Forskjell mellom versjoner av «Legalisering av narkotika»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 2: Linje 2:
  
 
Se forum: http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=9&t=332
 
Se forum: http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=9&t=332
 +
Annen inspirasjon: http://www.tdpf.org.uk/Transform_Drugs_Blueprint.pdf
  
 +
Lovforslaget: "Redd barna fra narkotika og få et friere sammfunn på kjøpet! ;)"
  
 
== Motivasjon ==
 
== Motivasjon ==
 +
 +
Dagens forbudspolitikk, som har som mål å redusere narkotikabruken, fungerer dårlig. Det fører til en rekke utilsiktede problemer, som organisert og kriminalitet ellers, sosiale problemer både på individnivå og på sammfunnsnivå.
 +
I tillegg virker reduksjon i bruk som et dårlig mål i seg selv i motsetning til skadereduksjon. Enda det er farer/skader forbundet med narkotikabruk, er det _ikke_ sikkert at reduksjon i bruk er det beste skadereduksjonstiltaket. Dagens politikk er ekstreme eksempler dette.
 +
Forbud mot lovlig produksjon og en lovlig distribusjonskjede hindrer sannsynligvis at noen typer mennesker ikke bruker, derimot _øker_ det skadevirkningene for den ikke ubetydlige andelen mennesker som fortsatt velger å bruke. Årsakene til dette er at ulovlig og uregulert produksjon og distribusjon fører til dårligere produkter, produkter som kan inneholde farlige tilsetningsstoffer og ujevn dosering. Selve produksjonen blir også optimalisert etter de stoffene som har best kostnad/pris ratio, og etter hvilke stoffer som det er enklest og produsere og få råvarer til. Dette i motsetning til de stoffene som har best effekt/sikkerhet ratio slik det er i medisinbransjen. Det fører også til feilmerking (eller ingen merking) av produktene, slik at det kan være vanskelig å vite hva slags stoff det er. Dette fører til overdoser, uheldig blanding av stoffer m.m. Forbud fører også til tabu-fisering av emnet, fokusering på negative aspekter og skremselspropaganda i stedet for korrekt informasjon. Dette gjør at kunnskapsnivået i befolkningen blir såpass lavt at beslutningene også blir dårlige.
 +
 +
Mangel på regulering gjør også at selgerne som opererer ulovlig, ikke har andre etiske rettningslinjer enn de de selv velger. Det betyr at krav til ikke å selge til mindreårige, ikke å selge til synlig berusede personer og produktopplysning er fraværende.
 +
 +
Forbud gjør også at forbruket går under jorden. Dette har negative konsekvenser mtp. at brukere som får problemer (enten akutte eller langsiktige) ikke oppsøker profesjonell hjelp, både pga. mangel på hjelpetilbud, tillitt til og kvalitet på tilbudet eller redsel for straffeforfølgelse eller stigmatisering. Det fører til ekstra skadevirkninger med tanke på både fysisk og psykisk helse. I tillegg gjør en kunstig høy pris på visse avhengighetsskapende stoffer at brukere av disse avhengige stoffene får store økonomiske problemer som kan føre til alt fra sosiale problemer, gjeldsproblemer til hjemløshet og kriminalitet.
 +
 +
Det er også viktig å merke seg at _årsaken_ til at folk bruker ulovlige stoffer primært er av nytelsesgrunner, at _majoriteten_ av brukerne ikke har problematisk bruk (og at en andel av problematisk bruk hadde vært uproblematisk under et legalt system) og at gruppen "brukere som velger å bruke enda det er ulovlig" også er mer disponert for problematisk bruk, grunnet høyere risikotagning, selvmedisineringsårsaker o.l.
 +
 +
Analogt med lovlig alkohol, er det veldig sannsynlig at en regulering kan brukes til å fremme tryggere alternativer av de fleste rusmidlene. Det vil si, lovlig og lett tilgang på te laget dirkete fra opiumsplanten og vanskeligere tilgang på syntetiske alternativer som heroin o.l vil gjøre det lettere og velge de tryggere alternativene. Nå er det effekt/pris som styrere tilgangen i marked, ikke effekt/sikkerhet.
  
 
== Hvorfor ikke dekriminalisering ==
 
== Hvorfor ikke dekriminalisering ==
 +
 +
Dekriminalisering, som betyr dekriminalisering av bruk og oppbevaring av små mengder, dog et skritt i riktig retning, løser kun de problemene som forbudet har skapt for individene. Sammfunnsproblemene som organisert kriminalitet, trykket på helsevesenet og kostnader forbundet med politi-, toll- og rettsvesen er primært koblet til illegaliteten av produksjonskjeden.
  
 
== Konkret forslag ==
 
== Konkret forslag ==
 +
 +
Produksjon, distribusjon, kjøp/salg og bruk av narkotiske stoffer må legaliseres og reguleres. Dette betyr _ikke_ at alle kan kjøpe alt uten begrensninger. Vi har allerede flere effektive systemer for regulering:
 +
 +
- Koffein kan kjøpes fritt av alle, med alderbegrensninger kun på sterkere produkter som energidrikker som gjelder barn (under 14 år), og med en øvre doseringsgrense som er satt lavt nok for å hindre overdoser, men satt høyt nok for å hindre dannelsen av et svart marked.
 +
- Nikotin kan kjøpes av alle over 18 år, men kan kun selges av lisensierte foretninger, under spesielle forhold (ute av syne, generisk forpakning, klart synlig advarsel på pakken). Det eksisterer reklameforbud for tobakksprodukter.
 +
- Smertestillende som paracet kan kjøpes i lavere styrke i lisensierte foretninger (de fleste dagligvarebutikker)
 +
- Alkohol kan kjøpes av mennesker over 18 år, i et begrenset tidsrom og i legaliserte forettninger. Det er reklameforbud. Det eksisterer også et pub/utested system, der lisensierte utesteder kan selge alkohol som kan nytes på stedet. Der er det begrensninger som standariserte doser, restriksjoner på salg basert på grad av berusning og tilgang til premissene basert på alder og grad og berusning.
 +
- Sterkere smertestillende kan selges fritt over disk på apotek, der apotekene har opplysnings- og rådgivingsplikt om disse produktene. Det eksister også begrensninger på mengde.
 +
- Andre medisiner kreves det resept fra lege for å få kjøpe. Dette innebærer at man må konsultere en lege, som undersøker helsen til personen, og sørger for at det ikke blandes medisiner på farlig måte, både ved å unngå å skrive ut medisiner som interagerer dårlig, og ved å informere pasienten om slike uheldige kombinasjoner. Deretter kan brukeren kjøpe foreskrevede medisiner på et apotek.
 +
- I tillegg er det generelle lover om offentlig beruselse, begrensninger på bruk av tyngre maskineri og bil under påvirkning, samt straffeskjerping eller sterkere begrensning av tilgang på resepter ved lovbrudd.
 +
- Lovlig produksjon av narkotiske stoffer skjer og fungerer allerede veldig bra. Den farmaseutiske bransjen produserer blant annet amfetamin i labratorier, med høy sikkerhet og kvalitet, samt god merking av produkter. Opiater blir laget av lovlig dyrkede opiumsvalmuer og blir foredlet til medisiner.

Revisjonen fra 15. apr. 2021 kl. 06:45

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Se forum: http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=9&t=332 Annen inspirasjon: http://www.tdpf.org.uk/Transform_Drugs_Blueprint.pdf

Lovforslaget: "Redd barna fra narkotika og få et friere sammfunn på kjøpet! ;)"

Motivasjon

Dagens forbudspolitikk, som har som mål å redusere narkotikabruken, fungerer dårlig. Det fører til en rekke utilsiktede problemer, som organisert og kriminalitet ellers, sosiale problemer både på individnivå og på sammfunnsnivå. I tillegg virker reduksjon i bruk som et dårlig mål i seg selv i motsetning til skadereduksjon. Enda det er farer/skader forbundet med narkotikabruk, er det _ikke_ sikkert at reduksjon i bruk er det beste skadereduksjonstiltaket. Dagens politikk er ekstreme eksempler dette. Forbud mot lovlig produksjon og en lovlig distribusjonskjede hindrer sannsynligvis at noen typer mennesker ikke bruker, derimot _øker_ det skadevirkningene for den ikke ubetydlige andelen mennesker som fortsatt velger å bruke. Årsakene til dette er at ulovlig og uregulert produksjon og distribusjon fører til dårligere produkter, produkter som kan inneholde farlige tilsetningsstoffer og ujevn dosering. Selve produksjonen blir også optimalisert etter de stoffene som har best kostnad/pris ratio, og etter hvilke stoffer som det er enklest og produsere og få råvarer til. Dette i motsetning til de stoffene som har best effekt/sikkerhet ratio slik det er i medisinbransjen. Det fører også til feilmerking (eller ingen merking) av produktene, slik at det kan være vanskelig å vite hva slags stoff det er. Dette fører til overdoser, uheldig blanding av stoffer m.m. Forbud fører også til tabu-fisering av emnet, fokusering på negative aspekter og skremselspropaganda i stedet for korrekt informasjon. Dette gjør at kunnskapsnivået i befolkningen blir såpass lavt at beslutningene også blir dårlige.

Mangel på regulering gjør også at selgerne som opererer ulovlig, ikke har andre etiske rettningslinjer enn de de selv velger. Det betyr at krav til ikke å selge til mindreårige, ikke å selge til synlig berusede personer og produktopplysning er fraværende.

Forbud gjør også at forbruket går under jorden. Dette har negative konsekvenser mtp. at brukere som får problemer (enten akutte eller langsiktige) ikke oppsøker profesjonell hjelp, både pga. mangel på hjelpetilbud, tillitt til og kvalitet på tilbudet eller redsel for straffeforfølgelse eller stigmatisering. Det fører til ekstra skadevirkninger med tanke på både fysisk og psykisk helse. I tillegg gjør en kunstig høy pris på visse avhengighetsskapende stoffer at brukere av disse avhengige stoffene får store økonomiske problemer som kan føre til alt fra sosiale problemer, gjeldsproblemer til hjemløshet og kriminalitet.

Det er også viktig å merke seg at _årsaken_ til at folk bruker ulovlige stoffer primært er av nytelsesgrunner, at _majoriteten_ av brukerne ikke har problematisk bruk (og at en andel av problematisk bruk hadde vært uproblematisk under et legalt system) og at gruppen "brukere som velger å bruke enda det er ulovlig" også er mer disponert for problematisk bruk, grunnet høyere risikotagning, selvmedisineringsårsaker o.l.

Analogt med lovlig alkohol, er det veldig sannsynlig at en regulering kan brukes til å fremme tryggere alternativer av de fleste rusmidlene. Det vil si, lovlig og lett tilgang på te laget dirkete fra opiumsplanten og vanskeligere tilgang på syntetiske alternativer som heroin o.l vil gjøre det lettere og velge de tryggere alternativene. Nå er det effekt/pris som styrere tilgangen i marked, ikke effekt/sikkerhet.

Hvorfor ikke dekriminalisering

Dekriminalisering, som betyr dekriminalisering av bruk og oppbevaring av små mengder, dog et skritt i riktig retning, løser kun de problemene som forbudet har skapt for individene. Sammfunnsproblemene som organisert kriminalitet, trykket på helsevesenet og kostnader forbundet med politi-, toll- og rettsvesen er primært koblet til illegaliteten av produksjonskjeden.

Konkret forslag

Produksjon, distribusjon, kjøp/salg og bruk av narkotiske stoffer må legaliseres og reguleres. Dette betyr _ikke_ at alle kan kjøpe alt uten begrensninger. Vi har allerede flere effektive systemer for regulering:

- Koffein kan kjøpes fritt av alle, med alderbegrensninger kun på sterkere produkter som energidrikker som gjelder barn (under 14 år), og med en øvre doseringsgrense som er satt lavt nok for å hindre overdoser, men satt høyt nok for å hindre dannelsen av et svart marked. - Nikotin kan kjøpes av alle over 18 år, men kan kun selges av lisensierte foretninger, under spesielle forhold (ute av syne, generisk forpakning, klart synlig advarsel på pakken). Det eksisterer reklameforbud for tobakksprodukter. - Smertestillende som paracet kan kjøpes i lavere styrke i lisensierte foretninger (de fleste dagligvarebutikker) - Alkohol kan kjøpes av mennesker over 18 år, i et begrenset tidsrom og i legaliserte forettninger. Det er reklameforbud. Det eksisterer også et pub/utested system, der lisensierte utesteder kan selge alkohol som kan nytes på stedet. Der er det begrensninger som standariserte doser, restriksjoner på salg basert på grad av berusning og tilgang til premissene basert på alder og grad og berusning. - Sterkere smertestillende kan selges fritt over disk på apotek, der apotekene har opplysnings- og rådgivingsplikt om disse produktene. Det eksister også begrensninger på mengde. - Andre medisiner kreves det resept fra lege for å få kjøpe. Dette innebærer at man må konsultere en lege, som undersøker helsen til personen, og sørger for at det ikke blandes medisiner på farlig måte, både ved å unngå å skrive ut medisiner som interagerer dårlig, og ved å informere pasienten om slike uheldige kombinasjoner. Deretter kan brukeren kjøpe foreskrevede medisiner på et apotek. - I tillegg er det generelle lover om offentlig beruselse, begrensninger på bruk av tyngre maskineri og bil under påvirkning, samt straffeskjerping eller sterkere begrensning av tilgang på resepter ved lovbrudd. - Lovlig produksjon av narkotiske stoffer skjer og fungerer allerede veldig bra. Den farmaseutiske bransjen produserer blant annet amfetamin i labratorier, med høy sikkerhet og kvalitet, samt god merking av produkter. Opiater blir laget av lovlig dyrkede opiumsvalmuer og blir foredlet til medisiner.