Liquid Democracy

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 15. okt. 2021 kl. 23:08 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Hva er Liquid Democracy?)
Hopp til: navigasjon, søk

Hva er Liquid Democracy?

Liquid Democracy er et kontinuerlig direktedemokrati der folk kan stemme selv i sak til sak etter hva en har meninger og kunnskaper om. Representantene i politiske organer vil ha direkte kontakt med alle velgerne under alle debatter og møter i politiske organer. Når medlemmene i partiet vedtar en sak er partiets representanter bundet av det vedtaket, og dermed har medlemmene i partiet direkte og sterk innflytelse i de politiske organene.

Det kontinuerlige direktedemokratiet fungerer også slik at enhver kan delegere sin stemme til en annen person som får fullmakt til å bruke både sin egen og den delegerte stemmen fra sak til sak. Dette er ikke en langtidsfullmakt, men en fullmakt som kan gis og trekkes tilbake fra sak til sak. Den som delegerer stemmen kan gi den for en kort tid, innen spesifikke politiske tema, og kan når som helst trekke den tilbake eller stemme selv i en sak. Det kan også delegeres stemmer innen spesifikke tema.

Et eksempel:

<<velger nr 1>> delegerer sin stemme innen helsepolitikk til <<delegat nr. 1>>, men delegerer samtidig sin stemme innen næringspolitikk til <<delegat nr. 2>> og sin stemme innen utdanningspolitikk til <<delegat nr. 3>>

En delegat - en person som har fått stemmer delegert til seg - kan gi alle stemmene videre til en annen person delegaten mener vet mer om emnet og/eller er bedre stilt for å ta en god avgjørelse i saken. Det er alltid mulig for det medlemmet som originalt delegerte sin stemme å trekke den tilbake, selv om den er delegert videre. En delegat er altså ikke en politisk valgt representant, men en person som har fått delegert stemmer til seg og debatterer og stemmer på vegne av flere enn seg selv.

Delegaten kan være en man har tillit til, eller en person som har spesiell ekspertise på saker som behandles og derfor får fullmakt til å debattere på vegne av andre personer. Delegerte stemmer havner fort i en rotstruktur der medlemmer delegerer til noen de stoler på, som delegerer videre til en annen person som gjerne delegerer videre igjen. Det hender at få personer ender med mange stemmer bak seg og avgjør sakene, men da er det gjerne personer som har mye kunnskap og meninger om saken som mange støtter. Stemmene kan når som helst trekkes tilbake, og makten er da flyktig og potensialet for misbruk er mye mindre.

På disse måtene beholdes direktedemokratiet i former som er håndterbare. Hver enkelt person har full makt over sin egen stemme, men fordi det er praktisk umulig for alle å følge med i alle saker, er systemet bygd for å promotere kunnskap og tillit til kunnskap.