Pad

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 3. jun. 2023 kl. 04:52 av {{| (diskusjon | bidrag)}} (Mobile enheter: Ny seksjon, lister opp Android)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Pad'en er først og fremst et interaktivt samhandlingsverktøy, det egner seg til å samarbeide om å skrive tekster i sanntid. Pad kan også brukes til todo-lister, avstemminger, diskusjoner og kanskje til og med virtuelle møter, men er lite egnet for disse formålene. Det er heller ikke egnet som informasjonsbank pga begrensede muligheter for søk og kategorisering.

Fordeler

Sanntidsoppdateringer gjør transaksjonskonflikter omtrent umulig, og gjør det lett for mange personer å jobbe i sanntid mot samme dokument. Lav terskel for bruk - ingen innlogging eller registrering. Chat-system bundet opp i selve dokumentet. Dersom man ønsker å holde arbeidsprossessen eller dokumentet internt har man en viss form for beskyttelse i det ingen kan komme inn uten å kjenne URL til dokumentet.

Ulemper

Versjonskontroll eksisterer - men i praksis er det vanskelig å følge med, f.eks. finnes det ingen innebygd funksjonalitet for "vis meg alle endringer siden mitt forrige besøk". Fargekoding av forfatter er til en viss grad med på å avhjelpe dette - men den er ikke til stor nytte for oss som er fargeblinde, og dersom noen sletter store deler av et dokument (eller tilfeldige bokstaver) avdekkes ikke dette av fargekodingen. Formatteringen er på et minimum, det avgrenser seg omtrent til "bold" og bullet lists, det er f.eks. vanskelig å markere overskrifter/kapitler/avsnitt. Dette gjør det litt vrient å flytte en tekst mellom wiki og pad, da man normalt vil bruke titler, subtitler, subsubtitler, etc i mediawiki.

Mobile enheter

Testet og virker på følgende mobile plattformer:

  • Android 4.2.1 med standardbrowseren og Google Chrome

Pekere

Ingen innlogging eller registrering påkrevd. http://pad.piratpartiet.no/ eller http://pad.piratpartiet.no/p/navn_på_dokument