Forskjell mellom versjoner av «Hordaland Piratparti/aarsmoete2022»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m
 
Linje 26: Linje 26:
  
  
Sak 04: Foreleggelse av [https://wiki.piratpartiet.no/images/5/5d/Regnskap_Vestland_Piratparti_2021.pdf regnskap] og budsjett
+
Sak 04: Foreleggelse av [https://wiki.piratpartiet.no/images/5/5d/Regnskap_Vestland_Piratparti_2021.pdf regnskap] og [https://wiki.piratpartiet.no/images/5/56/Budsjettforslag_2022.pdf budsjett]
  
 
Sak 05: Valg av fylkesstyre:
 
Sak 05: Valg av fylkesstyre:
Linje 67: Linje 67:
 
Sak 04: Styrets beretning
 
Sak 04: Styrets beretning
  
Sak 05: Foreleggelse og behandling av [https://wiki.piratpartiet.no/images/5/5d/Regnskap_Vestland_Piratparti_2021.pdf regnskap], vedtak av budsjett
+
Sak 05: Foreleggelse og behandling av [https://wiki.piratpartiet.no/images/5/5d/Regnskap_Vestland_Piratparti_2021.pdf regnskap], vedtak av [https://wiki.piratpartiet.no/images/5/56/Budsjettforslag_2022.pdf budsjett]
  
 
Sak 06: Valg av styre
 
Sak 06: Valg av styre

Nåværende revisjon fra 18. mar. 2022 kl. 16:28

Innkalling til Årsmøte for Vestland Piratparti og Bergen Piratparti

Pandemien er ikke over, men samfunnet har i stor grad åpnet opp. Vi ønsker derfor i utgangspunktet å avholde et fysisk møte med mindre smittevernutviklingen forverres/toppes utover dagens standard. Vi følger nyhetsbildet og oppdaterer oss i henhold til nødvendig smittvernforsvarlig aktivitet. Om nødvendig avholder vi møtet digitalt, og informasjon om dette blir i så fall sendt ut senest tirsdag 15. mars.

Av praktiske årsaker vil årsmøtet for lokallaget i Bergen avholdes på samme dato - men møtene avholdes til separat tid. Først gjennomgås fylket, deretter lokallaget.


Lokasjon: Avventer sted, sender ut oppdatering sammen med sakspapirer senest lørdag 12. mars


Dato: Lørdag19. mars 2022

Tidspunkt (Vestland Piratparti): 12:00-13:00

Tidspunkt (Bergen Piratparti): 13:00-14:00


Dagsorden, Vestland Piratparti:

Sak 01: Valg av møteleder, referent, og to protokollunderskrivere

Sak 02: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 03: Styrets beretning


Sak 04: Foreleggelse av regnskap og budsjett

Sak 05: Valg av fylkesstyre:

Valg av leder: Valg nestleder Valg av styremedlem(mer) Valg av vara(er)

Sak 06: Diskusjon og vedtak om deltakelse i valgallianse i 2023

Sak 07: Vedtak om endring av partiets bankkonto (nye regler for tildeling av partistøtte)

Sak 08: Diskusjon og resolusjonsforslag/politiske forslag fra medlemmer av Vestland Piratparti

Boligpolitikk Samleforslag Antikrigsforslag

Sak 06: Eventuelt/Innkommende saker


Medlemmer av Vestland Piratparti er valgbare til verv.

Forslag til andre saker må sendes til styret minst tre uker før møtet.

Alle som har betalt medlemskontingent før 19. mars har stemmerett på møtet.

Send spørsmål eller kommentarer til: staleolsenx@gmail.com


Dagsorden, Bergen Piratparti:

Sak 01: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.

Sak 02: Godkjenning av forretningsorden

Sak 03: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 04: Styrets beretning

Sak 05: Foreleggelse og behandling av regnskap, vedtak av budsjett

Sak 06: Valg av styre Valg av leder: Valg nestleder Valg av ett styremedlem Valg av en vara

Sak 07: Diskusjon og vedtak om deltakelse i valgallianse i 2023 (*)

Sak 08: Vedtak om endring av partiets bankkonto (nye regler for tildeling av partistøtte) (**)

Sak 10: Eventuelt/Innkommende saker

(*) Bergen Piratparti er strengt tatt en juridisk selvstendig organisasjon, og må derfor ikke følge alle vedtak fastsatt av fylkesorganisasjon. (**) Bergen Piratparti må formelt avklare samme endring av bankkonto som fylkesorganisasjon.


Medlemmer av Bergen Piratparti er valgbare til verv.

Forslag til andre saker må sendes til styret minst tre uker før møtet.

Alle som har betalt medlemskontingent før 19. mars har stemmerett på møtet.

Send spørsmål eller kommentarer til: olav.handeland@piratpartiet.no