Forskjell mellom versjoner av «Kjerneprogrammet med endringsforslag fra Øyvind Nondal»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (Formattering)
Linje 3: Linje 3:
 
[[File:EndringsforslagKjerneprogramNondal2016.odt|Originalfil]]
 
[[File:EndringsforslagKjerneprogramNondal2016.odt|Originalfil]]
  
=== Grunnlag, demokrati og politikk ===
+
== Grunnlag, demokrati og politikk ==
 
Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
 
Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
 
   
 
   
==== Grunnleggende prinsipper og rettigheter ====
+
== Grunnleggende prinsipper og rettigheter ==
 
Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.
 
Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.
 
<s>Vi</s> Piratpartiet vil <s>ønsker å</s> stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
 
<s>Vi</s> Piratpartiet vil <s>ønsker å</s> stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
Linje 14: Linje 14:
 
''Erstatte "Vi" med "Piratpartiet vil" som er meir offensivt.''
 
''Erstatte "Vi" med "Piratpartiet vil" som er meir offensivt.''
 
   
 
   
==== Demokrati og politikk ====
+
== Demokrati og politikk ==
'''Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.'''
+
<pre style="white-space: pre-wrap;
 +
white-space: -moz-pre-wrap;
 +
white-space: -pre-wrap;
 +
white-space: -o-pre-wrap;
 +
word-wrap: break-word;">
 +
Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.
 +
</pre>
 +
 
 
''Forslag til ny linje. Frå Falkvinges sitat. "Democracy's value lies in securing liberty. When it fails to do so, it is everybody's duty to put liberty first.". Dette var knallbra, og viser vår politiske ståstad.''  
 
''Forslag til ny linje. Frå Falkvinges sitat. "Democracy's value lies in securing liberty. When it fails to do so, it is everybody's duty to put liberty first.". Dette var knallbra, og viser vår politiske ståstad.''  
 
   
 
   
 
<s>Vi</s> Piratpartiet vil <s>ønsker å</s> etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.
 
<s>Vi</s> Piratpartiet vil <s>ønsker å</s> etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.
+
 
'''Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati.'''
+
<pre style="white-space: pre-wrap;
 +
white-space: -moz-pre-wrap;
 +
white-space: -pre-wrap;
 +
white-space: -o-pre-wrap;
 +
word-wrap: break-word;">
 +
Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati.'''
 +
</pre>
 +
 
 
Forslag til ny linje.
 
Forslag til ny linje.
 
   
 
   
Linje 27: Linje 41:
 
   
 
   
 
   
 
   
==== Politikk ====
+
== Politikk ==
 
Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene.
 
Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene.
 
Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser.
 
Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser.
Linje 33: Linje 47:
 
Samla ser det slik ut:
 
Samla ser det slik ut:
 
   
 
   
….» Grunnlag, demokrati og politikk
+
<pre style="white-space: pre-wrap;
 +
white-space: -moz-pre-wrap;
 +
white-space: -pre-wrap;
 +
white-space: -o-pre-wrap;
 +
word-wrap: break-word;">
 +
== Grunnlag, demokrati og politikk ==
 
Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
 
Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
 
   
 
   
==== Grunnleggende prinsipper og rettigheter ====
+
=== Grunnleggende prinsipper og rettigheter ===
 
Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.
 
Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.
 
   
 
   
Linje 44: Linje 63:
 
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling
 
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling
 
   
 
   
==== Demokrati og politikk ====
+
=== Demokrati og politikk ===
 
Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.  
 
Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.  
 
   
 
   
Linje 52: Linje 71:
 
   
 
   
 
Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.»
 
Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.»
+
</pre>
 +
 
 +
 
 
Kjerneprogram
 
Kjerneprogram
  
=== INDIVID OG PERSONVERN ===
+
== INDIVID OG PERSONVERN ==
 
Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen.
 
Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen.
 
   
 
   
Linje 139: Linje 160:
  
 
   
 
   
DEMOKRATI
+
== DEMOKRATI ==
 
Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.
 
Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.
 
   
 
   
Linje 196: Linje 217:
 
   
 
   
 
   
 
   
KUNNSKAP OG KULTUR
+
== KUNNSKAP OG KULTUR ==
 
Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.
 
Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.
 
   
 
   
Linje 241: Linje 262:
 
   
 
   
 
   
 
   
TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP
+
== TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP ==
 
Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.
 
Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.
 
   
 
   
Linje 252: Linje 273:
 
Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.
 
Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.
 
   
 
   
 +
<pre style="white-space: pre-wrap;
 +
white-space: -moz-pre-wrap;
 +
white-space: -pre-wrap;
 +
white-space: -o-pre-wrap;
 +
word-wrap: break-word;">
 
I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdaterte lovverket.
 
I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdaterte lovverket.
 
Delar henta frå Piratpartiet på Island.
 
Delar henta frå Piratpartiet på Island.
Veldig bra! Vi må bli samde om kva Piratpartiet eigentleg meiner om opphavsrett!
+
</pre>
 +
 
 +
 
 +
Veldig bra! Vi må bli samde om kva Piratpartiet eigentleg meiner om opphavsrett!
 +
 
 +
<pre style="white-space: pre-wrap;
 +
white-space: -moz-pre-wrap;
 +
white-space: -pre-wrap;
 +
white-space: -o-pre-wrap;
 +
word-wrap: break-word;">
 
Piratpartiet meiner at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, kopla til Internett og direkte kopla til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.  
 
Piratpartiet meiner at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, kopla til Internett og direkte kopla til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.  
 +
</pre>
 +
 
Delar henta frå Piratpartiet på Island.
 
Delar henta frå Piratpartiet på Island.
 
Kan du forklare kvifor seksualitet skal vere eit eige fag, og ikkje ein del av naturfag? Godt forslag altså. Eg vil berre ha litt meir forklaring.
 
Kan du forklare kvifor seksualitet skal vere eit eige fag, og ikkje ein del av naturfag? Godt forslag altså. Eg vil berre ha litt meir forklaring.
 +
 +
<pre style="white-space: pre-wrap;
 +
white-space: -moz-pre-wrap;
 +
white-space: -pre-wrap;
 +
white-space: -o-pre-wrap;
 +
word-wrap: break-word;">
 
Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.  
 
Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.  
 +
</pre>
 +
 
Dette er mange som ønsker.
 
Dette er mange som ønsker.
 
   
 
   

Revisjonen fra 7. des. 2022 kl. 14:00

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.

Formatteringsbistand mottas med stor takk! Fil:EndringsforslagKjerneprogramNondal2016.odt

Grunnlag, demokrati og politikk

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid. Vi Piratpartiet vil ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder: • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling Erstatte "Vi" med "Piratpartiet vil" som er meir offensivt.

Demokrati og politikk

Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.

Forslag til ny linje. Frå Falkvinges sitat. "Democracy's value lies in securing liberty. When it fails to do so, it is everybody's duty to put liberty first.". Dette var knallbra, og viser vår politiske ståstad.

Vi Piratpartiet vil ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.

 
Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati.'''

Forslag til ny linje.

Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser. Erstatte "Vi" med "Piratpartiet vil".


Politikk

Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene. Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser. Slettast. Politikk er slått saman med demokrati, og vi har skreve om prosess ovanfor. Samla ser det slik ut:

== Grunnlag, demokrati og politikk ==
Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.
 
=== Grunnleggende prinsipper og rettigheter ===
Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.
 
Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
* Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv
* Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling
 
=== Demokrati og politikk ===
Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet. 
 
Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.
 
Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati.
 
Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.»


Kjerneprogram

INDIVID OG PERSONVERN

Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen.

Prinsipper

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene til disse aktørene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig. Endringar: Det held å skrive forvalting som eit samlebegrep for den offentlege verksemda. "Avtalar" er litt for konkret. Held å vise til aktørane.

Piratpartiet vil konkret
  • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål.
  • Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.

Forslag til endring. Endringspunktet omfattar alle nye overvakingslover. Sensur er lagt til.

  • Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.

Forslag nytt punkt. Opplysningane skal omfatte alt: politiregister (bøte-, DNA-, foto-, fingeravtrykks-, etterforskings- og strafferegister osb).

  • Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av personopplysninger.

Retting og sletting av personopplysningar kan folk gjere i dag. Rår til sletting av punktet.

  • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting., jfr. den svenske FRA-loven.

Stryk det siste. Vi kan forklare det.

  • Bevare og styrke Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger informasjon.

Slettar "bevare og styrke". Vi skal sikre. Fleire land vil etter skyteepisoden i Paris regulere kryptering. Det fører naturlegvis til at korrupte ansatte i offentleg sektor dekrypterer lagringsmedium for å slette bevis. • Godt forslag til ny formulering, men vil gjerne at du forklarer dekryptering for å slette bevis.

• Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet. • Etablere digitale forbrukerrettigheter. • Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.

• Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll. • Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll. Forslag til endring. Trur ikkje det er realistisk å kontrollere all "væske" i kontroll på ein flyplass.

Gjøre kildevernet absolutt. Forslag til nytt punkt. Vi har sett eksempler der journalistar vert utsett for forfølgelse. Det får konsekvenser for den som gir tips til journalist, og journalisten sjølv.

Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser. I dag har vi kjønnsnøytrale figurar (seigmann-figur) Rår til sletting av punktet. • Greitt nok med kva som blir vist på skjerm, men kva slags informasjon blir lagra?

Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel inntil seks år. Forslag til endring. Vi har Monika-saken som døme. Fekk ingen konsekvenser utanom munnleg kritikk. Vi rår til ansvarleggjering.


KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR

Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Prinsipper

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles. For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private.

Piratpartiet vil konkret

• Lovfeste tilgang til Inter bredbåndsnett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett på same måte som telefon og strøm. Bredbåndsnett i staden for Internett. Lagt til: på same måte som telefon og strøm. • Godt forslag, men kva er minimumsfart for å kalle nett-tilkopling breiband?

• Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.

• Forby kvoter på bredbånd mobilt eller trådet. Forslag nytt punkt. Har ein 50 mbit skal det ikkje vere 10 GB kvote.

• Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»). • Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor. • Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk. • Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming. • Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement. • Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.

• Tillate legging av fiber i mikrogrøfter. Slettast. Er mulig å gjere i dag.

• Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene. Slettast. er mulig å gjere i dag.

• Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger. Påby maskinlesbar strekkode på giro som alternativ til KID-nummer. Forslag til endring. Dette kan vere QR-kode som mange kjenner til dag.


DEMOKRATI

Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

Prinsipper Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjerder om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig. Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister. Delar henta frå Piratpartiet Island.

Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner. Delar henta frå Piratpartiet Island. Med den aukande arbeidsløysa, får vi garantert desse utfordringane i valåret.

Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir. Delar henta frå Piratpartiet Island.

I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk. Viktig fordi: Det offentlege kjøper stadig fleire tenester frå private. Private treng ikkje følgje forvaltningslova. Piratpartiet vil stille same krav til private som det offentlege må følgje.


Piratpartiet vil konkret • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.

• Gi alle individer uttalerett. Til kva? Og kvifor har ein ikkje det i dag?

• Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering. Offentlege data er frie når dei er "sendt ut av organet". Føremålet med offentleglova er gjenbruk.

• Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget. Likar ikkje denne. Må opprette eit "Ministry of Truth", om dette skal fungere.

• Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling og vedtak/utbedring). Det vert gjort slik i dag jf. forvaltningslova. Om den fungerer er ein annan sak. Skal den fungere må vi innføre dagbøter og straff for brot på forvaltningslova.

• Innføre prikksystem for sakshandsaming etter forvaltningsloven. Prikk for hvert vedtak Fylkesmannen omgjør. Fire prikker medfører til tap av stilling. Forslag til nytt punkt.

• Innføre 3-dagarsfrist på innsyn etter offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dagar ved overtredelse. Forslag til nytt punkt.

• Fjerne bevæpning av politiet. Styrke Delta-konseptet. Forslag til nytt punkt. • Kva er Delta-konseptet? Vi har førebels væpning, som har vart for lenge. Finst det kanskje betre måtar å formulere dette på?

• Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk. Forslag til endring. Bindande er vanskeleg då det overfører det juridiske ansvaret.

• Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).

• Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.

• La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).

• Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid. Forslag til nytt punkt. Dette er kjempeviktig for Piratpartiet.


KUNNSKAP OG KULTUR

Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.

Prinsipper Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

Piratpartiet vil konkret • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.

• Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig. Skjer ikkje dette i dag? • Ting har betra seg litt, men er redd for at det ikkje alltid slik at forsking er fritt tilgjengleleg utanfor universiteta. Ein må ofte besøke universitetsbibliotek eller kople til universitetsnettverk med VPN med brukarkonto som ein har som student eller tilsett. Elles må ein betale latterlege summar for vitskaplege artiklar. Anders har erfaring med dette med si hovudoppgåve på NHH. Spør han.

• Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen. • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter. • Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer gjenbrukbart digitalt innhold. • Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig. • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.

• Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk? Forslag til endring • Kan du forklare dette forslaget litt meir?

• Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole. Alle skular kan bruke dette i dag om dei vil. Slettast.

• Innføre leserett for innhold med kopisperrer.

• Bekjempe Fjerne spesialavgifter på lagringsmedier. Forslag til endring. • Er slik avgift innført?

• Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter. • Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk. • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige. • Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett. • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.

• Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det. Det er ikkje alltid kompetansen det står på. I mange kommunar er det ikkje nok elevar til slike fag, og då kan ikkje linjene opprettast. Det kan opprettast regionalt, men då må elevar bu på hybel i anna kommune.

• Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler. Forslag til nytt punkt. Ikkje alle skulane kan ha dette då det ikkje er nok plassar/påmeldte. Ein i fylket må ha det.


TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP

Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.

Prinsipper Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode. Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdaterte lovverket.
Delar henta frå Piratpartiet på Island.


Veldig bra! Vi må bli samde om kva Piratpartiet eigentleg meiner om opphavsrett!

Piratpartiet meiner at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, kopla til Internett og direkte kopla til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke. 

Delar henta frå Piratpartiet på Island. Kan du forklare kvifor seksualitet skal vere eit eige fag, og ikkje ein del av naturfag? Godt forslag altså. Eg vil berre ha litt meir forklaring.

Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det. 

Dette er mange som ønsker.

Piratpartiet vil konkret • Øke offentlig støtte til forskning.

• Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning. All forsking følgjer som regel vitskaplege metodar. All forsking har ideologisk påverknad på ein eller annan måte.

• All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig. Repetisjon som er skreve tidlegare.

• Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes. Forslag til endring.

• Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens klimautfordringer Forslag til endring. Vi er klimarealister!

• Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, må skal være åpent og fritt tilgjengelig. Forslag til endring. "Skal" er betre enn "må". Mange kommunar og fylkeskommunar som gjev stønad til internettsider med lukka programkode. Det er synd då sidene kunne vore nytta av andre.