Forskjell mellom versjoner av «Ledergruppa»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Partibygging)
(Partibygging)
Linje 36: Linje 36:
  
 
Intern opplæring:
 
Intern opplæring:
FAQ  
+
*FAQ  
Verdier
+
*Verdier
Opphav (hvem er vi og hvor kommer vi i fra)
+
*Opphav (hvem er vi og hvor kommer vi i fra)
  
 
Oppfølging fylkeslag:
 
Oppfølging fylkeslag:
Vekst
 
Møtefreq.
 
Aktivitetsnivå
 
Organiseringsnivå
 
Dynamikk fylkeslag/ lokallag
 
Lokaler / Alle fylkeslag trenger organisasjonsnummer for å kunne hondtere partipenger
 
  
Koordinering internasjonalt
+
*Koordinering internasjonalt
Koordinering Unge pirater
+
*Koordinering Unge pirater
Rekruttering/ motivering/ vervekampanjer
+
*Rekruttering/ motivering/ vervekampanjer
Innsamling/ donasjoner
+
*Innsamling/ donasjoner
  
 
== Politiske prosesser ==
 
== Politiske prosesser ==

Revisjonen fra 17. aug. 2022 kl. 17:59

Ledergruppa er Piratpartiets ledelse. Alle arbeidsoppgaver og funksjoner er plassert i en av 6 ansvarsområder. Hver gruppe har en leder som har det overordnede ansvaret for området. Ledergruppen er sammensatt av Piratpartiets leder, med mandat fra Sentralstyret.

Hver gruppe har en "formålsparagraf" i form av en leveranse. Alle oppgaver som gruppen utfører skal bidra til å nå dette målet. Noen oppgaver vil berøre flere områder, men hovedansvaret skal plasseres én plass. Det er Piratpartiets leder som allokerer ansvarsoppgaver.

Leder skal - Utforme gruppen og fordele ansvar - Besette gruppen - Følge opp at oppgaver blir fulgt - Ha ansvar for at gruppen kommuniserer - Rapportere til sentralstyret


De forskjellige gruppene har ansvaret for å levere på avtalte oppgaver. Hver enkelt gruppeleder har ansvar for å informere om hva de trenger for å utføre oppgaven.

Gruppene er som følger:

IT

Leveranse: Alle Piratpartiets tekniske behov


Administrasjon

Leveranse: Alle formelle behov og alle muligheter grepet (må bearbeides)


Kommunikasjon

Leveranse: Forståelse for Piratpartiets verdier og politikk


Partibygging

Leveranse: Engasjerte, kunnskapsrike, overbevisende og enige Pirater (med stor og stolt P) overalt


Intern opplæring:

 • FAQ
 • Verdier
 • Opphav (hvem er vi og hvor kommer vi i fra)

Oppfølging fylkeslag:

 • Koordinering internasjonalt
 • Koordinering Unge pirater
 • Rekruttering/ motivering/ vervekampanjer
 • Innsamling/ donasjoner

Politiske prosesser

Leveranse: Et politisk system som er så nært som mulig det demokratiske idealet.

Systemet må være

 • Inkluderende
 • Gjennomsiktig
 • Maktspredende (distribuert)
 • Robust mot udemokratisk påvirkning
 • Tilpasningsdyktig
 • Uten fordommer
 • Rasjonelt
 • Tilpasset informasjonsalderen

Beslutningsprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra meninger til politiske vedtak

Valgprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra forslag av personer til politiske verv til de politiske vervene er besatt

Høringssvarsprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra en ny sak er sendt ut på høring til høringssvar er utarbeidet og sendt inn

Bevegelse

Leveranse: Støtte til initiativer og prosjekter som bidrar til piratlivet