Forskjell mellom versjoner av «Lm21»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 63: Linje 63:
 
12:30: Sak 3: Velkomsttale(r) og presentasjon av styrets beretning ([https://wiki.piratpartiet.no/images/1/17/Piratpartiets_%C3%A5rsberetning_for_2020.pdf last ned])
 
12:30: Sak 3: Velkomsttale(r) og presentasjon av styrets beretning ([https://wiki.piratpartiet.no/images/1/17/Piratpartiets_%C3%A5rsberetning_for_2020.pdf last ned])
  
13:00: Sak 4: Fremleggelse av regnskap ([https://wiki.piratpartiet.no/images/0/0a/Regnskap_2020.pdf last ned]) for 2020, samt også tentativt budsjett for 2021 (saksdokumenter kommer)
+
13:00: Sak 4: Fremleggelse av regnskap ([https://wiki.piratpartiet.no/images/0/0a/Regnskap_2020.pdf last ned]) for 2020, samt også tentativt budsjett for 2021 (last ned)
  
 
13:45: Sak 5: Valg til sentralstyret ([https://wiki.piratpartiet.no/images/1/1a/Valgkomit%C3%A9ens_innstilling_til_Landsm%C3%B8tet_29.pdf last ned])
 
13:45: Sak 5: Valg til sentralstyret ([https://wiki.piratpartiet.no/images/1/1a/Valgkomit%C3%A9ens_innstilling_til_Landsm%C3%B8tet_29.pdf last ned])

Revisjonen fra 23. mai 2021 kl. 00:44

9. Ordinære Landsmøte i Piratpartiet

Dato: Lørdag 29. mai og søndag 30. mai

Lørdag: Starter 12:00

Søndag: Starter 12:00

Sted: Møtet avholdes 100 % digitalt via Discourse og Zoom

Lenke til videomøte:

Lørdag: https://zoom.us/j/98415195148?pwd=WFNzdWRWbTd1N0xiRkpBckRuZjMvdz09

Meeting ID: 984 1519 5148, Passcode: 096415

Søndag: https://zoom.us/j/96844503863?pwd=NDhNYVJOanZiRGlrUTR1SGV0VkY0dz09

Meeting ID: 968 4450 3863, Passcode: 377257

Lenke til nettforum:

Discourse.

Lenke til YouTube:

Oppdateres pga. tekniske årsaker 3 dager før møtet starter.

Tentativ tidsplan:

For å ha en formålstjenlig tidsplan for møtet, samt tydelige tidspunkt for når behandling av sakene starter, forsøker vi oss på en tidsplan. Avstemning for hver enkelt sak åpnes etter at diskusjonen er over. Tidspunkter er påført hver enkelt sak på dagsorden. Dersom en sak blir ferdig før tiden vil ikke nest sak starte før angitt tidspunkt, pauser kan derfor forekomme. Dersom en sak ikke blir ferdig før på overtid, vil en tilstrebe å ta igjen tapt tid og hente inn igjen flyten i tidsplanen ved første mulige tidspunkt.

Praktisk informasjon:

--

Oppstart og kontroll av kontingent: Møtet åpner teknisk support kl. 11:00 lørdag 29. mai i tilfelle det finnes medlemmer som ikke har korrekt innlogging og/eller tilgang til Discourse eller har problemer med Zoom. Det blir også kontroll av kontingent og prøvevotering via Discourse for å sjekke at alt er klart i forkant av kommende avstemninger. Alle oppfordres til å sjekke innlogginger, tilgang, m.m. i forkant av møtet, en kan få spesifikk hjelp med forberedelse til Landsmøtet en uke fra 22. mai - samme dato som alle sakspapirer m.m. skal være gjort tilgjengelig.

Stemmerett: Alle som har betalt kontingent senest søndag 2. mai har stemmerett på landsmøtet. De som ikke har stemmerett har likevel tilgang og innsyn i landsmøtets prosesser, men har ikke nødvendigvis tale- eller forslagsrett.

Innkommende forslag: Alle forslag til landsmøtet må være sendt inn til programkomiteen senest 9. mai. Send til program@piratpartiet.no

Digital avstemning/deltakelse: Avstemning og skriftlig tilbakemelding skjer via Piratpartiets forum. Husk å sjekke at du kan logge inn og at du har korrekt tilgang til landsmøtedelen for 2021 av forumet. Ta kontakt med org. nestleder ved eventuelle problemer: olav.handeland@piratpartiet.no, +47 99 16 51 47, FB: olavpirat.

Det kringkastes videostream på forskjellige tidspunkter via Zoom, og det vil være mulig å komme med både skriftlige saksinnlegg via Discourse og videoinnlegg via Zoom. Teknisk support er åpen under hele møtet i tilfelle noen har problemer med pålogging til forum eller lignende. Annen kontaktinformasjon til valgt møteleder/moderator blir gjort tilgjengelig ved møtets oppstart. Møtekanal og lenker til videostream oppdateres kl. 11:00 på lørdag 29. mai i alle informasjonskanaler.

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelige senest 1 uke før landsmøtet (dette dokumentet oppdateres, og det blir sendt ut informasjon i øvrige kanaler). Partiets forum blir oppdatert med samme informasjon som i sakspapirer når de sendes ut.

Middag/bankett: Dagens situasjon gjør det vanskelig å samles fysisk, men vi håper på mange hilsener fra pirater fra både innland og utland i løpet av helgen.


Dagsorden:

--

Lørdag:

11:00: Forberedelser: Teknisk support, digital sosial samlingsplass, streamingtester, m.m.

11:50: Velkommen

12:00: Sak 1: Valg av møteleder, referent og to protokoll-underskrivere

12:15: Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

12:30: Sak 3: Velkomsttale(r) og presentasjon av styrets beretning (last ned)

13:00: Sak 4: Fremleggelse av regnskap (last ned) for 2020, samt også tentativt budsjett for 2021 (last ned)

13:45: Sak 5: Valg til sentralstyret (last ned)

14:30: Sak 6: Valg til kontrollkomité, programkomité, og valgkomité (last ned)

14:45: Sak 7: Valg av revisor (last ned)

15:00: Sak 8: Eventuelt


Søndag:

11:45: Forberedelser: Teknisk support, digital sosial samlingsplass, streamingtester, m.m.

12:00: Sak 9: Vedtektsendringer (last ned)

13:00: Sak 10: Politiske saker (last ned)

14:00: Sak 11: Andre (innkomne) saker (last ned)

15:00: Sak 12: Eventuelt