Forskjell mellom versjoner av «Møre og Romsdal Piratparti»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Styre)
 
Linje 2: Linje 2:
 
__NOTOC__  
 
__NOTOC__  
 
== Styre ==
 
== Styre ==
 +
2014
 +
* [[User:Stian Færøy|Stian Færøy]] (kaptein / leder)
 +
* Robin Lange (styrmann / nestleder / regnskapsfører)
 +
* Vegard Søbstad Alsli (styremedlem, media)
  
* [[User:Eiil|Elin Kristin Dyb]] (kaptein / leder)
+
2013
* [[User:Stian Færøy|Stian Færøy]] (styrmann / nestleder)
+
 
* Robin Lange (styremedlem, regnskapsfører)
+
* [[User:Stian Færøy|Stian Færøy]] (kaptein / leder)
 +
* Robin Lange (styrmann / nestleder / regnskapsfører)
 +
* [[User:Eiil|Elin Kristin Dyb]] (styremedlem, media)
 +
* Kristian Nordhaug (styremedlem)
 +
* Vegard Søbstad Alsli (styremedlem)
  
 
== Kontaktinformasjon ==
 
== Kontaktinformasjon ==
  
Epost: [mailto:styret.mr@piratpartiet.no styret.mr@piratpartiet.no]
+
* Epost: [mailto:styret.mr@piratpartiet.no styret.mr@piratpartiet.no]
 
+
* Facebook: http://www.facebook.com/pirmr
Facebook: [www.facebook.com/pirmr]
+
* Blogg: http://www.piratpartietmr.wordpress.com
 
+
* Organisasjonsnummer: 911 774 046
Blogg: [www.piratpartietmr.wordpress.com]
+
* Kontonummer: 1503.36.41688
 
 
Organisasjonsnummer: 911 774 046
 
  
 
== Stortingsvalgliste 2013 ==
 
== Stortingsvalgliste 2013 ==
Linje 42: Linje 48:
  
 
==== §3. Årsmøtet ====
 
==== §3. Årsmøtet ====
Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet i Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter § 2. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det.
+
Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet i Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter § 2. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det. Årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal kunne holdes digitalt
  
 
==== §4. Styret ====
 
==== §4. Styret ====
Styret består av 3-7 personer. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede. Digital tilstedeværelse på styremøtert er akseptert. Styremedlemmer har signaturrett for organisasjonen. Styremedlemmer har signaturrett.
+
Styret består av 3-7 personer. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede. Digital tilstedeværelse på styremøter er akseptert. Styremedlemmer har signaturrett for organisasjonen. Styremedlemmer har signaturrett. Ledervervet er for to år. Nest ledervervet er for to år. Styremedlemverv er for et år.
  
 
==== §5. Nominasjoner ====
 
==== §5. Nominasjoner ====
Linje 72: Linje 78:
 
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 13. mai 2013|Styremøte 13. mai 2013]]
 
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 13. mai 2013|Styremøte 13. mai 2013]]
 
*[http://www.gdriveurl.com/?idl=213686449292&out=2 Plakat] – pdf
 
*[http://www.gdriveurl.com/?idl=213686449292&out=2 Plakat] – pdf
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 20. mai 2013|Åpent møte 20. mai 2013]]
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 13. august 2013|Styremøte 13. august 2013]]
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 26. august 2013|Styremøte 26. august 2013]]
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 05. september 2013|Styremøte 05. september 2013]]
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Styremøte 10. februar 2014|Styremøte 10. februar 2014]]
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Styremøte 25. februar 2014|Styremøte 25. februar 2014]]
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Årsmøte 29. april 2014|Årsmøte 29. april 2014]]
  
 
== Møre og Romsdal Piratparti i media ==
 
== Møre og Romsdal Piratparti i media ==
Linje 78: Linje 91:
 
* http://nernett.no/web/?do=article&id=23870
 
* http://nernett.no/web/?do=article&id=23870
 
* http://www.rbnett.no/nyheter/article7568459.ece
 
* http://www.rbnett.no/nyheter/article7568459.ece
 +
* [http://www.gdriveurl.com/?idl=213764028484&out=2 Slåss for ytringsfriheten (Tidens Krav)]
 +
 +
== Annet ==
 +
* [http://wiki.piratpartiet.no/images/2/2a/M%C3%B8re_og_Romsdal_Piratparti_-_Regnskap_2013.pdf Regnskap 2013]
  
 
[[Category:Fylkeslag]]
 
[[Category:Fylkeslag]]
 
[[Category:Møre og Romsdal Piratparti]]
 
[[Category:Møre og Romsdal Piratparti]]

Nåværende revisjon fra 7. des. 2022 kl. 15:41

Møre og Romsdal Piratparti ble formelt stiftet 1. mars 2013 på restauranten Steinovnen i Ålesund.

Styre

2014
 • Stian Færøy (kaptein / leder)
 • Robin Lange (styrmann / nestleder / regnskapsfører)
 • Vegard Søbstad Alsli (styremedlem, media)
2013
 • Stian Færøy (kaptein / leder)
 • Robin Lange (styrmann / nestleder / regnskapsfører)
 • Elin Kristin Dyb (styremedlem, media)
 • Kristian Nordhaug (styremedlem)
 • Vegard Søbstad Alsli (styremedlem)

Kontaktinformasjon

Stortingsvalgliste 2013

 1. Elin Kristin Dyb, 1993, Giske
 2. Stian Færøy, 1978, Volda
 3. Robin Lange, 1986, Molde
 4. Kristian Oliver Visnes Nordhaug, 1981, Eide
 5. Silje Eikrem Færøy, 1978, Volda
 6. Rolf-Magnus Hjørungdal, 1991, Hareid
 7. Rune Andre Nygård, 1975, Volda
 8. Mathias Brandal Vågnes, 1995, Sula
 9. Tim Filip Farstad, 1972, Molde
 10. Vegard Solheim, 1991, Naustdal
 11. Torbjørn Jørgensen, 1985, Halden
 12. Are Riksaasen, 1973, Oslo

Vedtekter

§1. Formål

Møre og Romsdal Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Møre og Romsdal fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Møre og Romsdal Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet i fylket.

§2. Organisasjonens oppbygging

Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter Piratpartiets vedtekter §11 pr. 16. desember 2012. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon i oppstartsfasen i tillegg til at alle medlemmer av partiet kan møte på stiftelsesmøtet. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret.

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet i Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter § 2. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det. Årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal kunne holdes digitalt

§4. Styret

Styret består av 3-7 personer. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede. Digital tilstedeværelse på styremøter er akseptert. Styremedlemmer har signaturrett for organisasjonen. Styremedlemmer har signaturrett. Ledervervet er for to år. Nest ledervervet er for to år. Styremedlemverv er for et år.

§5. Nominasjoner

Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg. Fylkespartiet oppnevner en nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes Piratpartiets styre.

§6. Kontingent

Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.

§7. Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.

§8. Vedtekter

For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre. Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. Møre og Romsdal Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.

§9. Landsstyret

Delegat til Landsstyret for Møre og Romsdal Piratparti gjelder for et kalenderår. Alle medlemmer kan stille som kandidat. Valg av kandidat skjer gjennom digitalt valg blandt alle medlemmer i Møre og Romsdal Piratparti. Vara er leder i fylkeslaget.

Historikk

 • 01.03.2013 - Opprettet
 • 02.05.2013 - Endringer knyttet til landsstyre og signaturrett

Møtereferat og dokumenter

Møre og Romsdal Piratparti i media

Annet