirater.


IT og Internett - [1]

[1] Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser. Piratpartiet verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss.

Tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning må være ubegrenset. Pirater støtter fri deling av kultur og fri programvare.

Piratene er en global bevegelse. De tar utbytte av mulighetene som Internett tilbyr, og er derfor i stand til å tenke og handle uten grenser.

Piratpartiet vil:
* Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
* Ha et fritt og åpent internett

Digitalt personvern - [1.1]

[1.1] Piratpartiet vil bevare de grunnleggende rettighetene alle individer har, jamfør Piratkodeksen. Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

* Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
* Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Piratpartiet respekterer og beskytter personvernet. Det kjemper mot den økende overvåkingsmanien i staten og økonomien fordi den forhindrer individets frie utvikling. Et fritt og demokratisk samfunn er umulig uten privatliv og beskyttelse mot overvåkning.

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.

Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse aktørene.

Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]

[1.2] Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig.

Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

IKT-politikk - [1.3]

[1.3] Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles. For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private. 
I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket.

Piratpartiet vil:
* Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
* Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
* Gjøre kildevernet absolutt.
* Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel i inntil seks år.

Telekommunikasjon - [1.4]

[1.4] Piratpartiet vil:
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
* Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
* Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eksempler: Wi-Fi, «white spaces»).
* Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
* Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.

Fiberutbygging - [1.5]

[1.5] Piratpartiet vil:
* Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.

Barn, Familie og Likestilling - [2]

[2] Pirater er sosiale

Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]

[2.1] Barne har rett til samme personbeskyttelse som alle individer i samfunnet. Pirater vil gi barn full rett til å medbestemme i flere saker som vedrører dem og få informasjon tilpasset alderen slik at de kan lage sin egen selvstendige oppfatning.

Baarn har alltid spesielle rettigheter og Piratpartiet vil ytterligere sikre at barn blir spesielt beskyttet etter barnekonvensjonen både etter lovens bokstav og i praksis.

Familie- og samliv - [2.2]

[2.2] Alle individer har en selvstendig rett til å velge hvem de ønsker å stifte familie med bo sammen med.
Dette er en rett pirater mener er ufravikelig og vil sørge for at praksis følger lover.

Forbrukerinteresser - [2.3]

[2.3] Piratpartiet vil:

* Etablere digitale forbrukerrettigheter.
* Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke *forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.

Kjønnslikestilling - [2.4]

[2.4] Piratpartiet mener at ingen bør diskrimineres, og også ha en beskyttelsesmekanisme mot trakassering både i spørsmål om samliv, arbeid, lønn og andre forhold som angås kjønnslikestilling.
Det er enhver borgers egen oppfatning som er gjeldende når kjønn og legning defineres. Ref: Privatlivets fred og rett til å ta egne avgjørelser.

Integrering - [2.5]

[2.5] Pirater holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å nå kollektive felles mål. Pirater motvirker mentaliteter som likegyldighet og uvitenhet i samfunnet, fremmer deltakelse og engasjement, og tar affære når det er nødvendig.

Dyre- og Viltvern - [3]

[3] Pirater respekterer liv

Pirater er fredelige. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.

Dyrevern - [3.1]

[3.1] Piratpartiet er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning og derfor er vern av dyr svært viktig for pirater.

Dyrs velferd - [3.2]

[3.2] Piratpartiet er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning og derfor er dyrs velferd et prioritert område for Piratpartiet.

Finans - [4]

[4] Offentlige finanser skal være åpen, tilgjengelig online, transparente og lettleselig.
Statskassens regnskap og regnskapsføring for offentlige institusjoner skal være tilgjengelig i digital form på nettet i et omfang som ikke er i konflikt med individets privatliv. All beskatning skal skje på en slik måte at den gjøres synlig og forståelig for folk som betaler skatten. Utbyttet av prosjekter finansiert med offentlige midler skal i alminnelighet være offentlig eid og åpen og tilgjengelig for alle. Juridiske enheters eierskap skal alltid være åpen og sporbar.

Økonomisk politikk - [4.1]

[4.1] Informert tilnærming

Målet med en økonomisk politikk bør være å støtte et aktivt og konkurranseutsatt marked og støtte innovasjon og vekst som kan støtte velferd og andre grunnleggende aspekter av samfunnet som utdanning og helsetjenester. Pirater hverken tror på privatisering eller nasjonalisering men søker heller å finne en balanse mellom de to og finne ut basert på forskning og offentlig debatt hvilken metode som er mest effektiv.

Piratpartiet ønsker en ende/reduksjon på skatteunndragelse og høy gjeldsgrad for selskaper 
Vi ønsker å søke etter norske borgeres, og innbyggeres skjulte skatter i offshore skatteparadis. Piratpartiet ønsker også å sikre at internasjonale og globale selskaper som opererer i Norge betaler sin rettferdige andel av skatt i Norge siden de har inntekten sin fordi de bruker norsk ifrastruktur betalt av innbyggerne i Norge. Vi ønsker også å ta skritt for å sørge for at overskuddet fra internasjonale selskaper ikke blir unndratt skatt gjennom overføringer til mor- og søsterselskap ut av landet, som i praksis og realitet er skattefrie rentebetalinger til morselskap.
 
Piratpartiet vil: 
* Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser

Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.

Finansmarkedene - [4.2]

[4.2] Ansvarlig finanspolitikk 
Stortinget i Norge skal legge fram en langsiktig plan om offentlige tjenester. De økonomiske midlene disse tjenestene krever skal ikke brukes på en slik måte at de skaper et underskudd eller overskudd i statsbudsjettet (av offentlige midler), bortsett fra når du er i tråd med en langsiktig plan for offentlige tjenester. I interesse av innbyggernes grunnleggende goder skal ansvar, bærekraft og langsiktige mål være klart og tydelg beskrevet i alle saker i finanspolitikken.

Statsbudsjettet - [4.3]

[4.3] Beskatning skal betale for de grunnleggende behovene i samfunnet.
Å heve eller senke skattene er ikke et mål i seg selv for Piratpartiet. Skattepolitikk bør i stedet fokusere på å sørge for at staten har råd til å sikre grunnleggende velferd for sine borgere. Dette inkluderer et sterkt helsevesen, utdanning system, et offentlig velferdssystem, kontrollsystemer, infrastruktur, osv. Hovedmålet skal alltid være å sikre en god livskvalitet for alle og lik tilgang til infrastruktur for alle.

Fiskeri- og Kyst - [5]

Start emnefelt med "[5] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]

Start emnefelt med "[5.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]

Start emnefelt med "[5.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]

Start emnefelt med "[5.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Havner - [5.4]

Start emnefelt med "[5.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]

[5.5] For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]

[5.6] Pirater respekterer liv. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning.

Administrasjon og Livssyn - [6]

[6] Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]

[6.1] Pirater er kritiske

Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, søker etter svake punkter og finner måter å rette dem på. Pirater lærer av sine feil.

Forvaltningspolitikk - [6.2]

[6.2] Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.


Piratpartiet vil:
* Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
* Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
* Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
* Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.
* Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres i åpent format.
* Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
* Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.

Konkurransepolitikk - [6.3]

Start emnefelt med "[6.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Tros- og livssyn - [6.4]

[6.4] Piratpartiet vil konkret

* Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
* Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon."
* Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.

Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]

Start emnefelt med "[6.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]

Start emnefelt med "[6.6] Tittel på post / forslag / innspill"

Forsvar - [7]

Start emnefelt med "[7] Tittel på post / forslag / innspill"

Sikkerhetspolitikk - [7.1]

Start emnefelt med "[7.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forsvarspolitikk - [7.2]

Start emnefelt med "[7.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]

Start emnefelt med "[7.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]

Start emnefelt med "[8] Tittel på post / forslag / innspill"

Helse- og omsorgstjenester - [8.1]

Start emnefelt med "[8.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kostholdspolitikk - [8.2]

Start emnefelt med "[8.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ruspolitikk - [8.3]

[8.3] Pirater er sosiale

Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

Pirater er rettferdige
De holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å nå kollektive felles mål. Pirater motvirker mentaliteter som likegyldighet og uvitenhet i samfunnet, fremmer deltakelse og engasjement, og tar affære når det er nødvendig.

Velferd og Menneskerett - [9]

[9] Pirater er sosiale.

Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

Pirater er frie.

Pirater liker frihet, uavhengighet og selvbestemmelse, og misliker blind lydighet. De står for individets rett til å ta valg basert på informasjon. Pirater tar ansvaret som frihet forutsetter.

Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]

Start emnefelt med "[9.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Sosial og bostøtte - [9.2]

Start emnefelt med "[9.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Attføring og ufør - [9.3]

Start emnefelt med "[9.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Menneskerettigheter - [9.4]

[9.4] Menneskerettigheter og borgerrettigheter
Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.
Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Arbeid og Innvandring - [10]

Start emnefelt med "[10] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]

Start emnefelt med "[10.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Innvandring - [10.2]

Start emnefelt med "[10.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Pensjoner - [10.3]

Start emnefelt med "[10.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Justis- og Beredskap - [11]

[11] Pirater har respekt for menneskeverdet. De forplikter seg til å skape et samfunn forent i solidaritet hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]

[11.1] Piratpartiet vil:

* Fjerne generell bevæpning av politiet.
* Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
* Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
* Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]

Start emnefelt med "[11.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Domstoler og lovarbeid - [11.3]

[11.3] Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Alle har et grunnleggende krav på rettssikkerhet, og at lovens bokstav blir fulgt. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter. 
Pirater liker frihet, er uavhengige, selvstendige og misliker blind lydighet. De står for individets rett til selv å innhente informasjon og frihet til å mene det en ønsker på bakgrunn av innhentet informasjon. Pirater takler ansvaret som følger med friheten.

Kommune og Regional - [12]

[12] Innbygger-deltakelse og åpen offentlig sektor
Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet. Makten ligger hos folket. Deres rettigheter og verdighet står over alt annet. 
Piratpartiet arbeider for å skape muligheter for demokratisk deltakelse og for å fremme utstrakt bruk av dette, fordi bare demokrati kan sikre en rettferdig balansering av europeeres ulike interesser. Offentlige myndigheter bør oppfordres til å legge frem deltakende- og samarbeidsverktøy som lar borgere aktivt foreslå saker til politisk behandling og å ta direkte del i beslutninger. 
Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig. 
Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad. Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.
En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres. Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning.
Piratpartiet vil
* La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).
* Opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister.

Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]

[12.1] Piratpartiet vil kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).

Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner.

Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]

"[12.2] Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.

Piratpartiet vil innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.

Ungdomsbyråd - [12.3]

Start emnefelt med "[12.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommuneøkonomi - [12.4]

Start emnefelt med "[12.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Lokalforvaltning - [12.5]

Start emnefelt med "[12.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Gjennomføring av valg - [12.6]

Start emnefelt med "[12.6] Tittel på post / forslag / innspill"

Kultur - [13]

[13] Piratpartiet støtter fri kultur, fri informasjonsdeling og fri programvare, og ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur. Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Kultur - [13.1]

[13.1] Piratpartiet vil:

* Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
* Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
* Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
* Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
* Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
* Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
* Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
* Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.
* Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
* Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.

Medier - [13.2]

[13.2] Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket.

Idrett - [13.3]

Start emnefelt med "[13.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Frivillig virksomhet - [13.4]

Start emnefelt med "[13.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]

Start emnefelt med "[13.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Pengespill og lotteri - [13.6]

Start emnefelt med "[13.6] Tittel på post / forslag / innspill"

Kunnskap - [14]

[14] Pirater ivrer etter kunnskap

Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, søker etter svake punkter og finner måter å rette dem på. Pirater lærer av sine feil.Tilgangen til informasjon, utdanning, kunnskap og vitenskapelige funn må være ubegrenset. Pirater støtter fri kultur, fri informasjonsdeling og fri programvare.

Barnehager - [14.1]

[14.1] Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet.

Grunnskoler - [14.2]

[14.2] Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.

Piratpartiet vil:
 
* Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
* Støtte Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.

Videregående opplæring - [14.3]

[14.3] Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet. 
Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.

Høyere utdanning - [14.4]

[14.4] Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet. 

Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.

Forskning - [14.5]

[14.5] Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.
Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.

Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

Piratpartiet vil:
* Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres i åpent format og være fritt tilgjengelig så langt det er mulig uten å bryte med prinsippet om respekt for privatlivet.
* Øke offentlig støtte til forskning.
* Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
* Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens miljøutfordringer.
* Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal være åpent og fritt tilgjengelig.

Landbruk og Mat - [15]

Start emnefelt med "[15] Tittel på post / forslag / innspill"

Matpolitikk - [15.1]

Start emnefelt med "[15.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Landbrukspolitikk - [15.2]

Start emnefelt med "[15.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Miljøvern - [16]

[16] Pirater er fredelige. Derfor tar pirater avstand fra dødsstraff og ødeleggelse av miljøet. Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.

Miljøpolitikk - [16.1]

[16.1] Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv, organismer eller gener.

Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]

Start emnefelt med "[16.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Næring og Handel - [17]

Start emnefelt med "[17] Tittel på post / forslag / innspill"

Næringslivspolitikk - [17.1]

[17.1] En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
* Våger å stille spørsmålstegn ved «etablerte sannheter»
* Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
* Ikke anser det som «tyveri» å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Oppstartsbedrifter - [17.2]

Start emnefelt med "[17.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Eksport og import - [17.3]

Start emnefelt med "[17.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Olje og Energi - [18]

Start emnefelt med "[18] Tittel på post / forslag / innspill"

Energipolitikk - [18.1]

Start emnefelt med "[18.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Alternative energikilder - [18.2]

Start emnefelt med "[18.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Samferdsel og Infrastruktur - [19]

[19] Kommunikasjon og infrastruktur
Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Persontransport - [19.1]

Start emnefelt med "[19.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Godstransport og posttjenester - [19.2]

[19.2] Piratpartiet vil:
* Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.

Vegpolitikk - [19.3]

Start emnefelt med "[19.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Flyplasser og flytrafikk - [19.4]

[19.4] Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll.

Piratpartiet vil ikke tillate «nakenskanning» på flyplasser.

Jernbane - [19.5]

Start emnefelt med "[19.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Utenriks - [20]

Start emnefelt med "[20] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]

[20.1] Pirater er internasjonale

Pirater er en del av en global bevegelse, Piratpartibevegelsen. De drar nytte av de mulighetene som Internett gir og er derfor i stand til å tenke og handle uten å la seg begrense av nasjonale, geografiske, kulturelle og andre skillelinjer.

Piratpartiet har inngått følgende avtale med Internasjonale Piratpartier (Pirate Parties Intenrnational):

Tilgang til medisin

Vi anser universell tilgang til medisiner og medisinsk behandling som en menneskerett.
Spesielt må folk i utviklingsland og minst utviklede landene også har tilgang til medisin utover de begrensninger av patenteringssystemer. Patenter som hindrer kampen mot sykdommer bør være gjenstand for tvangslisenser.
Siden økonomien i medisinsk teknologi gjør forskning og utvikling i ikke-patenterbare medisinske teknikker ulønnsomme for aksjeselskaper må andre løsninger finnes for å sikre finansiering (offentlig eller på annen måte) for forsømte sykdommer og for å teste effektiviteten av stoffer i dag ulovlig for terapeutiske formål å gjøre dem tilgjengelig hvis vellykket.
Derfor har Internasjonale Piratpartier foreslått at WHO midler brukes til å finansiere forskning på forsømte sykdommer.
Videre blokkering av vitenskapelig arbeid basert utelukkende på dogmatiske argumenter er ikke lenger akseptabelt.
Pasientene må ikke bli hindret i sin frie valg av behandling. Godt trent, ansvarlige leger og informerte pasienter må ha fullt ansvar for valg av stoffer som brukes for behandling.
Farene ved alle anvendte stoffer må fullstendig beskrevet.


Opphavsrett

Pirater ønsker en rettferdig og balansert opphavsretten basert på interessene til samfunnet som helhet.
Vi strever for avskaffelse av informasjons monopoler. Som for nå de eneste som nyter godt av monopolene er store selskaper, mens markedet som helhet er sviktende. Denne markedssvikten er tydelig ved hyppig mobbing av enkeltpersoner og SMB ved å samle samfunn og tap av hitteverk til samfunnet. Vårt mål er å skape et miljø der motivasjon til å skape går hånd i hånd med informasjonsfrihet.
Bedre offentlig tilgjengelighet av informasjon, kunnskap og kultur er en forutsetning for den sosiale, teknologiske og økonomiske utviklingen av vårt samfunn. Pirates krever derfor at kopiering, lagring, bruk og gi tilgang til litterære og kunstneriske verk for ikke-kommersielle formål må ikke bare bli legalisert, men beskyttet av loven og aktivt fremmet. Alle skal være i stand til å nyte og dele vår kulturarv fri fra trusselen om søksmål eller sensur.
Den kommersielle monopol gitt av opphavsrett skal gjenopprettes til en rimelig sikt. Avledede arbeider skal alltid være tillatt, med unntak som er veldig spesielt er oppregnet i loven med minimal rom for tolkning.
Internett som et medium bør kjenner ingen grenser. Pirates vurdere kunstige nasjonale barrierer for kulturelle goder til hinder for global handel og kreve deres avskaff. En endring av tilnærming er nødvendig i området av rettigheter til immaterielle varer og deres respektive håndhevingspraksis.
Ytterligere monopoler i sektorer av informasjon og kultur må forebygges. Ifølge loven skal statene bare tillate eller opprettholde monopolrettigheter for immaterielle varer dersom disse er i offentlighetens interesse. Eventuelle monopol rettigheter må ha en tidsbegrenset, verken deres tidsspenn eller omfang kan utvides i ettertid.
Opprettelsen av allmenninger, som gratis programvare, gratis kulturelle varer, åpne patent bassenger og fri og åpen pedagogisk materiale, må fremmes og rettslig beskyttet.
Sosialt liv, i økende grad finner sted i digitale rom må det ikke bli begrenset av monopol rettigheter over immaterielle varer. Innføringen av “fair use” Forskriften skal sikre at sosiale interaksjoner forbli uhemmet.
Hver samle samfunnet må sikre helhetlig åpenhet, rettferdige deltakerrettigheter for sine medlemmer og mer rettferdige avtalevilkår for kunstnere.


Nett Nøytralitet

Prinsippet om nettnøytralitet må etter forsterkes ved lov i alle land for å sikre sterke incentiver for investeringer, rettferdig konkurranse og likebehandling av alle i det digitale rommet.
Vi anser informasjonsfrihet som en universell menneskerettighet, og nettnøytralitet et nødvendig middel for å det.
Alle må være i stand til å ha tilgang til en internettilknytning som ikke diskriminerer noen tjeneste eller konkurrent. skal bare tillates trafikk forvaltningstiltak i særlige tilfeller, som drives på en klar og oversiktlig måte, og bare av tekniske årsaker.
Ikke-diskriminerende tilgang til Internett må gjelde jevnt over hele verden. Vi avviser tiltak fra teleselskapene som truer fri adgang.


Borgerlønn

Pirates se arbeidskraft ikke bare som en omsettelige handelsvare, men også som en persons individuelle prestasjoner. 
Respekt for menneskeverdet kommandoer derfor at hver person kan bestemme fritt hvilke yrke han eller hun ønsker å forfølge og hvilken jobb å ta, men også at slike tjenester bli tilstrekkelig kompensert.
Takket være den teknologiske utviklingen er det ikke lenger nødvendig at hvert ensformig, meningsløs eller farlig oppgave utføres av mennesker. Vi ønsker velkommen og ønsker å fremme dette betydelig fremskritt. Derfor anser vi målet om absolutt full sysselsetting som utdatert og ikke sosialt ønskelig. I stedet ønsker vi å oppnå at alle mennesker får sin tilstrekkelig andel av den generelle rikdom; For å oppnå dette, vil vi vurdere innføring av en basisinntekt garanti.


Personvern

Pirater er forpliktet til privatliv og tilsvarende borgerrettigheter for alle mennesker over hele verden. Vi vil aldri tolerere statlige drevet overvåkingstiltak av noe slag. Tilstrekkelig beskyttelse mot kriminalitet er et viktig ansvar for staten. Vi må sørge for dette ansvaret er oppfylt gjennom en intelligent, rasjonell og kunnskapsbasert sikkerhetspolitikk uten overvåking.
Praksisen med rutine, automatisert og vilkårlige datainnsamlings-, lagrings- og samsvar er oppheves. Noen underlagt statlig tilsyn bør informeres om disse fakta i god tid for å sikre mot misbruk.


Nei til TTIP

Forsamlingen av Medlemmer av Internasjonale Piratpartiet strengt motsetter internasjonale traktater med håndheving som ødelegger monopoler som hindrer utviklingsland eller menneskerettigheter og friheter. Dermed vi
Strengt motsette oss TTIP
Støtte protestbevegelse over hele verden
Oppfordrer Europaparlamentet og begge husene i den amerikanske kongressen ikke å samtykke til TTIP
Ring for ex-ante og ex-post menneskerettigheter konsekvensutredninger skal gjennomføres for alle handelsavtale.


Åpenhet i offentlig sektor

Offentlig sektor, herunder private virksomheter som utfører arbeid på vegne av et offentlig organ, skal være gjennomsiktig. 
Pirater mener at det er en grunnleggende borgernes rett til å inspisere, uten behov for noen spesiell begrunnelse, alle kontrakter eller økonomiske fordeler knyttet til levering av offentlig sektor eller offentlige prosjekter og tjenester.
Pirater argumentere for generell og omfattende lovgivning for å beskytte personer som utsetter problemene som er i offentlig interesse, for eksempel tilfeller av korrupsjon, innsidehandel eller etikk eller brudd på menneskerettighetene ( “varslere”).

Forvaltning av norske landområder - [20.2]

Start emnefelt med "[20.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske havområder - [20.3]

Start emnefelt med "[20.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Andre utenriksspørsmål - [20.4]

Start emnefelt med "[20.4] Tittel på post / forslag / innspill"


Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Forslag om valgkampprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være klipp og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Link til debatt

VPF-3.1

Tittel Forslag til struktur til valgkampprogram
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.

Det foreslås at det også vedtas at medlemmene i fellesskap skal fylle inn de manglende feltene frem mot LM og senest innen Arendalsuka. Også endringer av de som allerede er fyllt inn kan endres, men kun strikt etter kjerne, vedtekter, kodeks og PPEU- og PPI manifestene vi skal følge og som er en del av kjerneprogrammet vårt.


Her følger forslagsteksten:

Innledning

Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Historien til Piratpartiets kjerneprogram

Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampene framover. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge!

På landsmøtene i mars 2016 og mai 2017 ble omfattende oppdateringer av kjerneprogrammet vedtatt. Nye forslag ønskes alltid velkomne av Programbanden og kan sendes til programbanden@piratpartiet.no.


Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.


Først av alt, det er Piratpartiet og så er det piratbevegelsen. Vi strever for personvern, åpenhet, nettnøytralitet og opphavsrettsreform, men også for verdighet, frihet, likhet og brukermedvirkning (fordeling av maktbasen). Uten en sterk piratbevegelse vil Piratpartiet dø. Piratpartiet mener at partipolitikk etter dagens mønster ikke fungerer. Det er ikke vårt mål, men bare et middel. Piratpartiet tror ikke på partipolitikk, siden det kveler og ødelegger våre demokratier. Piratpartiet spiller en viktig rolle som kommer godt med i valgår. Vi deltar i spillet for å hacke og reformere politikken. Vi ønsker å sikre at våre (alle innbyggeres) stemmer blir hørt av de tradisjonelle lederne. Samtidig vil Piratpartiet alltid være forsiktig og fokusere konstant på å unngå at partipolitikk hacker Piratpartiet. Det er vår oppgave å gjenvinne og omforme ord som ‘politikk’ og ‘demokrati’. Vi må alle bevare våre opprørske sjeler, det er det som gjør oss til pirater.


Strukturen er foreslått slik:

2.1 Innledning

2.1.1 Historien til Piratpartiets kjerneprogram

2.2 IT og Internett - [1]

2.2.1 Digitalt personvern - [1.1]

2.2.2 Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]

2.2.3 IKT-politikk - [1.3]

2.2.4 Telekommunikasjon - [1.4]

2.2.5 Fiberutbygging - [1.5]

2.3 Barn, Familie og Likestilling - [2]

2.3.1 Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]

2.3.2 Familie- og samliv - [2.2]

2.3.3 Forbrukerinteresser - [2.3]

2.3.4 Kjønnslikestilling - [2.4]

2.3.5 Integrering - [2.5]

2.4 Dyre- og Viltvern - [3]

2.4.1 Dyrevern - [3.1]

2.4.2 Dyrs velferd - [3.2]

2.5 Finans - [4]

2.5.1 Økonomisk politikk - [4.1]

2.5.2 Finansmarkedene - [4.2]

2.5.3 Statsbudsjettet - [4.3]

2.6 Fiskeri- og Kyst - [5]

2.6.1 Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]

2.6.2 Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]

2.6.3 Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]

2.6.4 Havner - [5.4]

2.6.5 Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]

2.6.6 Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]

2.7 Administrasjon og Livssyn - [6]

2.7.1 Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]

2.7.2 Forvaltningspolitikk - [6.2]

2.7.3 Konkurransepolitikk - [6.3]

2.7.4 Tros- og livssyn - [6.4]

2.7.5 Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]

2.7.6 Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]

2.8 Forsvar - [7]

2.8.1 Sikkerhetspolitikk - [7.1]

2.8.2 Forsvarspolitikk - [7.2]

2.8.3 Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]

2.9 Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]

2.9.1 Helse- og omsorgstjenester - [8.1]

2.9.2 Kostholdspolitikk - [8.2]

2.9.3 Ruspolitikk - [8.3]

2.10 Velferd og Menneskerett - [9]

2.10.1 Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]

2.10.2 Sosial og bostøtte - [9.2]

2.10.3 Attføring og ufør - [9.3]

2.10.4 Menneskerettigheter - [9.4]

2.11 Arbeid og Innvandring - [10]

2.11.1 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]

2.11.2 Innvandring - [10.2]

2.11.3 Pensjoner - [10.3]

2.12 Justis- og Beredskap - [11]

2.12.1 Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]

2.12.2 Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]

2.12.3 Domstoler og lovarbeid - [11.3]

2.13 Kommune og Regional - [12]

2.13.1 Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]

2.13.2 Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]

2.13.3 Ungdomsbyråd - [12.3]

2.13.4 Kommuneøkonomi - [12.4]

2.13.5 Lokalforvaltning - [12.5]

2.13.6 Gjennomføring av valg - [12.6]

2.14 Kultur - [13]

2.14.1 Kultur - [13.1]

2.14.2 Medier - [13.2]

2.14.3 Idrett - [13.3]

2.14.4 Frivillig virksomhet - [13.4]

2.14.5 Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]

2.14.6 Pengespill og lotteri - [13.6]

2.15 Kunnskap - [14]

2.15.1 Barnehager - [14.1]

2.15.2 Grunnskoler - [14.2]

2.15.3 Videregående opplæring - [14.3]

2.15.4 Høyere utdanning - [14.4]

2.15.5 Forskning - [14.5]

2.16 Landbruk og Mat - [15]

2.16.1 Matpolitikk - [15.1]

2.16.2 Landbrukspolitikk - [15.2]

2.17 Miljøvern - [16]

2.17.1 Miljøpolitikk - [16.1]

2.17.2 Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]

2.18 Næring og Handel - [17]

2.18.1 Næringslivspolitikk - [17.1]

2.18.2 Oppstartsbedrifter - [17.2]

2.18.3 Eksport og import - [17.3]

2.19 Olje og Energi - [18]

2.19.1 Energipolitikk - [18.1]

2.19.2 Alternative energikilder - [18.2]

2.20 Samferdsel og Infrastruktur - [19]

2.20.1 Persontransport - [19.1]

2.20.2 Godstransport og posttjenester - [19.2]

2.20.3 Vegpolitikk - [19.3]

2.20.4 Flyplasser og flytrafikk - [19.4]

2.20.5 Jernbane - [19.5]

2.21 Utenriks - [20]

2.21.1 Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]

2.21.2 Forvaltning av norske landområder - [20.2]

2.21.3 Forvaltning av norske havområder - [20.3]

2.21.4 Andre utenriksspørsmål - [20.4]


Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Forslag om valgkampprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være klipp og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Link til debatt

VPF-4

Tittel Uføre og pensjonister
Forslagsstiller Geir Martin Ohna
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
Forslagstekst Piratpartiet vil sørge for at uføre og pensjonister har en inntektsøkning som er lik eller høyere enn prisøkningen i landet. Videre vil vi fjerne frafallet i bruttotrygd for uføre som gifter seg eller blir samboer, da poenget med å bo sammen er å spare utgifter for å øke kjøpekraften.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Pirater skal verne om de svakeste, og det å sikre økonomien til uføre og pensjonister er da naturlig. Det er også urettferdig med frafall i bruttotrygd for samboerskap, da vanlige arbeidstakere ikke får mindre fradrag av samboerskap.
Debatt Link til debatt

VPF-5

Tittel Human asylpolitikk
Forslagsstiller Geir Martin Ohna
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til

"Piratpartiet vil være en pådriver for en human asyl- og migrasjonspolitikk som bygger på menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser. Samtidig er det viktig for Piratpartiet at vi hører på befolkningen før vi forplikter oss i asyl- og innvandringspolitikk."


Se også forslag KEF-20a, som alternativt foreslår å plassere dette i kjerneprogrammet. Dette kan bli plassert under "10.2 Innvandring" i departementstrukturen.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Det er ikke nødvendig for Piratpartiet og ha mer enn dette foreløping. Da vi selvfølgelig er for en human behandling av alle mennesker, og vi respekterer menneskerettighetene og folkerettslige forpliktelser. Flere punkt, f.eks. «"Piratpartiet har en visjon om en verden uten grenser der mennesker tillates å forflytte seg fritt, der ingen tvinges til å flykte, men alle tillates å flytte.», vil bety at vi da er for nedleggelse av nasjonalstaten.

Asyl og innvandring er vanskelig tema, da vi som Pirater er for lokal selvbestemmelse, noe som vil gjøre det problematisk å sentralt bestemme seg for en liberal innvandringspolitikk, om man ikke har med seg et breit flertal for dette i alle fylker og kommuner. Min ide om god innvandringspolitikk er at dette må gjøres etter ønske fra befolkningen, for å unngå splittelse, polarisering og radikalisering av velgere mot ekstreme høyre.

Kommentar fra Programbanden
Debatt Link til debatt