Lm18

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

6. Ordinære Landsmøte i Piratpartiet

Dato: Lørdag 12. mai og søndag 13. mai

Lørdag: 12:00 - 19:00

Søndag: 12:00 - 19:00

Sted: BitSpace (3 etasje), Gjerdrums vei 8, Oslo, sentralbord: 922 88 775


Viktig informasjon:

--

Stemmerett: Alle som har betalt kontingent senest fredag 13. april har stemmerett på landsmøtet.

Innkommende forslag: Alle forslag til landsmøtet må være sendt inn til sentralstyret senest 20. april. Send til styret@piratpartiet.no

Digital avstemning: Informasjon om digital avstemning blir sendt ut til alle medlemmer senest 1 uke før landsmøtet. Det kringkastes en live stream via YouTube og en Google Hangout under hele møtet for oversikt og to-veis-kommunikasjon, og video vil være tilgjengelig for avspilling etter møtet.

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelige senest 1 uke før landsmøtet (se epost, Slack, Facebook, og utvidet informasjon nederst på denne siden)

Transport: T-bane til Nydalen stasjon eller buss til Nydalen (flere bussruter, blant annet 30 og 54 til Nydalen eller Blåsbortveien)

Middag: Det blir piratmiddag kl. 19:30 på lørdag.


Dagsorden:

--

Lørdag:

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Leders velkomsttale

Sak 4: Foreleggelse av styrets beretning med revidert regnskap

Sak 5: Valg til sentralstyre

 • LM 5.1: Valgkomiteens innstilling (last ned)
 • LM 5.2: Valg av leder og politisk nestleder for 2 år
 • LM 5.3: Valg av ett styremedlem for 2 år
 • LM 5.4: Valg av 3 varamedlemmer for 1 år

Sak 6: Valg til valgkomite

Sak 7: Valg av revisor

Sak 8: Eventuelt

Lørdag avsluttes med to foredrag fra ca. kl. 17:00

 • Manuel Pettersen Lains og Christian Lains (BitSpace): Introduksjon til EOS-blokkjeden.

Nye teknologier og verktøy for politisk og økonomisk innovasjon.

 • Wajid Malik: Å komme til enighet i fellesskap.

Verktøy for å skape konsensus blant fremmede. Et foredrag om flytende demokrati og dets praktiske bruk i organisasjoner. Mekanismer for delegering og votering ved bruk av EOS-blokkjeden. Demo av nytt GUI-verktøy som Wajid utvikler.

Søndag:

Sak 9: Vedtektsendringer

 • VEF 9.1: Endring av §9.6 og ny §9.7 (last ned)
 • VEF 9.2: Endring av §4.2 og §6.1 (last ned)
 • VEF 9.3: Endring av §3.4 (last ned)
 • VEF 9.4: Fjerning av §12 med tilhørende endringer i diverse andre paragrafer (last ned)
 • VEF 9.5: Endring av §15.3 (last ned)

Sak 10: Politiske forslag

 • PF 10.1: Utsettes til Forenklet Digitalt Landsmøte etter avholdt ordinært landsmøte

Sak 11: Innkomne saker

 • IF 11.1: Valg av partisekretær
 • IF 11.2: Uttalelse om asylpolitikk (last ned)


Møtet avsluttes med et foredrag fra ca. kl 15:00 (varighet 45 minutter) av Jon Bøhmer: Hvordan kan Norge spille en sentral rolle i verdens overgang til desentralisert, fornybar energi? Solgründeren Jon Bøhmer har i mange år utviklet solenergi-løsninger bl.a. for matlaging (solkokeren Kyoto Box), avsalting av havvann (Butterfly), og nå også solenergi kombinert med blokkjedeteknologi.