Forskjell mellom versjoner av «Forslag til valgkampsaker valget 2017»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(VPF-1)
(VPF-1.1a)
Linje 139: Linje 139:
 
!Link
 
!Link
 
|https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/
 
|https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/
|}
 
 
== VPF-1.1a ==
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
! align="right" width="165px" |Tittel
 
! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
 
|-
 
| align="right" |'''Forslagsstiller'''
 
|Navn
 
|-
 
! align="right" |Medlem av fylkeslag
 
|Fylkesnavn
 
|-
 
! align="right" |Kontaktinformasjon
 
|E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
 
|-
 
! align="right" |Forslagstekst
 
|Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
 
|-
 
!Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken
 
|Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?
 
 
|}
 
|}
  

Revisjonen fra 6. apr. 2017 kl. 19:40

<< Tilbake til hovedside Landsmøte 5


Forslag til valgkampsaker nummereres kun med forslagsnummer. Skriv en tittel for forslaget som beskriver best mulig hva forslaget dreier seg om.

VPF = Valgkampsak Forslag


Forslagsmal VPF-#

Kopier og lim malen fra her:


Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Forslagstekst Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?

Valgprogramsaker (bør flyttes til egen artikkel)

VEF-1

Tittel V1: Avkriminalisering av rusmidler iht. global commission on drugs ved blant annet Thorvald Stoltenberg, Kofi Annan, Ruth Dreifuss
Forslagsstiller Geir Martin Ohna
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til:

Programfeste avkriminalisering av alle rusmidler, dvs at det ikke lengre skal være straffbart med bruk/besittelse (unntatt hampbønder som produserer industriell hamp. Salg skal fortsatt være ulovlig, dog kan lettere rusmidler kunne selges av godkjente utsalgssteder. Få rusmidler kategorisert etter skadepotensialet, slik at utdanning om rusmidler blir basert på forskning og vitenskap istedet det for den ideologiske propagandaen som nå blir undervist i skolen angående rusmidler.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
Kommentar fra Programbanden

Begrunnelse (Grunnlag og motivasjon for forslaget):

[Skriv kortere begrunnelse]

Krigen mot narkotika har medført svære menneskelige skader på både individ og samfunn. Straffen for overtredelse er større en skaden fra selve bruken noengang kunne påført. Dom for bruk/besittelse av narkotika kan hindre selv ressurssterke mennesker ifra å nå sitt fulle potensiale i samfunnet og lukker mange dører. De aller fleste blir ikke missbrukere.

Folket mister tillit til politiet. Politi overbetjenter har offentlig gått ut og sagt at folk som politisk uttrykker at de er imot forbud må overvåkes, samme med missbruket av veitrafikkparagrafen kap 5, paragraf 34 [5] « Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»

Dette er en paragraf som er laget for at politi skal ha myndighet til å fjerne førerretten til missbrukere av rusmidler. Nå er det ca 500 mennesker [4] som jobber med sak mot staten, da de har mistet lappen pga 2 gangers bruk av cannabis. Når politi missbruker paragrafen som dette, at alle som bruker ett ulovlig rusmiddel mer enn 2 ganger per år(Uten at de har ruskjørt en eneste gang) så er vi nærmere enn politistat enn en rettsstat. Denne utviklingen kan snus, ved at politi ikke lengre må bruke ressurser på å jakte brukere og smådealere. Da kan de for eksempel øke innsatsen mot organisert kriminalitet, som blant annet driver trafficiking, vold, trusler, ran, hundeslosskamp mm. Politi vil med andre ord kunne øke sin tillit i befolkningen.

Krigen mot narkotika har totalt feilet, og bruken er bevislig på veg oppover sammen med HIV/AIDS, Hepatitt C osv. Dette kommer dirkete av forbudet, ved at brukere/missbrukere ikke oppsøker medisinsk hjelp. Det er også ett viktig taktskifte at missbruk av rusmidler er en jobb for helsepersonell og ikke justis. Portugal sin modell er til etterlevelse. Den siste forskningen viser at hjelp, framfor straff er det beste virkemiddlet mot missbruk av rusmidler og det å holde bruken nede.

Det er vitenskaplig bevist at flere rusmidler kan brukes både medisinsk og terapeutisk som idag er ulovlig. For eksempel cannabis, LSD og MDMA.

Det må skilles på rusmidler, det logiske er at rusmidler med mest skadepotensialet reguleres mest og siden Piratpartiet er opptatt av forskning, så mener jeg at vi kan bruke den nyeste forskningen på feltet som har kartlagt skadepotensial for de mest brukte rusmidlene[3]

Når cannabis er like ulovlig som heroin, så sier det seg selv at fravær av kategorisering er skadelig for oppfattelsen til folket og brukere av lettere rusmidler vil føle større avsky til makten


Et rusmiddel som kan gi nytt økonomisk løft i landbruket er cannabis. Bønder vil kunne dyrke industriell hemp(Cannabis uten virkestoff) som kan brukes til klær, drivstoff, møbler, mat mm. Det har fra 1997 vært «Foreningen for norske hampbønder»[2] , så interessen er allerede der. Om rekerasjonell bruk blir lovlig, kan bønder se fram til en ny økonomisk hverdag. Kanskje kan det få kulturlandskapet tilbake, og nytt liv i distriktene.


Siste punkt er om potensialet dette har for norsk økonomi. Om vi kan begynne med skattlegging på omsetning av rusmidler, vil vi få inn betydelige store summer, vi vil lage jobber i en ny bransje, samt få kontroll på konsum, få inn data til bruk i forskning. Samt vi kan bruke penger på informasjon vedrørende bruk/missbruk av rusmidler, øremerke til oppgradering av skoler, økt lønn/kompetanse hos lærere, slik at voksne mennesker kan ta de beste valgene for dem selv basert på den beste tilgjengelige forskningen. Det er allerede komt forskning ifra stater som har tillatt

rekreasjonell bruk av cannabis. Den viser mindre drap, mindre vold, vanskeligere for mindreårige[1] og kjøpe. Samt en enorm økonomisk opptur.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?:

Dette forslaget er såpass relatert til piratpartiets kjerneprogram at det etter min mening at det er relevant under: 1- Demokrati og samfunn 2- Individ og personvern 5 – Forskning og innovasjon 6 – Utdanning 7 – Næringsliv og økonomi

Litt linker til relevant informasjon

  1. http://www.usnews.com/news/data-mine/articles/2016-12-13/marijuana-is-harder-than-ever-for-younger-teens-to-find
  2. http://www.hemp.no/
  3. http://www.drugscience.org.uk/whatwedo/drugharms
  4. https://normalnorge.no/gruppesoksmaal/
  5. https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§34
  6. http://rusreform.no
  7. Anbefaler å lese igjennom stoffet her, da de opplyser om faktabasert kunnskap på en intuitiv og oversiktlig måte.

Debatt: https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ms5dv/program_2017_forslag_61_fra_geir_martin_ohna_om/

VEF-2

Tittel V2: Støtte til ishallar
Forslagsstiller Steinar Holstad
Medlem av fylkeslag Møre og Romsdal ?
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Legg til følgjande:

«Piratpartiet vil gå inn for å gi inntil kroner 3 milliarder kroner over ein fireårsperiode for å bygge ut 120 ishaller i Norge spredd rundt geografisk langs kysten og i nordnorge som eit ungdomstiltak og eit distrikstiltak. Dette vil utgjere 25 millioner kroner pr ishall i ekstra støtte til kommuner som vil bygge ut ein ishall.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Sterk satsing på utbygging av ishallkapasitet i heile Norge. Norge har 47 ishallar, i motsetning til Sverige som har nær 500 ishallar og Finnland rundt 400 ishallar. Mange storbyar i Norge har enno ikkje ishall, til dømes Drammen, Ålesund, Molde. Det finnes ingen ishall på Voss, i Førde eller Sogndal eller mindre tettstadar langs Vestlandet, der vinteren ofte er slik at ein ikkje kan nytte skøyter utendørs.

Ishockey og curling er svært populære idrettar der tilbodet med ishall er tilgjengeleg. Det er og store vinteridrettar internasjonalt, større enn langrenn, hopp og skiskyting. Det er blitt byggt ut mange vanlege idrettshallar i Norge, men det er fleire fylker som manglar ishall, til dømes Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Ein ishall vil kosta rundt 50 millionar kroner, og vil ikkje vera dyrare å bygga enn ein vanleg idrettshall. Det har vist seg at kommunar treng støtte for å få sett igang ishaller utover den kommunale viljen som ligg der, dermed er det på sin plass å gi tilsagn om støtte til ishallutbygging gjennom ein ishallpost for utbygging.

Kommentar fra Programbanden Vi kan utforme ein generelt forslag om å støtte utbygging og gjerne bruke ishockey og moment herifrå som eksempel, men dette forslaget er altfor spesifikt med kroner, slik det er akkurat no.
Link https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/

VPF-2

Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Forslagstekst Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?

VPF-3

Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Forslagstekst Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?

KEF-#

Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?