Forskjell mellom versjoner av «Piratpartiets søyler»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m
Linje 48: Linje 48:
 
* Rask og rettferdig domstolsbehandling
 
* Rask og rettferdig domstolsbehandling
 
* Talefrihet
 
* Talefrihet
* Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon.
+
* Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon
  
== Piratpartiets 5 søyler ==
+
''Essensen Piratpartiets politikk''
 +
(Merk: Dette innlegget er skrevet av Øystein Jakobsen og er ment som en overordnet rettesnor for nye inndelinger. Den har ikke vært diskutert før og er foreløpig løst formulert)
  
===Individ og personvern===
+
Piratpartiet er en reaksjon på tendenser hvor stater beveger seg bort fra det vi oppfatter som grunnleggende menneskerettigheter. I denne tendensen ser vi at de bruker nye ord på gamle konsepter for å maskere sin funksjon. De kaller det "filtrering", ikke "sensur". De overvåker ikke, de lagrer. De leser ikke brev, de beskytter barn. De setter ikke barn i fengsel, de jakter på pirater. Vi ønsker å reversere mange av de grunnlovsstridige og prinsippløse endringene som har vært gjort, og hindre at de blir innført i fremtiden.
 +
 
 +
Denne tendensen har vært mulig på grunn av en kombinasjon av udemokratiske prosesser og kunnskapsløshet. Lovene har vært innført i strid med allmenhetens interesse, både primært fordi særinteresser har forpurret demokratiets intensjon. Hemmeligholdet har vokst. Skadevirkningene baller på seg. Det representative demokratiet har ikke vært tilstrekkelig til å motstå presset fra sterke sær-interresser, og demokratiets grunntanke har forvitret. Med internett har nye metoder for samhandling blitt mulig, og en ny type demokrati er mulig. Innsyn og etterettelighet kan oppnås på måter som aldri har vært mulig før. Beslutningene kan flyttes bort fra maktens korridorer, og tas i fellesskap på måter som aldri har vært mulig før i menneskets historie. Vi snakker ikke om direkte demokrati, men et breddedemokrati.
 +
 
 +
Det Piratpartiet ønsker er:
 +
 
 +
* Å gjenopprette grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen
 +
* Å gjenopprette demokratiet, tilpasset informasjonsalderen
 +
 
 +
Våre konkrete politikker bør repsentere disse to ideene på ett eller annet vis. I våre 5 søyler tilhører "individ og personvern" og "kommunikasjon" grunnleggende rettigheter. Dette er oppdatering av uforanderlige verdier som skal følge med oss. Demokratisk reform tilhører den andre blokken - å endre hvordan lover og politikk skal utformes. Blant de lovene og politikkene vi vil endre, er opphavsrett og patenter blant dem, samt fokus på forskning og utvikling. Disse er ikke uforanderlige de må tilpasses etterhvert som samfunnet gjør det.
 +
 
 +
Her er de 5 søylene:
 +
 
 +
(kommentar slutt)
 +
 
 +
 
 +
==Individ og personvern==
  
 
'''Sammendrag: Styrke individ og personvern'''
 
'''Sammendrag: Styrke individ og personvern'''
Linje 78: Linje 95:
 
* Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses
 
* Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses
  
===Kunnskap og kultur===
+
==Kunnskap og kultur==
  
 
'''Sammendrag: Reform av opphavsrett og patenter'''
 
'''Sammendrag: Reform av opphavsrett og patenter'''
Linje 98: Linje 115:
 
* Forbud mot [http://blogg.hioa.no/tengel/2012/e-boker-drm/ DRM teknologi] (begrensning på nedlastinger fra internett)
 
* Forbud mot [http://blogg.hioa.no/tengel/2012/e-boker-drm/ DRM teknologi] (begrensning på nedlastinger fra internett)
 
* Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)
 
* Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)
 
  
 
Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.
 
Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.
Linje 106: Linje 122:
  
 
Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av [http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/281227 fagfellevurdert forskning], ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.  
 
Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av [http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/281227 fagfellevurdert forskning], ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.  
 
  
 
Piratpartiet skal konkret:
 
Piratpartiet skal konkret:
Linje 121: Linje 136:
 
* Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket - f.eks., dersom elevene bruker mye tid på å lære seg Microsoft Windows og Microsoft Office i skolen, er dette i realiteten en sniksubsidiering av Microsoft.
 
* Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket - f.eks., dersom elevene bruker mye tid på å lære seg Microsoft Windows og Microsoft Office i skolen, er dette i realiteten en sniksubsidiering av Microsoft.
  
===Demokrati===
+
==Demokrati==
  
 
'''Sammendrag: Demokratisk reform med [[Liquid Democracy | Breddedemokrati]]'''
 
'''Sammendrag: Demokratisk reform med [[Liquid Democracy | Breddedemokrati]]'''
Linje 134: Linje 149:
  
 
Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistleblowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatalt dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon. Det må være langt bedre innsyn i offentlig sektor, i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart.
 
Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistleblowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatalt dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon. Det må være langt bedre innsyn i offentlig sektor, i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart.
 
  
 
Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:
 
Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:
Linje 158: Linje 172:
 
* Tollgrensen settes opp til 1000 kr fra 200 kr og med årlig indeksregulering
 
* Tollgrensen settes opp til 1000 kr fra 200 kr og med årlig indeksregulering
  
===Teknologi, innovasjon og vitenskap===
+
==Teknologi, innovasjon og vitenskap==
  
 
'''Sammendrag: Piratpartiet vil styrke satsingen på teknologi og innovasjon og ønsker større respekt for den vitenskapelige metode.'''
 
'''Sammendrag: Piratpartiet vil styrke satsingen på teknologi og innovasjon og ønsker større respekt for den vitenskapelige metode.'''
 
  
 
''Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religiøs tro skal ikke styre eller være premiss for utdanning eller forskning i Norge i dag.''
 
''Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religiøs tro skal ikke styre eller være premiss for utdanning eller forskning i Norge i dag.''
 
  
 
Piratpartiet vil satse på reform av høyere utdanning med sterkere satsning på matematikk, teknologi og IT ([https://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields STEM-faga; science, technology, engineering and math]). Samtidig må det legges bedre til rette for etter- og videreutdanning. Endringer skjer raskt i dagens samfunn, og kontinuerlig videreutdanning er blitt viktig for å sikre et fortsatt bærekraftig samfunn i fremtiden.
 
Piratpartiet vil satse på reform av høyere utdanning med sterkere satsning på matematikk, teknologi og IT ([https://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields STEM-faga; science, technology, engineering and math]). Samtidig må det legges bedre til rette for etter- og videreutdanning. Endringer skjer raskt i dagens samfunn, og kontinuerlig videreutdanning er blitt viktig for å sikre et fortsatt bærekraftig samfunn i fremtiden.

Revisjonen fra 5. jul. 2022 kl. 15:05

Overordnede tanker

Hvorfor et nytt parti?

(Hovedartikkel: Piratpartiets begrunnelse)

Piratpartiet ser at "den digitale revolusjon" så langt har hatt en demokratiserende effekt. Internett gjør at enkeltindividet får mer makt, myndighet, frihet og kunnskap. Det er blitt noe vanskeligere for sterke stater og kommersielle foretak å styre flyten av informasjon.

Den "digitale revolusjonen" har også sine skyggesider. Samfunnsutviklingen virker generelt opprivende på gamle forretningsmodeller og enkelte bransjer og profesjoner, og det er alltid folk som ikke ønsker omstillinger velkommen. Piratpartiet mener at dette er en nødvendig kostnad å ta - det er umulig å stoppe utviklingen for å ivareta særinteresser.

Den digitale revolusjonen både muliggjør og trivialiserer overvåkning, og dette er en alvorlig motvekt til Internetts demokratiserende virkning.

Det er lett å ta dagens personlige frihet og et fritt og åpent Internett for gitt. Piratpartiet ser at dette er verdier vi lett kan miste dersom vi lar særinteresser få styre den digitale agendaen. Piratpartiet mener at det er av overordnet betydning å få inn folk på Stortinget som forstår den digitale utviklingen. Piratpartiet mener at personlig frihet og et fritt og åpent Internett per i dag er en av de viktigste sakene for fremtiden både med tanke på næringspolitikk, den teknologiske utviklingen, og forbedringen av demokratiet.

Hva er en "pirat"?

En "pirat", i ordets rette betydning, er en væpnet maritim raner. Piratpartiet tar stor avstand fra ekte piratvirksomhet og organisert kriminalitet forøvrig.

I senere tid har begrepene "pirater" og "tyver" blitt brukt om folk som bedriver fildeling av opphavsrettsbeskyttede filer seg imellom. I stedet for å slåss mot forsøket på å koble kopiering og tyveri har man valgt å utnytte momentet. I kjølvannet av Svenska Antipiratbyrän ble organisasjonen Piratbyrän etablert som en motvekt, og The Pirate Bay ble senere startet av og driftet av enkelte personer i Piratbyrän-miljøet. Det svenske Piratpartiet ble senere stiftet av Rick Falkvinge som mente fildelerne burde gjøre politikk av saken[1]. I årene etter har Piratpartibevegelsen spredt seg til over 40 land

Myndigheter og kommersielle krefter trekker samfunnet i en retning av mer sensur, overvåkning og kontroll, et samfunn som ikke samsvarer med demokratiske idealer. De som verdsetter ytringsfrihet og andre grunnleggende prinsipper har blitt avfeid som "Pirater". Vel, hvis det å verdsette grunnleggende rettigheter er å være en pirat, da er vi pirater.

En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

 • Verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi
 • Ønsker et fritt og åpent internett
 • Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
 • Våger å stille spørsmålstegn ved "etablerte sannheter"
 • Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
 • Ikke anser det som "tyveri" å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Piratbegrepet er en reaksjon på overgrepene som følger i kjølvannet av mangel på demokratiske prosesser og respekt for grunnleggende demokratiske verdier.

Piratpartiets kjerneprogram

Piratpartiet vil utgjøre en demokratisk endring i norsk politikk, og vil bruke breddedemokrati der medlemmene avgjør saker for partiet hele tiden. Piratpartiet vil da ikke være avhengige av enorme program som må vedtas på landsmøtet, men vi vil ha et kontinuerlig landsmøte der alle medlemmene får si sin mening og avgjøre partiets politikk. Dette gjør vi for å representere den demokratiske endringen i samfunnet vi ønsker å se, og for å inkludere alle våre medlemmer langt mer enn det vanlige er for norske partier. Vi mener at demokrati er noe en gjør, ikke noe en sier.

Piratpartiet vil av den grunn ikke utarbeide enorme partiprogrammer i forkant av valgene, men lage prinsipprogrammer som viser hvor vi står, og deretter avgjør medlemmene resten i kontinuerlige debatter og vedtak gjennom hele stortingsperiodene. Piratpartiet vil naturligvis fokusere på temaene nevnt i kjerneprogrammet, og vil ikke lage store program på alle områder. Det er derfor veldig vanskelig å plassere Piratpartiet innenfor de tradisjonelle politiske aksene, og vi ønsker heller ikke å bli det.

Piratpartiet er et parti som bryr seg om enkeltmenneskene i samfunnet og vil bruke teknologi for å forbedre samfunnet og demokratiet. Staten består av og får sin makt fra folket. Piratpartiet vil gjennom vårt breddedemokrati være den endringen og det forbildet for demokratiet vi ønsker å se. Piratpartiet er ikke et teknologiparti, men et prinsipp-parti. Når teknologi endrer samfunnet, må vi ikke bare forstå og bruke teknologien for å bevare grunnleggende verder, men også bruke nye metoder for å berike demokratiske prinsipper og prosesser. Teknologi er et virkemiddel for å øke vår velferd. Når samfunnet endres dramatisk av teknologi, er det viktig at samfunnets ledere forstår og omfavner de endringene som samfunnet står ovenfor.


Piratpartiet Norge skal på sitt første landsmøte ta stilling til hvorvidt man skal tilslutte seg Uppsala-deklarasjonen, vedtatt i 2009 av Pirate Parties International i Uppsala (Sverige). De europeiske piratpartiene ble enige om blant annet følgende:

 • Reform av opphavsrett og patentlovgivning
 • Styrke sivile rettigheter
 • Åpenhet i stat og regjering
 • Rask og rettferdig domstolsbehandling
 • Talefrihet
 • Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon

Essensen Piratpartiets politikk (Merk: Dette innlegget er skrevet av Øystein Jakobsen og er ment som en overordnet rettesnor for nye inndelinger. Den har ikke vært diskutert før og er foreløpig løst formulert)

Piratpartiet er en reaksjon på tendenser hvor stater beveger seg bort fra det vi oppfatter som grunnleggende menneskerettigheter. I denne tendensen ser vi at de bruker nye ord på gamle konsepter for å maskere sin funksjon. De kaller det "filtrering", ikke "sensur". De overvåker ikke, de lagrer. De leser ikke brev, de beskytter barn. De setter ikke barn i fengsel, de jakter på pirater. Vi ønsker å reversere mange av de grunnlovsstridige og prinsippløse endringene som har vært gjort, og hindre at de blir innført i fremtiden.

Denne tendensen har vært mulig på grunn av en kombinasjon av udemokratiske prosesser og kunnskapsløshet. Lovene har vært innført i strid med allmenhetens interesse, både primært fordi særinteresser har forpurret demokratiets intensjon. Hemmeligholdet har vokst. Skadevirkningene baller på seg. Det representative demokratiet har ikke vært tilstrekkelig til å motstå presset fra sterke sær-interresser, og demokratiets grunntanke har forvitret. Med internett har nye metoder for samhandling blitt mulig, og en ny type demokrati er mulig. Innsyn og etterettelighet kan oppnås på måter som aldri har vært mulig før. Beslutningene kan flyttes bort fra maktens korridorer, og tas i fellesskap på måter som aldri har vært mulig før i menneskets historie. Vi snakker ikke om direkte demokrati, men et breddedemokrati.

Det Piratpartiet ønsker er:

 • Å gjenopprette grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen
 • Å gjenopprette demokratiet, tilpasset informasjonsalderen

Våre konkrete politikker bør repsentere disse to ideene på ett eller annet vis. I våre 5 søyler tilhører "individ og personvern" og "kommunikasjon" grunnleggende rettigheter. Dette er oppdatering av uforanderlige verdier som skal følge med oss. Demokratisk reform tilhører den andre blokken - å endre hvordan lover og politikk skal utformes. Blant de lovene og politikkene vi vil endre, er opphavsrett og patenter blant dem, samt fokus på forskning og utvikling. Disse er ikke uforanderlige de må tilpasses etterhvert som samfunnet gjør det.

Her er de 5 søylene:

(kommentar slutt)


Individ og personvern

Sammendrag: Styrke individ og personvern

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.

I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.

Piratpartiet skal konkret:

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD)
 • Styrke Datatilsynet
 • Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven
 • Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
 • Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
 • Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
 • Anonyme ytringer må tillates på internettet
 • Styrke varslervernet
 • Gi et digitalt kildevern for pressen
 • Aktivt vern om ytringsfriheten
 • Styrket sivilombudsmann
 • Sterkere forbrukerrettigheter
 • Digitale rettigheter
 • Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 • Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses

Kunnskap og kultur

Sammendrag: Reform av opphavsrett og patenter

Piratpartiet ønsker et rikt og levende kunnskaps- og kulturliv.

Kollaborasjon/samarbeid på internettet har vist seg å være viktig som et middel for å belyse flest mulig sider av saker og dermed få et langt bedre utgangspunkt for gode beslutninger enn det dagens politiske strukturer tillater. Færre mennesker som samarbeider gir økt fare for at bare deler av viktige saker blir belyst før beslutninger tas. Derfor mener Piratpartiet at det er viktig at offentlige dokumenter blir tilgjengelig, uten å kompromittere personvernet, og at saker kan debatteres i en åpen debatt blant hele befolkningen. Litteratur om kollaborasjon: Tekst 2 null, innholdsfortegnelse se Kap 11, PDF-format

Fri deling av kunnskap (åpenhet) er en sentral sak for Piratpartiet, retten til privatliv, åpenhet i staten, informasjonsdeling og gratis utdannelse. Piratpartiet ønsker spesielt å motarbeide lovgivning som tillater patent på liv (inkludert frø og gener) og patent på programvare.

Piratpartiet ønsker en nøytral og universell rett til å bruke et usensurert internett siden internettet er verdens største bibliotek. Når staten sensurer biblioteker, er ikke verden åpen og kunnskap forsvinner, utvikling stagnerer og toleranse for meningsforskjeller reduseres. Dette innebærer at utviklingen i verden blir holdt tilbake slik at f.eks. fattige ikke får tilgang til informasjon som kan bedre livssituasjonen deres.


Piratpartiet ønsker også å jobbe mot en reform av kopirettslover som innebærer:

 • Amnesti for ikke-kommersiell aktivitet som per i dag reguleres av kopirettlover
 • Reduksjon i tidsrommet konsepter kan beskyttes av kopirett
 • Forbud mot DRM teknologi (begrensning på nedlastinger fra internett)
 • Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)

Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.

Vi, som mange andre, mener at teknologisk utvikling, forskning og kultur er viktig. Det som skiller oss fra andre er hvordan vi skal finne frem til de virkemidlene som stimulerer til den ønskede utviklingen. Opphavsrett og patenter er mekanismer som ble etablert for flere hundre år siden for å nå dette målet og endringene siden den gang har vært å gjøre lover og regelverk strengere.

Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av fagfellevurdert forskning, ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.

Piratpartiet skal konkret:

 • Kreve at offentlig finansiert informasjon og kultur skal være allment tilgjengelig
 • Tilrettelegge i større grad for fri programvare, som ikke er ensbetydende med gratis programvare
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter
 • Redusere opphavsrettens vernetid og gjeninnføre krav om registrering av verk på en enkel måte
 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, ettersom håndheving av et slikt forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn

I Norge har vi hatt enhetsskole siden 1936. Piratpartiet mener at tiden er inne for å gå videre mot fremtidens skole.

 • Elever som har særlige gode evner skal få mulighet til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale. Dette bør skje allerede fra barneskolenivå
 • Øke bruken av digitale læringsverktøy, f.eks. mulighet for mer PC/tablet bruk samt smarttavle
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket - f.eks., dersom elevene bruker mye tid på å lære seg Microsoft Windows og Microsoft Office i skolen, er dette i realiteten en sniksubsidiering av Microsoft.

Demokrati

Sammendrag: Demokratisk reform med Breddedemokrati

Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og et mer åpent demokrati.

Piratpartiet ser på demokrati som den mest rettferdige styringsmetoden, siden bare et ekte demokrati kan føre til at alle innbyggernes interesser blir hørt og ivaretatt. Vi streber etter en likestilling av alle mennesker, uavhengig av kjønn og genetisk bakgrunn. Derfor er det Piratpartiets mål å øke hvert enkelt menneskes mulighet for medbestemmelse gjennom en demokratisk reform.

Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og mer åpent demokrati i Norge. Piratpartiet vil selv være eit forbilde ved gi alle medlemmer en rett til å delta i den pågående debatten i politiske organer i sanntid, samt å sammen bestemme Piratpartiets politikk gjennom et kontinuerlig demokrati innad i partiet som ikke er avhengig av fysiske årsmøter. Vi ønsker å innføre beslutningssystem som alle kan delta i og gjøre politikken langt med åpen for alle. På denne måten øker sannsynligheten for at alle sider av saker belyses før politiske vedtak. Tilsvarende systemer er i gang i Sveits og på Island.

Ved å innføre et slikt system reduseres faren for politisk hestehandel mellom partiet som ikke kommer noen til gode, og velgerne får en direkte mulighet til å påvirke politikken i Norge på ein kontinuerlig basis og fra sak til sak. Piratpartiets medlemmer kan selv stemme innad i partiet i et eget slikt system kalst Liquid Feedback, som sikrer at medlemmene har en stemme i alle politiske beslutninger i partiet. Piratpartiet vil med andre ord innføre et demokrati som overfører den politiske makten fra toppolitikere/representanter og direkte til hver enkelt velger. Debattene og beslutningen. Dette er det eneste sanne direkte breddedemokratiske alternativet i Norge per i dag og det eneste interaktive alternativet til partistruktur.

Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistleblowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatalt dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon. Det må være langt bedre innsyn i offentlig sektor, i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart.

Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:

 • Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 • Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr Parkinsons Lov og Eivind Tesaker
 • Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper
 • Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg. Løftene har langt mindre betydning etter valget

Piratpartiet ønsker langt med åpenhet i den offentlige forvaltningen for å sikre at slike svakheter ikke gror seg fast og ødelegger.

Kommunikasjon

Sammendrag: Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering

Kommunikasjon er essensen i et moderne samfunn. At folket kan kommunisere fritt og uovervåket er en forutsetning for et effektivt demokrati og et fremgangsrikt samfunn. Piratpartiet vil foreslå flere tiltak for å bli et sammenkoblet land

 • Lovfestet nettnøytralitet
 • Utstrakt standardisering, især i offentlig sektor
 • Subsidiert fiberutbygging
 • Kostnadstak på mobiltelefon ved roaming
 • Alt som har med internett og digital kommunikasjon overføres til Administrasjons- og Fornyingsdepartementet fra Samferdselsdepartementet.
 • Personer med norsk fødselsnummer gis tilgang til norske toppdomener
 • Tollgrensen settes opp til 1000 kr fra 200 kr og med årlig indeksregulering

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Sammendrag: Piratpartiet vil styrke satsingen på teknologi og innovasjon og ønsker større respekt for den vitenskapelige metode.

Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religiøs tro skal ikke styre eller være premiss for utdanning eller forskning i Norge i dag.

Piratpartiet vil satse på reform av høyere utdanning med sterkere satsning på matematikk, teknologi og IT (STEM-faga; science, technology, engineering and math). Samtidig må det legges bedre til rette for etter- og videreutdanning. Endringer skjer raskt i dagens samfunn, og kontinuerlig videreutdanning er blitt viktig for å sikre et fortsatt bærekraftig samfunn i fremtiden.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på internett. Det tjener ingen at forskning foregår bak 'lukkede' dører uten mulighet for innsyn for andre til rådata og metoder (inkludert programkoder) som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen. Politisk bestemte forskningsresultater er lettere å skjule når rådata og metode blir holdt skjult for offentligheten. Kvaliteten på offentlig finansiert forskning i Norge kan bare holdes oppe ved 100% innsyn i forskningen og ved en åpen debatt rundt alle forhold knyttet til forskningsrapportene.

Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at våre politikere overstyrer og forsøpler vitenskapelige metoder. Vi så i Sovjetunionen at Lysenkoismen satte biologifaget mer enn 30 år tilbake i tid, og Piratpartiet mener det er viktig å beskytte norske universiteter mot tilsvarende utglidninger. Som en del av universitetenes selvstendighet må det bli forbudt for overordnede byråkrater i eller utenfor universitetene å nekte universitetsansatte å delta i den offentlige debatt, eller å true med andre sanksjoner som i praksis knebler forskere og hindrer ubeleilige fakta fra å komme offentligeheten for øre.

Piratpartiet vil derfor spesifikt jobbe for:

 • En sterkere og mer selvstendig stilling for universitetene i Norge
 • Styrket ytringsfrihet for universitetsansatte
 • All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og fritt tilgjengelig