Hordaland Piratparti/aarsmoete2022

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 18. mar. 2022 kl. 14:43 av 01AV (diskusjon | bidrag) (Ny side: Innkalling til Årsmøte for Vestland Piratparti og Bergen Piratparti Pandemien er ikke over, men samfunnet har i stor grad åpnet opp. Vi ønsker derfor i utgangspunktet å avholde et f...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Innkalling til Årsmøte for Vestland Piratparti og Bergen Piratparti Pandemien er ikke over, men samfunnet har i stor grad åpnet opp. Vi ønsker derfor i utgangspunktet å avholde et fysisk møte med mindre smittevernutviklingen forverres/toppes utover dagens standard. Vi følger nyhetsbildet og oppdaterer oss i henhold til nødvendig smittvernforsvarlig aktivitet. Om nødvendig avholder vi møtet digitalt, og informasjon om dette blir i så fall sendt ut senest tirsdag 15. mars. Av praktiske årsaker vil årsmøtet for lokallaget i Bergen avholdes på samme dato - men møtene avholdes til separat tid. Først gjennomgås fylket, deretter lokallaget.

Lokasjon: Avventer sted, sender ut oppdatering sammen med sakspapirer senest lørdag 12. mars

Dato: Lørdag19. mars 2022 Tidspunkt (Vestland Piratparti): 12:00-13:00 Tidspunkt (Bergen Piratparti): 13:00-14:00


Dagsorden, Vestland Piratparti: Sak 01: Valg av møteleder, referent, og to protokollunderskrivere Sak 02: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 03: Styrets beretning Sak 04: Foreleggelse av regnskap og budsjett Sak 05: Valg av fylkesstyre: Valg av leder: Valg nestleder Valg av styremedlem(mer) Valg av vara(er) Sak 06: Diskusjon og vedtak om deltakelse i valgallianse i 2023 Sak 07: Vedtak om endring av partiets bankkonto (nye regler for tildeling av partistøtte) Sak 08: Diskusjon og resolusjonsforslag/politiske forslag fra medlemmer av Vestland Piratparti Sak 06: Eventuelt/Innkommende saker

Medlemmer av Vestland Piratparti er valgbare til verv. Forslag til andre saker må sendes til styret minst tre uker før møtet. Alle som har betalt medlemskontingent før 19. mars har stemmerett på møtet. Send spørsmål eller kommentarer til: staleolsenx@gmail.com

Dagsorden, Bergen Piratparti: Sak 01: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere. Sak 02: Godkjenning av forretningsorden Sak 03: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 04: Styrets beretning Sak 05: Foreleggelse og behandling av regnskap, vedtak av budsjett Sak 06: Valg av styre Valg av leder: Valg nestleder Valg av ett styremedlem Valg av en vara Sak 07: Diskusjon og vedtak om deltakelse i valgallianse i 2023 (*) Sak 08: Vedtak om endring av partiets bankkonto (nye regler for tildeling av partistøtte) (**) Sak 10: Eventuelt/Innkommende saker (*) Bergen Piratparti er strengt tatt en juridisk selvstendig organisasjon, og må derfor ikke følge alle vedtak fastsatt av fylkesorganisasjon. (**) Bergen Piratparti må formelt avklare samme endring av bankkonto som fylkesorganisasjon.

Medlemmer av Bergen Piratparti er valgbare til verv. Forslag til andre saker må sendes til styret minst tre uker før møtet. Alle som har betalt medlemskontingent før 19. mars har stemmerett på møtet. Send spørsmål eller kommentarer til: olav.handeland@piratpartiet.no


-- Vennlig hilsen på vegne av pirater i Vestland

Leder, Vestland Piratparti Ståle Olsen staleolsenx@gmail.com, 41259555

Nestleder, Vestland Piratparti Leder, Bergen Piratparti Olav Handeland olav.handeland@piratpartiet.no, 99165147