Ledergruppa

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 7. des. 2021 kl. 09:48 av Lefoxx (diskusjon | bidrag) (Partibygging)
Hopp til: navigasjon, søk

Ledergruppa er Piratpartiets ledelse. Alle arbeidsoppgaver og funksjoner er plassert i en av 6 ansvarsområder. Hver gruppe har en leder som har det overordnede ansvaret for området. Ledergruppen er sammensatt av Piratpartiets leder, med mandat fra Sentralstyret.

Hver gruppe har en "formålsparagraf" i form av en leveranse. Alle oppgaver som gruppen utfører skal bidra til å nå dette målet. Noen oppgaver vil berøre flere områder, men hovedansvaret skal plasseres én plass. Det er Piratpartiets leder som allokerer ansvarsoppgaver.

Leder skal - Utforme gruppen og fordele ansvar - Besette gruppen - Følge opp at oppgaver blir fulgt - Ha ansvar for at gruppen kommuniserer - Rapportere til sentralstyret


De forskjellige gruppene har ansvaret for å levere på avtalte oppgaver. Hver enkelt gruppeleder har ansvar for å informere om hva de trenger for å utføre oppgaven.

Gruppene er som følger:

IT

Leveranse: Alle Piratpartiets tekniske behov


Administrasjon

Leveranse: Alle formelle behov og alle muligheter grepet (må bearbeides)


Kommunikasjon

Leveranse: Forståelse for Piratpartiets verdier og politikk


Partibygging

Leveranse: Engasjerte, kunnskapsrike, overbevisende og enige Pirater (med stor og stolt P) overalt


Intern opplæring: FAQ Verdier Opphav (hvem er vi og hvor kommer vi i fra)

Oppfølging fylkeslag: Vekst Møtefreq. Aktivitetsnivå Organiseringsnivå Dynamikk fylkeslag/ lokallag Lokaler / Alle fylkeslag trenger organisasjonsnummer for å kunne hondtere partipenger

Koordinering internasjonalt Koordinering Unge pirater Rekruttering/ motivering/ vervekampanjer Innsamling/ donasjoner

Politiske prosesser

Leveranse: Et politisk system som er så nært som mulig det demokratiske idealet.

Systemet må være

  • Inkluderende
  • Gjennomsiktig
  • Maktspredende (distribuert)
  • Robust mot udemokratisk påvirkning
  • Tilpasningsdyktig
  • Uten fordommer
  • Rasjonelt
  • Tilpasset informasjonsalderen

Beslutningsprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra meninger til politiske vedtak

Valgprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra forslag av personer til politiske verv til de politiske vervene er besatt

Høringssvarsprosess

Beskrivelse: Omfatter prosessen fra en ny sak er sendt ut på høring til høringssvar er utarbeidet og sendt inn

Bevegelse

Leveranse: Støtte til initiativer og prosjekter som bidrar til piratlivet