Møre og Romsdal Piratparti: Styremøte 25. februar 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 1. jun. 2023 kl. 01:46 av Stianf (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Møtereferat

Møte Styremøte Møre og Romsdal Piratparti
Dato 25. februar 2014
Plass Skype
Deltagere Stian Færøy, Robin Lange, Vegard Søbstad Alsli
Møteleder Stian Færøy
Referent Stian Færøy

Saksliste

1. Godkjenning av møtereferat

Forrige referat er godkjent uten innvendinger.

2. Gjennomgang av regnskap

Robin har laget regnskap som ser bra ut og blir lagt ut på wiki. Godkjennes formelt på årsmøtet.

3. Workshop i Trondheim

Vi er positive til utvikling av elektroniske system for distribuerte system og ønsker å bidra med det vi kan. Vegard refererte fra møtet.

4. Kafémøte med SV i Molde

Invitasjon fra Molde SV: "Molde SV pleier å ha kafémøter 1-2 ganger om måned. Den gang, har jeg lyst å organisere et møtet om PRISM/NSA-overvåking for debattere om mulige "løsninger" (Open Source, kryptering, regulering...). Derfor lurter jeg på om en av deres medlem som bor i molde (Robin Lange, Tim Filip Farstad ?) vil delta innledere."

Robin og Vegard avtaler om de kan bli med eller ikke. Robin sender svar til SV.

5. Innkalling til årsmøte

Stian sender e-post til Middelthun for å få bekreftet at eksisterende medlemsliste er korrekt. Innkalling sendes ut på e-post til alle medlemmer med saksliste og oppfordring til å sende inn egne saker.

Stian sender ut innkalling til årsmøte til alle medlemmer i fylket innen 3 uker før 29. mars.

6. Valg av nytt styre

Informasjon om hvilke styreverv som det skal velges på sendes ut med årsmøteinnkalling. Alle styreverv er på valg.

Dette er på valg (hvis det blir avklart i vedtektene):

  • 1x Leder (1 år)
  • 1x Nestleder (2 år)
  • 5x styremedlemmer (1år / 2år)

7. Årsmøte

Årsmøtet avholdes i Ålesund lørdag 29. mars. Nøyaktig tidspunkt og plass for årsmøte avtales senere. Plan er å ha stand tidligere på dagen i Ålesund for å rekrutere nye medlemmer.

Stian ser på vedtekter som er gjort på Landsmøtet og lager forslag til hva som bør implementeres i Møre og Romsdal Piratparti.

Robin finner ut av hvilken regler som gjelder for politisk aktivitet i det offentlige rom.

8. Kommunepolitikk

Robin og Vegard deltar på kommunestyremøte snart som mulig for å lære om politiske prosesser. Styret avventer rapport.

9. Manglende t-skjorte

Robin purrer på sentralstyret for å få t-skjorte som er bestilt og betalt av Robin.

10. Neste styremøte

Neste styremøte er tirsdag 18. mars klokken 19:30.