Forskjell mellom versjoner av «Piratmanifest»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Created page with "Piratpartiet mener at et godt politisk system må tjene folket. En god tjener gjør som beordret uten å nøle. I parlamentarismen er tjenerne ulydige: Alle har fire år lange...")
 
Linje 1: Linje 1:
Piratpartiet mener at et godt politisk system må tjene folket. En god tjener gjør som beordret uten å nøle. I parlamentarismen er tjenerne ulydige: Alle har fire år lange arbeidskontrakter uten krav til resultater, og man opererer i flokk, slik at ansvaret spres tynt. Når resultatene uteblir, avvepnes kritikerne med villedende utsagn og bortforklaringer.
+
Piratpartiet er ikke som andre partier. Vi er grønne, liberale, konservative, sosialistiske og borgerlige. Vi er alle samtidig eller ingen av delene. Er du forvirret ennå?
  
I klassisk politikk plasseres velgere og representanter i økonomiske fløyer, og disse kjemper så i mot hverandre. Dette skaper splittelse og hindrer samarbeid. Fordi gjennomsnittsmennesket er en moderat sentrist som vingler litt til sidene, vipper de fleste land mellom venstre- og høyrebølger i en endeløs syklus. Hvilket av de store etablerte partiene det er som får regjeringsmakten har i realiteten ikke så mye å si. De store resultatene uteblir jo uansett.
+
Piratpartiet ser at rettstaten, demokratiet, personvernet og ytringsfriheten er truet. Vi observerer at disse helt grunnleggende rettighetene ikke prioriteres høyt nok av eksisterende partier. Vi registrerer at viktige valgkampsaker ofres på ideologiens alter. Vi opplever at velgernes ønsker ikke blir hørt. Vi ser at parlamentarismen handler mer om personlighet og maktspill enn noe annet.
  
...
+
Piratpartiet mener at det er uklokt å fortsette med dette systemet.
  
* Individ- og personvern
+
Vår plan er å ta i bruk Internett for å modernisere demokratiet. Vi skal holde fortløpende folkeavstemninger på Internett om aktuelle saker. Våre folkevalgte representanter vil stemme i tråd med disse resultatene.
 +
 
 +
Vi ønsker god kommunikasjon og infrastruktur, slik at velgerne kan holde seg informerte. Vi ønsker fri utveksling av kunnskap og kultur, slik at velgerne kan utdanne og berike seg fritt. Vi ønsker et økt fokus på teknologi, innovasjon og vitenskap slik at velgerne alltid er rustet for fremtiden.
 +
 
 +
Kort oppsummert:
 +
* Individ og personvern
 
* Demokrati
 
* Demokrati
 
* Kommunikasjon og infrastruktur
 
* Kommunikasjon og infrastruktur
 
* Kunnskap og kultur
 
* Kunnskap og kultur
 
* Teknologi, innovasjon og vitenskap
 
* Teknologi, innovasjon og vitenskap

Revisjonen fra 14. apr. 2021 kl. 12:35

Piratpartiet er ikke som andre partier. Vi er grønne, liberale, konservative, sosialistiske og borgerlige. Vi er alle samtidig eller ingen av delene. Er du forvirret ennå?

Piratpartiet ser at rettstaten, demokratiet, personvernet og ytringsfriheten er truet. Vi observerer at disse helt grunnleggende rettighetene ikke prioriteres høyt nok av eksisterende partier. Vi registrerer at viktige valgkampsaker ofres på ideologiens alter. Vi opplever at velgernes ønsker ikke blir hørt. Vi ser at parlamentarismen handler mer om personlighet og maktspill enn noe annet.

Piratpartiet mener at det er uklokt å fortsette med dette systemet.

Vår plan er å ta i bruk Internett for å modernisere demokratiet. Vi skal holde fortløpende folkeavstemninger på Internett om aktuelle saker. Våre folkevalgte representanter vil stemme i tråd med disse resultatene.

Vi ønsker god kommunikasjon og infrastruktur, slik at velgerne kan holde seg informerte. Vi ønsker fri utveksling av kunnskap og kultur, slik at velgerne kan utdanne og berike seg fritt. Vi ønsker et økt fokus på teknologi, innovasjon og vitenskap slik at velgerne alltid er rustet for fremtiden.

Kort oppsummert:

  • Individ og personvern
  • Demokrati
  • Kommunikasjon og infrastruktur
  • Kunnskap og kultur
  • Teknologi, innovasjon og vitenskap