LM 2017: Andre saker

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 6. mai 2017 kl. 11:12 av Targeir Attestog (diskusjon | bidrag) (ANF-1: La inn ANF-2)
Hopp til: navigasjon, søk

ANF = Annet forslag

ANF-1

Andre forslag til landsmøtet i Piratpartiet i 2017

1.) Det trengs en valgkomité til neste valg av sentralstyre. Vi foreslår at valgkomitéen avgjøres på benkeforslag, og at den ikke trenger noe vedtektsfestet mandat.

2.) Det trengs en kontrollkomité hvis mandat er:

a.) Å fungere som tvisteorgan (vedtektene gir riktignok landsstyret denne funksjonen - men landsstyret er dysfunksjonelt), og dømmende organ i de tilfeller hvor påstander om vedtektsbrudd fremmes

b.) Kunne kalle inn til ekstraordinære årsmøter i lokallagene, samt ekstraordinært landsmøte

c.) Kunne ha fullt innsyn i regnskap, bankkonti og mulighet til å kontrollere økonomiske disposisjoner. Mulighet til å kontrollere at det ikke jukses med medlemsregisteret.

d.) Jobbe med forslag til vedtektsendringer til landsmøtene Det foreslås at komitéen velges på benkeforslag, samt at mandatet vedtektsfestes på neste landsmøte.

Fremmet av:

Olav Handeland

Medlem

Hordaland Piratparti

Håvard Hatlevik

Styremedlem

Hordaland Piratparti

=ANF-2=

Mistillitsforslag til Landsmøtet i Piratpartiet i 2017

Det har utviklet seg et udemokratisk og dysfunksjonelt forhold i sentralstyret og sekretariatet. I

økende grad har generalsekretæren handlet udemokratisk, splittende og kontraproduktivt.

Styret har ikke utvist ledelse og har ikke greid å håndtere den eskalerende situasjonen. Dette

kommer som et tillegg til at det er mangel på økonomisk/administrativ kontroll, økende

hemmelighold, en medlemsmasse i full forvitring, og ingen tilstedeværelse i media.

Viktige punkter:

● Utbredt ukultur med hemmelighold og udemokratisk adferd

● Dysfunksjonelt forhold mellom styre og generalsekretær

● Brudd på piratkodeks og kjerneprogram

● Usaklig suspensjon av aktive medlemmer

● Motarbeiding, sabotasje og kupp av lokallagsarbeid

● Hemmelig innføring av kommunikasjonskontroll

● Nekting av innsyn i medlemstall og regnskap

● Manglende økonomisk/administrativ kontroll, medlemsdatabasen ajourføres ikke

● Tilsynelatende uvettig og ukritisk bruk av tildelte midler

● Uforståelig, ukontrollert, dyr og dysfunksjonell IT-flytting

● Manglende åpenhet angående grunnlag for avvisning av krav om EOLM

● Avkorting av partistøtte som følge av manglende regnskapsrapportering

● Periodisk manglende aktivitet, usynlig i media

● Bruk av hersketeknikker på styremøter, samt utfrysning av medlemmer

● Brudd på norsk lov - per dags dato Valgloven §6.3 og Partiloven §23 (1)

● Brudd på egne vedtekter - per dags dato §2.3 og §6.6

● Anklager andre for uspesifikke brudd på vedtekter, lover, forskrifter, etc.

● Handler utover hva vedtekter gir anledning til uten mandat/vedtak

● Useriøs kommunikasjon og informasjonsdeling, kritiske spørsmål besvares ikke

Det foreslås at sentralstyret og generalsekretær kastes.

Utfyllende informasjon er tilgjengelig på

https://gitlab.com/pir-reboot/pir-reboot/blob/master/fakta.md

Forslag til nytt styre og sekretariat

Det foreslås at det åpnes for benkeforslag ved valg av nytt sentralstyre og generalsekretær.

For øvrig foreligger det nok kandidater til nytt sentralstyre og generalsekretær, som innbefatter:

Thomas Gramstad (leder), Olav Handeland (organisatorisk nestleder), Ståle Olsen (politisk

nestleder), Geir Aaslid (generalsekretær), samt styre- og varamedlemmer: Odin Dillingøen,

Håvard Hatlevik, Øyvind A. Holm, Olav Have Holm, Heidi Hovind og Asbjørn Ulsberg.

Tilhørende krav for mistillitsforslag til landsmøtet i Piratpartiet i

2017

1.) Oppheving av suspensjoner må behandles som første sak etter valg av møteleder og

godkjenning av innkalling. Dette for å bevare demokratiske rettigheter til medlemmer på

landsmøtet ved opphevelse av suspensjon, eventuelt tillate de suspenderte å kunne dra

hjem tidlig dersom eksklusjonen blir stående.

2.) Prosederinger i utsendt saksliste må fjernes, og korrigert versjon må sendes ut til alle

medlemmer senest en uke før landsmøtet starter.

3.) Innsendte forslag må videreformidles i original form og innhold.

Signaturer

Fremmet av:

Ørjan Langbakk

Styremedlem, medstifter Hordaland Piratparti

Støttes også av:

Øyvind A. Holm

Leder, medstifter Hordaland Piratparti

Ståle Olsen

Nestleder, medstifter Hordaland Piratparti

Olav Handeland

Medlem Hordaland Piratparti

Thomas Gramstad

Styremedlem Oslo Piratparti

Medstifter av og tidligere sentralstyremedlem i Piratpartiet

Tobias Brox

Leder Oslo Piratparti

Engasjert piratpartimedlem siden tidlig 2013

Øystein Sættem Middelthun

Varamedlem Oslo Piratparti

Medstifter av og tidligere nestleder i Piratpartiet

Håvard Hatlevik

Styremedlem, medstifter Hordaland Piratparti

(Ingen av forslagets støttespillere har fått offisiell innkalling til landsmøte innen fristen, i strid med vedtektene paragraf 6.6. Sentralstyret har derfor sådd tvil om de vil respektere

støttespillernes rett til å fremme forslag for landsmøtet. Forslaget fremmes derfor av Ørjan Langbakk)