Møre og Romsdal Piratparti: Møtereferat 1. mars 2013

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møtereferat

Møte Stiftelsesmøte Møre og Romsdal Piratparti
Dato 1.mars 2013
Plass Steinovnen, Ålesund
Deltagere Elin Kristin Dyb, Robin Lange, Rolf-Magnus Hjørungdal, Stian Færøy
Møteleder Elin Kristin Dyb
Referent Stian Færøy

Saksliste

Stifte fylkeslag for Piratpartiet i Møre og Romsdal

Det ble vedtatt å stifte fylkeslaget. Vedtekter ble også godkjent etter mal fra hovedorganisasjon.

Velge styreverv

  • Leder/Kaptein - Elin Kristin Dyb
  • Nestleder/Styrmann - Stian Færøy
  • Styremedlem/revisor: Robin Lange
  • Styremedlem: Rolf-Magnus Hjørungfjord

Videre arbeid

Styret ble enig om å arbeide for følgende som første prioritet.

  • Rekruttere flere medlemmer
  • Øke kunnskapsnivået om Piratpartiet i fylket
  • Sette seg inn i rollene sine
  • Stille liste for Møre og Romsdal ved stortingsvalget 2013

Elin kontakter Sunnmørsposten gjennom sin kontakt der for å prøve å få pressedekning på opprettelsen av Piratpartiet i fylket. Robin lager oversikt over e-post adresser til mediebedrifter i fylket som vi kan spre informasjon til. Stian lager pressemelding som dekker stiftelsen av fylkeslaget.

Neste Møte

Neste styremøte prøver vi å få til via videokonferanse på grunn av stor geografisk spredning blandt styremedlemmer.