Maler for endringsforslag i kjerneprogram

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 13. apr. 2017 kl. 22:19 av Targeir Attestog (diskusjon | bidrag) (Ny side: ==Mal KEF-# == {| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" ! align="right" width="165px" |Tittel ! style="background-color:#999; color:#FFFFFF;" |Henvisning til nummer i Kjerneprogramm...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Innhold

Mal KEF-#

Tittel Henvisning til nummer i Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Fornavn (Mellomnavn) Etternavn
Medlem av fylkeslag Navn på fylkeslag
Kontaktinformasjon E-post: Din E-epostadresse, eller andre måter Valgbanden kan kontakte deg på. Telefon, sosiale medier, eller det som passer deg best. Send gjerne denne informasjonen til sekretariatet.
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget En god begrunnelse med grunnlag i forskning og motivasjonen din for endringsforslaget.

Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?

Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken

KEF-1.1

Tillegg til Kjerneprogrammet Hele Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Forslag om tillegg til kjerneprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema.
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.


1 IT og Internett

1.1 Digitalt personvern

1.2 Åpenhet i offentlig sektor

1.3 IKT-politikk

1.4 Telekommunikasjon 1.5 Fiberutbygging


2 Barn, Familie og Likestilling

2.1 Barn og unges oppvekst- og levekår

2.2 Familie- og samliv

2.3 Forbrukerinteresser

2.4 Kjønnslikestilling

2.5 Integrering


3 Dyre- og Viltvern

3.1 Dyrevern

3.2 Dyrs velferd


4 Finans

4.1 Økonomisk politikk

4.2 Finansmarkedene

4.3 Statsbudsjettet


5 Fiskeri- og Kyst

5.1 Fiskeri- og havbruksnæring

5.2 Fiskehelse og fiskevelferd

5.3 Sjømattrygghet og -kvalitet

5.4 Havner

5.5 Infrastruktur for sjøtransport

5.6 Beredskap mot akutt forurensing


6 Administrasjon og Livssyn

6.1 Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

6.2 Forvaltningspolitikk

6.3 Konkurransepolitikk

6.4 Tros- og livssyn

6.5 Statlig arbeidsgiverpolitikk

6.6 Samer og nasjonale minoriteter


7 Forsvar

7.1 Sikkerhetspolitikk

7.2 Forsvarspolitikk

7.3 Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver


8 Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

8.1 Helse- og omsorgstjenester

8.2 Kostholdspolitikk

8.3 Ruspolitikk


9 Velferd og Menneskerett

9.1 Sykepenger og velferdspermisjoner

9.2 Sosial og bostøtte

9.3 Attføring og ufør

9.4 Menneskerettigheter


10 Arbeid og Innvandring

10.1 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

10.2 Innvandring

10.3 Pensjoner


11 Justis- og Beredskap

11.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

11.2 Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

11.3 Domstoler og lovarbeid


12 Kommune og Regional

12.1 Bolig- og utbygningspolitikken

12.2 Distrikts- og regionalpolitikk

12.3 Ungdomsbyråd

12.4 Kommuneøkonomi

12.5 Lokalforvaltning

12.6 Gjennomføring av valg


13 Kultur

13.1 Kultur

13.2 Medier

13.3 Idrett

13.4 Frivillig virksomhet

13.5 Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

13.6 Pengespill og lotteri


14 Kunnskap

14.1 Barnehager

14.2 Grunnskoler

14.3 Videregående opplæring

14.4 Høyere utdanning

14.5 Forskning


15 Landbruk og Mat

15.1 Matpolitikk

15.2 Landbrukspolitikk


16 Miljøvern

16.1 Miljøpolitikk

16.2 Internasjonalt miljøvernsamarbeid


17 Næring og Handel

17.1 Næringslivspolitikk

17.2 Oppstartsbedrifter

17.3 Eksport og import


18 Olje og Energi

18.1 Energipolitikk

18.2 Alternative energikilder


19 Samferdsel og Infrastruktur

19.1 Persontransport

19.2 Godstransport og posttjenester

19.3 Vegpolitikk

19.4 Flyplasser og flytrafikk

19.5 Jernbane


20 Utenriks

20.1 Internasjonalt politisk samarbeid

20.2 Forvaltning av norske landområder

20.3 Forvaltning av norske havområder

20.4 Andre utenriksspørsmål


Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken Kommer snart. Er under arbeid.

KEF-1.2

Erstatte Kjerneprogrammet med dette forslaget Hele Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Forslag om erstatning av dagens kjerneprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være kpoi og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.


1 IT og Internett

1.1 Digitalt personvern

1.2 Åpenhet i offentlig sektor

1.3 IKT-politikk

1.4 Telekommunikasjon 1.5 Fiberutbygging


2 Barn, Familie og Likestilling

2.1 Barn og unges oppvekst- og levekår

2.2 Familie- og samliv

2.3 Forbrukerinteresser

2.4 Kjønnslikestilling

2.5 Integrering


3 Dyre- og Viltvern

3.1 Dyrevern

3.2 Dyrs velferd


4 Finans

4.1 Økonomisk politikk

4.2 Finansmarkedene

4.3 Statsbudsjettet


5 Fiskeri- og Kyst

5.1 Fiskeri- og havbruksnæring

5.2 Fiskehelse og fiskevelferd

5.3 Sjømattrygghet og -kvalitet

5.4 Havner

5.5 Infrastruktur for sjøtransport

5.6 Beredskap mot akutt forurensing


6 Administrasjon og Livssyn

6.1 Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

6.2 Forvaltningspolitikk

6.3 Konkurransepolitikk

6.4 Tros- og livssyn

6.5 Statlig arbeidsgiverpolitikk

6.6 Samer og nasjonale minoriteter


7 Forsvar

7.1 Sikkerhetspolitikk

7.2 Forsvarspolitikk

7.3 Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver


8 Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

8.1 Helse- og omsorgstjenester

8.2 Kostholdspolitikk

8.3 Ruspolitikk


9 Velferd og Menneskerett

9.1 Sykepenger og velferdspermisjoner

9.2 Sosial og bostøtte

9.3 Attføring og ufør

9.4 Menneskerettigheter


10 Arbeid og Innvandring

10.1 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

10.2 Innvandring

10.3 Pensjoner


11 Justis- og Beredskap

11.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

11.2 Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

11.3 Domstoler og lovarbeid


12 Kommune og Regional

12.1 Bolig- og utbygningspolitikken

12.2 Distrikts- og regionalpolitikk

12.3 Ungdomsbyråd

12.4 Kommuneøkonomi

12.5 Lokalforvaltning

12.6 Gjennomføring av valg


13 Kultur

13.1 Kultur

13.2 Medier

13.3 Idrett

13.4 Frivillig virksomhet

13.5 Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

13.6 Pengespill og lotteri


14 Kunnskap

14.1 Barnehager

14.2 Grunnskoler

14.3 Videregående opplæring

14.4 Høyere utdanning

14.5 Forskning


15 Landbruk og Mat

15.1 Matpolitikk

15.2 Landbrukspolitikk


16 Miljøvern

16.1 Miljøpolitikk

16.2 Internasjonalt miljøvernsamarbeid


17 Næring og Handel

17.1 Næringslivspolitikk

17.2 Oppstartsbedrifter

17.3 Eksport og import


18 Olje og Energi

18.1 Energipolitikk

18.2 Alternative energikilder


19 Samferdsel og Infrastruktur

19.1 Persontransport

19.2 Godstransport og posttjenester

19.3 Vegpolitikk

19.4 Flyplasser og flytrafikk

19.5 Jernbane


20 Utenriks

20.1 Internasjonalt politisk samarbeid

20.2 Forvaltning av norske landområder

20.3 Forvaltning av norske havområder

20.4 Andre utenriksspørsmål


Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken Kommer snart. Er under arbeid.

Mal KEF-1.2TEST

Erstatte Kjerneprogrammet som det er i dag Hele Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Forslag om erstatning av dagens kjerneprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være kpoi og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.


IT og Internett - [1]

[1] Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser. Piratpartiet verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss

Piratpartiet vil:
* Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
* Ha et fritt og åpent internett

Digitalt personvern - [1.1]

[1.1] Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

* Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
* Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]

[1.2] Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati.

IKT-politikk - [1.3]

[1.3] Piratpartiet vil:
* Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
* Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.

Telekommunikasjon - [1.4]

[1.4] Piratpartiet vil:
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.

Fiberutbygging - [1.5]

[1.5] Piratpartiet vil:
* Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.

Barn, Familie og Likestilling - [2]

Start emnefelt med "[2] Tittel på post / forslag / innspill"

Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]

Start emnefelt med "[2.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Familie- og samliv - [2.2]

Start emnefelt med "[2.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forbrukerinteresser - [2.3]

Start emnefelt med "[2.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kjønnslikestilling - [2.4]

Start emnefelt med "[2.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Integrering - [2.5]

Start emnefelt med "[2.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Dyre- og Viltvern - [3]

Start emnefelt med "[3] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrevern - [3.1]

Start emnefelt med "[3.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrs velferd - [3.2]

Start emnefelt med "[3.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Finans - [4]

Start emnefelt med "[4] Tittel på post / forslag / innspill"

Økonomisk politikk - [4.1]

[4.1] Piratpartiet vil: 
* Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser

Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.

Finansmarkedene - [4.2]

Start emnefelt med "[4.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Statsbudsjettet - [4.3]

Start emnefelt med "[4.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Fiskeri- og Kyst - [5]

Start emnefelt med "[5] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]

Start emnefelt med "[5.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]

Start emnefelt med "[5.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]

Start emnefelt med "[5.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Havner - [5.4]

Start emnefelt med "[5.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]

Start emnefelt med "[5.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]

Start emnefelt med "[5.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Administrasjon og Livssyn - [6]

Start emnefelt med "[6] Tittel på post / forslag / innspill"

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]

Start emnefelt med "[6.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltningspolitikk - [6.2]

[6.2] Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.

Konkurransepolitikk - [6.3]

Start emnefelt med "[6.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Tros- og livssyn - [6.4]

Start emnefelt med "[6.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]

Start emnefelt med "[6.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]

Start emnefelt med "[6.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Forsvar - [7]

Start emnefelt med "[7] Tittel på post / forslag / innspill"

Sikkerhetspolitikk - [7.1]

Start emnefelt med "[7.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forsvarspolitikk - [7.2]

Start emnefelt med "[7.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]

Start emnefelt med "[7.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]

Start emnefelt med "[8] Tittel på post / forslag / innspill"

Helse- og omsorgstjenester - [8.1]

Start emnefelt med "[8.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kostholdspolitikk - [8.2]

Start emnefelt med "[8.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ruspolitikk - [8.3]

Start emnefelt med "[8.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Velferd og Menneskerett - [9]

Start emnefelt med "[9] Tittel på post / forslag / innspill"

Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]

Start emnefelt med "[9.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Sosial og bostøtte - [9.2]

Start emnefelt med "[9.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Attføring og ufør - [9.3]

Start emnefelt med "[9.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Menneskerettigheter - [9.4]

Start emnefelt med "[9.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeid og Innvandring - [10]

Start emnefelt med "[10] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]

Start emnefelt med "[10.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Innvandring - [10.2]

Start emnefelt med "[10.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Pensjoner - [10.3]

Start emnefelt med "[10.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Justis- og Beredskap - [11]

Start emnefelt med "[11] Tittel på post / forslag / innspill"

Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]

Start emnefelt med "[11.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]

Start emnefelt med "[11.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Domstoler og lovarbeid - [11.3]

Start emnefelt med "[11.3] Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Alle har et grunnleggende krav på rettssikkerhet, og at lovens bokstav blir fulgt. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Kommune og Regional - [12]

Start emnefelt med "[12] Tittel på post / forslag / innspill"

Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]

Start emnefelt med "[12.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]

Start emnefelt med "[12.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ungdomsbyråd - [12.3]

Start emnefelt med "[12.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommuneøkonomi - [12.4]

Start emnefelt med "[12.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Lokalforvaltning - [12.5]

Start emnefelt med "[12.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Gjennomføring av valg - [12.6]

Start emnefelt med "[12.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Kultur - [13]

[13] Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Kultur - [13.1]

Start emnefelt med "[13.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Medier - [13.2]

Start emnefelt med "[13.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Idrett - [13.3]

Start emnefelt med "[13.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Frivillig virksomhet - [13.4]

Start emnefelt med "[13.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]

Start emnefelt med "[13.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Pengespill og lotteri - [13.6]

Start emnefelt med "[13.6] Tittel på post / forslag / innspill"

Kunnskap - [14]

Start emnefelt med "[14] Tittel på post / forslag / innspill"

Barnehager - [14.1]

Start emnefelt med "[14.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Grunnskoler - [14.2]

Start emnefelt med "[14.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Videregående opplæring - [14.3]

Start emnefelt med "[14.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Høyere utdanning - [14.4]

Start emnefelt med "[14.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forskning - [14.5]

Start emnefelt med "[14.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Landbruk og Mat - [15]

Start emnefelt med "[15] Tittel på post / forslag / innspill"

Matpolitikk - [15.1]

Start emnefelt med "[15.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Landbrukspolitikk - [15.2]

Start emnefelt med "[15.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Miljøvern - [16]

Start emnefelt med "[16] Tittel på post / forslag / innspill"

Miljøpolitikk - [16.1]

Start emnefelt med "[16.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]

Start emnefelt med "[16.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Næring og Handel - [17]

Start emnefelt med "[17] Tittel på post / forslag / innspill"

Næringslivspolitikk - [17.1]

[17.1] En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
* Våger å stille spørsmålstegn ved «etablerte sannheter»
* Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
* Ikke anser det som «tyveri» å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Oppstartsbedrifter - [17.2]

Start emnefelt med "[17.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Eksport og import - [17.3]

Start emnefelt med "[17.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Olje og Energi - [18]

Start emnefelt med "[18] Tittel på post / forslag / innspill"

Energipolitikk - [18.1]

Start emnefelt med "[18.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Alternative energikilder - [18.2]

Start emnefelt med "[18.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Samferdsel og Infrastruktur - [19]

Start emnefelt med "[19] Tittel på post / forslag / innspill"

Persontransport - [19.1]

Start emnefelt med "[19.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Godstransport og posttjenester - [19.2]

Start emnefelt med "[19.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Vegpolitikk - [19.3]

Start emnefelt med "[19.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Flyplasser og flytrafikk - [19.4]

Start emnefelt med "[19.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Jernbane - [19.5]

Start emnefelt med "[19.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Utenriks - [20]

Start emnefelt med "[20] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]

Start emnefelt med "[20.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske landområder - [20.2]

Start emnefelt med "[20.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske havområder - [20.3]

Start emnefelt med "[20.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Andre utenriksspørsmål - [20.4]

Start emnefelt med "[20.4] Tittel på post / forslag / innspill"


Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken Kommer snart. Er under arbeid.