Forskjell mellom versjoner av «Møre og Romsdal Piratparti»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Lagt til link til møtereferat)
Linje 72: Linje 72:
 
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 13. mai 2013|Styremøte 13. mai 2013]]
 
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 13. mai 2013|Styremøte 13. mai 2013]]
 
*[http://www.gdriveurl.com/?idl=213686449292&out=2 Plakat] – pdf
 
*[http://www.gdriveurl.com/?idl=213686449292&out=2 Plakat] – pdf
 +
*[[Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 20. mai 2013|Åpent møte 20. mai 2013]]
  
 
== Møre og Romsdal Piratparti i media ==
 
== Møre og Romsdal Piratparti i media ==

Revisjonen fra 9. jun. 2023 kl. 05:33

Møre og Romsdal Piratparti ble formelt stiftet 1. mars 2013 på restauranten Steinovnen i Ålesund.

Styre

Kontaktinformasjon

Epost: styret.mr@piratpartiet.no

Facebook: http://www.facebook.com/pirmr

Blogg: http://www.piratpartietmr.wordpress.com

Organisasjonsnummer: 911 774 046

Stortingsvalgliste 2013

 1. Elin Kristin Dyb, 1993, Giske
 2. Stian Færøy, 1978, Volda
 3. Robin Lange, 1986, Molde
 4. Kristian Oliver Visnes Nordhaug, 1981, Eide
 5. Silje Eikrem Færøy, 1978, Volda
 6. Rolf-Magnus Hjørungdal, 1991, Hareid
 7. Rune Andre Nygård, 1975, Volda
 8. Mathias Brandal Vågnes, 1995, Sula
 9. Tim Filip Farstad, 1972, Molde
 10. Vegard Solheim, 1991, Naustdal
 11. Torbjørn Jørgensen, 1985, Halden
 12. Are Riksaasen, 1973, Oslo

Vedtekter

§1. Formål

Møre og Romsdal Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Møre og Romsdal fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Møre og Romsdal Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet i fylket.

§2. Organisasjonens oppbygging

Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter Piratpartiets vedtekter §11 pr. 16. desember 2012. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon i oppstartsfasen i tillegg til at alle medlemmer av partiet kan møte på stiftelsesmøtet. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret.

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet i Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter § 2. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det.

§4. Styret

Styret består av 3-7 personer. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede. Digital tilstedeværelse på styremøtert er akseptert. Styremedlemmer har signaturrett for organisasjonen. Styremedlemmer har signaturrett.

§5. Nominasjoner

Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg. Fylkespartiet oppnevner en nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes Piratpartiets styre.

§6. Kontingent

Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.

§7. Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.

§8. Vedtekter

For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre. Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. Møre og Romsdal Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.

§9. Landsstyret

Delegat til Landsstyret for Møre og Romsdal Piratparti gjelder for et kalenderår. Alle medlemmer kan stille som kandidat. Valg av kandidat skjer gjennom digitalt valg blandt alle medlemmer i Møre og Romsdal Piratparti. Vara er leder i fylkeslaget.

Historikk

 • 01.03.2013 - Opprettet
 • 02.05.2013 - Endringer knyttet til landsstyre og signaturrett

Møtereferat og dokumenter

Møre og Romsdal Piratparti i media