Liquid Democracy

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 16. jan. 2021 kl. 21:54 av Captainblue (diskusjon | bidrag) (Norsk forklaring på Liquid Democracy modellen)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Hva er Liquid Democracy? – Kontinuerlig Direkte Demokrati

  • Liquid Democracy er et kontinuerlig direkte demokrati der folk stemmer på sine egne vegne fra sak til sak i politiske organer. Representantene i politiske organer vil ha direkte kontakt med alle velgerne under alle debatter, og møter, i politiske organer. Det er velgerne som bestemmer fra sak til sak, og ikke de valgte representantene.
  • Det kontinuerlige direkte demokratiet fungerer også slik at enhver kan velge en delgat som får fullmakt til å stemme på sine vegne fra sak til sak. Dette er ikke en langtidsfullmakt, men en fullmakt som kan gis fra sak til sak om en ønsker det eller ikke har anledning til å delta selv.
  • En delegat vil kommunisere direkte med representanten under møter der saken han er gitt delegatmyndighet for blir behandlet. En delegat er altså ikke det samme som en politisk valgt representant, men en person som kan debattere på vegne av flere velgere.
  • Delegaten kan være en man har tillit til, eller en delagat som har spesiell ekspertise på saker som behandles og derfor får fullmakt til å debattere på vegne av andre personer.