Forskjell mellom versjoner av «Ledergruppa»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Politiske prosesser)
 
Linje 1: Linje 1:
Ledergruppa er Piratpartiets ledelse. Alle arbeidsoppgaver og funksjoner er plassert i en av 6 ansvarsområder. Hver gruppe har en leder som har det overordnede ansvaret for området. Ledergruppen er sammensatt av Piratpartiets leder, med mandat fra Sentralstyret.
+
Ledergruppen er oppløst.
  
Hver gruppe har en "formålsparagraf" i form av en leveranse. Alle oppgaver som gruppen utfører skal bidra til å nå dette målet. Noen oppgaver vil berøre flere områder, men hovedansvaret skal plasseres én plass. Det er Piratpartiets leder som allokerer ansvarsoppgaver.  
+
Alle undergrupper foruten politiske prosesser blir ført over til sekretariatet.
 +
 
 +
 
 +
Ledergruppa tar for seg Piratpartiets praktiske oppgaver. Alle arbeidsoppgaver og funksjoner er plassert i et av 6 ansvarsområder. Hver gruppe har en leder som har det overordnede ansvaret for området. Ledergruppen er sammensatt av Piratpartiets leder, med mandat fra Sentralstyret.
 +
 
 +
Hver gruppe har en "formålsparagraf" i form av en leveranse. Alle oppgaver som gruppen utfører skal bidra til å nå dette målet. Noen oppgaver vil berøre flere områder, men hovedansvaret skal plasseres én plass. Det er Piratpartiets leder som fordeler ansvarsoppgaver.  
  
 
Leder skal  
 
Leder skal  
- Utforme gruppen og fordele ansvar  
+
*Utforme gruppen og fordele ansvar  
- Besette gruppen
+
*Besette gruppen
- Følge opp at oppgaver blir fulgt
+
*Følge opp at oppgaver blir fulgt
- Ha ansvar for at gruppen kommuniserer
+
*Ha ansvar for at gruppen kommuniserer
- Rapportere til sentralstyret
+
*Rapportere til sentralstyret
  
  
De forskjellige gruppene har ansvaret for å levere avtalte oppgaver. Hver enkelt gruppeleder har ansvar for å informere om hva de trenger for å utføre oppgaven.
+
De forskjellige gruppene har ansvaret for å levere for avtalte oppgaver. Hver enkelt gruppeleder har ansvar for å informere om hva de trenger for å utføre oppgaven.
 +
 
 +
 
 +
[[File:Ledergruppa-skisse.jpg|900px]]
  
 
Gruppene er som følger:
 
Gruppene er som følger:
 +
  
 
== IT ==
 
== IT ==
 
Leveranse: ''Alle Piratpartiets tekniske behov''
 
Leveranse: ''Alle Piratpartiets tekniske behov''
  
 +
[[TechGruppa|Gruppeside]]
 +
 +
Medlemmer: {{TechGruppeListe}}
  
 
== Administrasjon ==
 
== Administrasjon ==
Linje 24: Linje 36:
 
(må bearbeides)
 
(må bearbeides)
  
 +
Utgår til fordel for sekretariat?
  
 
== Kommunikasjon ==  
 
== Kommunikasjon ==  
Linje 29: Linje 42:
 
Leveranse: ''Forståelse for Piratpartiets verdier og politikk''
 
Leveranse: ''Forståelse for Piratpartiets verdier og politikk''
  
 +
[[Kommunikasjonsgruppa|Gruppeside]]
 +
 +
Medlemmer:
 +
{{KommunikasjonsGruppeListe}}
  
 
== Partibygging ==
 
== Partibygging ==
  
Leveranse: ''Engasjerte, kunnskapsrike, overbevisende og enige Pirater (med stor og stolt P) overalt''
+
Leveranse: ''Engasjerte, organiserte, kunnskapsrike, overbevisende og enige Pirater (med stor og stolt P) overalt''
 +
 
 +
 
 +
*Intern opplæring: FAQ, Verdier, Opphav (hvem er vi og hvor kommer vi i fra)
 +
*Oppfølging fylkeslag
 +
*Koordinering internasjonalt
 +
*Koordinering Unge pirater
 +
*Rekruttering/ motivering/ vervekampanjer
 +
*Innsamling/ donasjoner
 +
 
 +
[[PartibyggeGruppa|Gruppeside]]
  
 +
Medlemmer: {{PartibyggingsLista}}
  
 
== Politiske prosesser ==
 
== Politiske prosesser ==
Linje 48: Linje 76:
 
*Rasjonelt
 
*Rasjonelt
 
*Tilpasset informasjonsalderen
 
*Tilpasset informasjonsalderen
 +
 +
[[Politisk_Prosess_Gruppa|Gruppeside]]
 +
 +
Medlemmer: {{PolitiskProsessLista}}
  
 
===Beslutningsprosess===
 
===Beslutningsprosess===
Beskrivelse: Omfatter prosessen fra meninger til politiske vedtak 
+
Beskrivelse: Omfatter prosessen fra meninger til praktisk politikk
  
 
===Valgprosess===
 
===Valgprosess===
Linje 58: Linje 90:
 
Beskrivelse: Omfatter prosessen fra en ny sak er sendt ut på høring til høringssvar er utarbeidet og sendt inn
 
Beskrivelse: Omfatter prosessen fra en ny sak er sendt ut på høring til høringssvar er utarbeidet og sendt inn
  
== Bevegelse ==
+
== Piratprosjekter ==
  
 
Leveranse: Støtte til initiativer og prosjekter som bidrar til piratlivet
 
Leveranse: Støtte til initiativer og prosjekter som bidrar til piratlivet
 +
[[category:Piratpartiet]]
 +
[[category:Grupper]]

Nåværende revisjon fra 30. nov. 2022 kl. 18:11

Ledergruppen er oppløst.

Alle undergrupper foruten politiske prosesser blir ført over til sekretariatet.


Ledergruppa tar for seg Piratpartiets praktiske oppgaver. Alle arbeidsoppgaver og funksjoner er plassert i et av 6 ansvarsområder. Hver gruppe har en leder som har det overordnede ansvaret for området. Ledergruppen er sammensatt av Piratpartiets leder, med mandat fra Sentralstyret.

Hver gruppe har en "formålsparagraf" i form av en leveranse. Alle oppgaver som gruppen utfører skal bidra til å nå dette målet. Noen oppgaver vil berøre flere områder, men hovedansvaret skal plasseres én plass. Det er Piratpartiets leder som fordeler ansvarsoppgaver.

Leder skal

 • Utforme gruppen og fordele ansvar
 • Besette gruppen
 • Følge opp at oppgaver blir fulgt
 • Ha ansvar for at gruppen kommuniserer
 • Rapportere til sentralstyret


De forskjellige gruppene har ansvaret for å levere for avtalte oppgaver. Hver enkelt gruppeleder har ansvar for å informere om hva de trenger for å utføre oppgaven.


Ledergruppa-skisse.jpg

Gruppene er som følger:


IT

Leveranse: Alle Piratpartiets tekniske behov

Gruppeside

Medlemmer:

Administrasjon

Leveranse: Alle formelle behov og alle muligheter grepet (må bearbeides)

Utgår til fordel for sekretariat?

Kommunikasjon

Leveranse: Forståelse for Piratpartiets verdier og politikk

Gruppeside

Medlemmer:

Partibygging

Leveranse: Engasjerte, organiserte, kunnskapsrike, overbevisende og enige Pirater (med stor og stolt P) overalt


 • Intern opplæring: FAQ, Verdier, Opphav (hvem er vi og hvor kommer vi i fra)
 • Oppfølging fylkeslag
 • Koordinering internasjonalt
 • Koordinering Unge pirater
 • Rekruttering/ motivering/ vervekampanjer
 • Innsamling/ donasjoner

Gruppeside

Medlemmer:

Politiske prosesser

Leveranse: Et politisk system som er så nært som mulig det demokratiske idealet.

Systemet må være

 • Inkluderende
 • Gjennomsiktig
 • Maktspredende (distribuert)
 • Robust mot udemokratisk påvirkning
 • Tilpasningsdyktig
 • Uten fordommer
 • Rasjonelt
 • Tilpasset informasjonsalderen

Gruppeside

Medlemmer:

Beslutningsprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra meninger til praktisk politikk

Valgprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra forslag av personer til politiske verv til de politiske vervene er besatt

Høringssvarsprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra en ny sak er sendt ut på høring til høringssvar er utarbeidet og sendt inn

Piratprosjekter

Leveranse: Støtte til initiativer og prosjekter som bidrar til piratlivet