Forskjell mellom versjoner av «Kandidater til sentralstyret - Landsmøtet 2016»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Varamedlemmer - Tre plasser)
(Styremedlemmer - To plasser)
Linje 156: Linje 156:
 
|  
 
|  
  
Pirat og aktivist med bred kontaktflate. God erfaring med planlegging og gjennomføring av kampanjer, styrearbeid og prosjektarbeid.  
+
Pirat og aktivist med bred kontaktflate. God erfaring med planlegging og gjennomføring av styrearbeid, prosjektarbeid og kampanjer, som blant annet #FreeRaif og #BacklashGroup.  
  
 
|
 
|

Revisjonen fra 31. mai 2023 kl. 23:50

Kandidater til Sentralstyret - Valg 2016

Ifølge vedtektenes §6.9 skal saker som ønskes behandlet på landsmøtet meldes senest innen tre uker. Derfor settes fristen for å melde kandidater til 21. februar 2016, kl 23:59.

Forslag til kandidater sendes sekretariatet (at) piratpartiet.no før fristens utløp. Fristen er nå utløpt. Landsmøtet kan akseptere nye kandidater før valget på selvstendig grunnlag.

Sekretariatet mener Piratene har en rimelig god mulighet til å sette sammen en gruppe med gode kvaliteter for den helt essentielle funskjonen sentralstyret har.


1. nestleder/styrmann (organisatorisk)

Navn/Bilde Fylke Hvorfor meg? Sosiale medier Nominert av

Gorm Hanssen Gormpirat.png

Sør-Trøndelag Fra 2015 2. nestleder (politisk) Piratpartiet

Hei, jeg heter Gorm og jeg er en politiker. Jeg er 34år, har tre barn, er oppvokst i Bodø og flyttet til Trondheim etter samboer og studier for 14år siden. Jeg jobber i dagligvaren, ble medlem av Piratpartiet sommeren 2013 og leder for Sør-Trøndelag Piratparti og 2.nestleder den 21.mars 2015. Ja, det er riktig, jeg ble gitt begge vervene samme dag. Det jeg har å tilføye sentralstyret foruten ordinært styrearbeid er å organisere, men også gjøre det lettere for andre å organisere seg ved å bryte opp oppgaver i håndterbare biter. Dette mener jeg er viktig for at det skal være så lett som mulig å vise oss som et troverdig og handlekraftig politisk parti.

Politisk så er jeg veldig opptatt av menneskerettighetene, et sterkt demokrati og at trange firkanter ikke passer bra for runde mennesker.


Øyvind Nondal Oyno-twitter.jpg

Sogn og Fjordane Leder i Sogn og Fjordane og med i sekretariatet

Skriv en presentasjon av deg selv her slik at medlemmene får et godt bilde av hvorfor de skal velge akkurat deg fremfor de andre kandidatene til vervet du stiller til valg på.

2. nestleder/styrmann (politisk)

Navn/Bilde Fylke Hvorfor meg? Sosiale medier Nominert av

Øyvind Eikrem Oeikrem.png

Sør-Trøndelag NTNU og involvert i sekretariatet

Presentasjon av Øyvind Eikrem: Jeg har mitt daglige virke ved NTNU, hvor jeg har ansvar for å forvalte området psykologi for en del av helseprofesjonsutdanningene i tillegg til egen forskning, bl.a. innenfor områdene kulturpsykologi, politisk psykologi og vitenskapsteori. Av utdanning er jeg psykolog, sosialantropolog og filosof, med en dr-polit.-grad i økonomisk antropologi fra 2005. Jeg har tidligere vært med på å lede flere kunnskapsorganisasjoner innenfor offentlig sektor. Særlig har jeg jobbet med internasjonaliseringssprøsmål. Jeg kommer fra Trondheim og er far til to barn i skolealder. Sentrale politiske spørsmål for meg er: Retten til privatliv, nedbygging av overvåkningsstaten og utvikling av kunnskapspolitikk som utnytter de allerede eksisterende teknologiske muligheter.

  • Twitter
  • [1]
  • E-post: oyvind.eikrem@ntnu.no Tlf.: 93491885
Gormpirat

Styremedlemmer - To plasser

Navn/Bilde Fylke Hvorfor meg? Sosiale medier Nominert av

Gorm Hanssen Gormpirat.png

Sør-Trøndelag Fra 2015 2. nestleder (politisk) Piratpartiet

Hei, jeg heter Gorm og jeg er en politiker. Jeg er 34 år, har tre barn, er oppvokst i Bodø og flyttet til Trondheim etter samboer og studier for 14 år siden.

Jeg jobber i dagligvaren, ble medlem av Piratpartiet sommeren 2013 og leder for Sør-Trøndelag Piratparti og 2.nestleder den 21.mars 2015. Ja, det er riktig, jeg ble gitt begge vervene samme dag. Det jeg har å tilføye sentralstyret foruten ordinært styrearbeid er å organisere, men også gjøre det lettere for andre å organisere seg ved å bryte opp oppgaver i håndterbare biter. Dette mener jeg er viktig for at det skal være så lett som mulig å vise oss som et troverdig og handlekraftig politisk parti.

Politisk er jeg mest opptatt av menneskerettighetene og sterke demokratiske prinsipper, og tror ikke at alle runde mennesker passer oppi den samme trange firkanten.

Øyvind Eikrem Oeikrem.png

Sør-Trøndelag NTNU og involvert i sekretariatet

Presentasjon av Øyvind Eikrem: Jeg har mitt daglige virke ved NTNU, hvor jeg har ansvar for å forvalte området psykologi for en del av helseprofesjonsutdanningene i tillegg til egen forskning, bl.a. innenfor områdene kulturpsykologi, politisk psykologi og vitenskapsteori.

Av utdanning er jeg psykolog, sosialantropolog og filosof, med en dr-polit.-grad i økonomisk antropologi fra 2005. Jeg har tidligere vært med på å lede flere kunnskapsorganisasjoner innenfor offentlig sektor. Særlig har jeg jobbet med internasjonaliseringssprøsmål. Jeg kommer fra Trondheim og er far til to barn i skolealder.

Sentrale politiske spørsmål for meg er: Retten til privatliv, nedbygging av overvåkningsstaten og utvikling av kunnskapspolitikk som utnytter de allerede eksisterende teknologiske muligheter.

  • Twitter
  • [2]
  • E-post: oyvind.eikrem@ntnu.no Tlf.: 93491885
Gormpirat

Øyvind Nondal Oyno-twitter.jpg

Sogn og Fjordane Leder i Sogn og Fjordane og med i sekretariatet

Skriv en presentasjon av deg selv her slik at medlemmene får et godt bilde av hvorfor de skal velge akkurat deg fremfor de andre kandidatene til vervet du stiller til valg på.

Raymond Johansen RaymondJohansen-twitter.jpg

Nordland

Pirat og aktivist med bred kontaktflate. God erfaring med planlegging og gjennomføring av styrearbeid, prosjektarbeid og kampanjer, som blant annet #FreeRaif og #BacklashGroup.

Bjørn Foss Gravingen Foss Gravingen.jpg Akershus

Jeg har vokst opp i Solør, som arbeiderpartivelger, men det var før Gro og det høyrevridde partiet vi ser i dag. Jeg har vært medlem i AP, Venstre og SV, men finner disse pr. nå uspiselige, jeg er mer uenig enn enig.

Jeg føler at de fleste i dag er mer opptatt av å markere eget partiprogram, enn å finne løsninger, altså for mye partiprogram. Vanskelig å finne rett ord, men partiprogram bør være veiledende.

Spesielt når det gjelder verdenssituasjonen og flyktninger, hvor benevnelser brukes som det passer. Det kom en mengde turister til Norge i fjor, de fleste ville søke asyl.

Skal man håndtere slikt rett, må man bruke rett navn. Noen flyktninger valgte å gå videre, etter at de var i trygghet, og kom etter min oppfatning hit som turister. De som vil det, bør da få søke asyl, men det bør være lett å «sette på» flere saksbehandlere, og gi hurtig svar. UDI har hatt lensepumpe i statskassa ved tildeling av boliger til turistene, og bør kunne ansette saksbehandlere.

Jeg vil skille disse fra flyktninger, da den forskjellen er viktig å markere. Innsparinger på bistand til flyktninger har ført til «turiststrømmen» har jeg lest, da de fant leirene ulevelige. Uansett riktighet her, ser jeg grunn til å markere forskjell, for å unngå ny krise i flyktningeleirene, det er tross alt der man kan hjelpe flest. Jeg valgte "turist", da ingen kan være på flukt fra våre naboland, og de blir ikke asylsøkere før de søker.

Ellers er det i dag en mengde saker, der folk er sterkt imot, som "slukking" av FM-radio båndet. Som eneste land skal vi ha et radiosystem som ingen turister kan ta imot, uten noen fornuftig grunn. Å markere seg sterkt imot dette, og klart gå for å beholde (gjenopprette) FM-båndet håper jeg partiet kan gå for.

I Oslo skal de nå innføre dieselforbud, uansett hvor mye man forurenser. Selv elektriske biler med dieslvarmer skal forbys likt med gamle, rustne "skrap". Det bør la seg gjøre å lage en "forurensningsvariabel" (eller to), som gjør at man stopper de verste først, og eventuelt differensierer bompenger etter dette. Foreslår at vi går for å innføre en «forurensningfaktor», og at kontroll med forurensning (justeringer) blir en del av «EU kontrollen».

Thor Harald Johansen ThorHaraldJohansen.jpg

Oslo

Jeg startet yrkeslivet med å jobbe som selvlært dataprogrammerer i noen år. Dette var ikke holdbart for meg som outsider og fritenker, og jeg bestemte meg for å bli en gründer. I dag eier jeg Teknikkhuset AS, en teknologi- og mediebedrift der jeg jobber som daglig leder og hovedkonsulent. Jeg er kommer fra Lakselv i Porsanger (Midt-Finnmark), er 33 år gammel, og har bodd i Øst-Norge i 9 år.

Jeg har vært aktiv i Piratpartiet siden det første landsmøtet i Oslo i 2013, da jeg tilbød meg å bedre den tekniske kvaliteten på streamen deres. Jeg meldte meg deretter inn i partiet, og på det andre landsmøtet i Trondheim ble jeg utnevnt som leder av den nyopprettede AV-gruppa. Senere ble jeg aktiv i Oslo Piratparti, der jeg ble valgt inn som nestleder i 2015.

Politisk er jeg motstander av cronyismen, overvåkningsstaten og sentraliseringen av Internett, og tilhenger av individuell frihet, retten til privatliv og kryptoøkonomi.

Varamedlemmer - Tre plasser

Kandidater til styreverv blir automatisk satt som kandidater til verv som varamedlemmer.

Navn/Bilde Fylke Hvorfor meg? Sosiale medier Nominert av

Raymond Johansen RaymondJohansen-twitter.jpg

Nordland

Pirat og aktivist med bred kontaktflate. God erfaring med planlegging og gjennomføring av kampanjer, styrearbeid og prosjektarbeid.

Tobias Brox Oslo Jeg stiller til gjenvalg som 3. vara, evt 2. vara dersom det er rift om plassen som tredje vara. Jeg føler meg kallet for å bidra ved behov, men har ikke nok ledig tid til å stille som fullverdig styremedlem. For en lengre presentasjon, se User:Tobixen. Selvnominert

Referanser

Her kommer referanser til relevante interne wikisider når vi får tid.