Forskjell mellom versjoner av «Piratpartiets søyler»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Individ og personvern)
(Individ og personvern)
Linje 1: Linje 1:
 
==Individ og personvern==
 
==Individ og personvern==
  
Kort fortalt: Styrke individ og personvern
+
'''Oppsummering: Styrke individ og personvern'''
  
 
''Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.''
 
''Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.''
  
I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Mer og mer blir lagret og benyttet i flere og flere sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden, og gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv. Piratpartiet skal konkret:
+
Piratpartiet Norge er bundet av Uppsala Deklarasjonen[http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party#The_Uppsala_Declaration], vedtatt i 2009 av Piratpartiene Internasjonal i Uppsala (Sverige). Europeiske Piratpartier ble om enig blant annet følgende:
  
 +
* Styrke sivile rettigheter
 +
* Åpenhet i stat og regjering
 +
* Rask og rettferdig domstolsbehandling der fakta og lovens bokstav skal stå i fokus
 +
* Talefrihet
 +
* Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon.
 +
 +
I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.
 +
 +
 +
Piratpartiet skal konkret:
 
* Stanse implementeringen av [[Datalagringsdirektivet]] (DLD)
 
* Stanse implementeringen av [[Datalagringsdirektivet]] (DLD)
* Styrke Datatilsynet. Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
+
* Styrke Datatilsynet
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting (jfr. den svenske FRA-loven)
+
* Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
* Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon (se også neste punkt)
+
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven[http://no.wikipedia.org/wiki/FRA-loven]
* Retten til privat kommunikasjon ("lukket konvolutt", uavlyttet telefon, krypterte meldinger) bevares og styrkes
+
* Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
* Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre og mindre. Dette bør snus opp ned, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet, istedet for motsatt.
+
* Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
* [[Anonyme ytringer]] må tillates på nettet.
+
* Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
* Styrke varslervernet. Gi et digitalt kildevern for pressen.
+
* [[Anonyme ytringer]] må tillates på internettet
 +
* Styrke varslervernet
 +
* Gi et digitalt kildevern for pressen
 
* Aktivt vern om ytringsfriheten
 
* Aktivt vern om ytringsfriheten
 
* Styrket sivilombudsmann
 
* Styrket sivilombudsmann
 
* Sterkere forbrukerrettigheter
 
* Sterkere forbrukerrettigheter
 
* Digitale rettigheter
 
* Digitale rettigheter
* Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person" avskaffes
+
* Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 
* Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses
 
* Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses
  

Revisjonen fra 15. okt. 2021 kl. 23:01

Individ og personvern

Oppsummering: Styrke individ og personvern

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.

Piratpartiet Norge er bundet av Uppsala Deklarasjonen[1], vedtatt i 2009 av Piratpartiene Internasjonal i Uppsala (Sverige). Europeiske Piratpartier ble om enig blant annet følgende:

 • Styrke sivile rettigheter
 • Åpenhet i stat og regjering
 • Rask og rettferdig domstolsbehandling der fakta og lovens bokstav skal stå i fokus
 • Talefrihet
 • Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon.

I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.


Piratpartiet skal konkret:

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD)
 • Styrke Datatilsynet
 • Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven[2]
 • Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
 • Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
 • Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
 • Anonyme ytringer må tillates på internettet
 • Styrke varslervernet
 • Gi et digitalt kildevern for pressen
 • Aktivt vern om ytringsfriheten
 • Styrket sivilombudsmann
 • Sterkere forbrukerrettigheter
 • Digitale rettigheter
 • Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 • Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses

Kunnskap og kultur

Kort fortalt: Reform av opphavsrett og patenter

Piratpartiet ønsker et rikt og levende kunnskaps- og kulturliv. Vi mener at patent- og opphavsrettlovgivningen er modne for reform.

Vi, som mange, mener at teknologisk utvikling, forskning og kultur er viktig. Det som skiller oss fra andre er hvordan vi skal finne frem til de virkemidlene som stimulerer til den ønskede utviklingen. Opphavsrett og patenter er mekanismer som ble etablert for flere hundre år siden for å nå dette målet, og endringene siden den gang har vært å gjøre de strengere. Med transistoren og Internett kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan det blir distribuert. På samme måte som at helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av fagfellevurdert forskning, ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene. Dagens tilstander kan ikke fortsette! Området er overmodent for reform! Piratpartiet skal konkret:

 • Finansiere samfunnsøkonomisk kulturforskning
 • Kreve at offentlig finansiert informasjon og kultur skal være allment tilgjengelig
 • Tilrettelegge i større grad for fri, ikke nødvendigvis gratis, programvare

Selv om vi ønsker at endringer i lover rundt opphavsrett og patenter skal ledes av forskning vurdert av fagpersoner, er det noen tiltak som er såpass innlysende at vi kan innføre dem umiddelbart:

 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter
 • Redusere opphavsrettens vernetid til de opprinnelige 14 + 14 år, og gjeninnføre krav om registrering av verk på en enkel måte
 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, ettersom håndheving av et slikt forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn

I Norge har vi hatt enhetsskole siden 1936. Piratpartiet mener at tiden er inne for å gå videre mot fremtidens skole.

 • Elever som har særlige gode evner skal få mulighet til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale. Dette bør skje allerede fra barneskole
 • Øke bruken av digitale læringsverktøy (f.eks. Khan Academy, og mulighet for mer PC / tablet bruk)
 • Styrking av tradisjonelle kjernefag
 • Økt lærertetthet blant elever som sliter med å henge med
 • Norsk skal dreie seg om rettskrivning, grammatikk og skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og skal ha høy prioritet, litteraturhistorie skal skilles ut som eget fag.

Demokrati

Essens: Demokratisk reform

Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og mer åpent demokrati. Det er på tide at 16-åringer får full stemmerett, dette er allerede innført i en rekke land (bl.a Østerrrike) og vi kan ikke akseptere at Norge skal fortsette å være en sinke på dette området

Offentlig styring i dag har en rekke svakheter, bl.a.:

 • Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 • Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr Parkinsons Lov og Eivind Tesaker
 • Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å bare «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper.
 • Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg, mens løftene har null betydning etter valget.

Piratpartiet tror at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistle blowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatale inkompetente avgjørelser og mindre muligheter for korrupsjon.

 • Offentlige data må være lettvint allment tilgjengelig - f.eks. kartdata.
 • Innsyn i offentlig sektor - f.eks., i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart.
 • Større grad av borgerdeltagelse og påvirkning.
 • Offentlige ansatte skal i større grad ha fokus på at de jobber for og med eierne av AS Norge.
 • Stemmerett for 16-åringer i kommune- og stortingsvalg.

Kommunikasjon

Essens: Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering

Kommunikasjon er essensen i et moderne samfunn. At folket kan kommunisere fritt og uovervåket er en forutsetning for et effektivt demokrati og et fremgangsrikt samfunn. Piratpartiet vil foreslå flere tiltak for å bli et sammenkoblet land

 • Lovfestet nettnøytralitet
 • Utstrakt standardisering, især i offentlig sektor
 • Subsidiert fiberutbygging
 • Kostnadstak på mobiltelefon ved roaming
 • Alt som har med internett og digital kommunikasjon overføres til Administrasjons- og Fornyingsdepartementet fra Samferdselsdepartementet.
 • Personer med norsk fødselsnummer gis tilgang til norske toppdomener
 • Tollgrensen opp fra 200 kr til 1000 kr med årlig indeksregulering

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Essens: Piratpartiet vil styrke satsningen på teknologi og innovasjon og vi krever større respekt for den vitenskapelige metode.

Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religion har ingen plass i utdanning eller forskning i Norge i dag.

 • Reform av høyere utdannelse med sterkere satsning på matematikk og IT
 • Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på nettet istedet for å være gjemt bak en paywall på (f.eks.) Elsevier.
 • Ingeniører og matematikere som vil bli lektor gis en 20% bonus i studiepoeng i realfag
 • Opphør av forskning som ikke er bygd på den vitenskapelige metode (Kjønnsforskningen ved UiO i særdeleshet)
 • 100 nye Etableringstipend i Innovasjon Norge øremerket digital teknologi og kultur med tildeling uten diskriminering grunnet bosted eller kjønn
 • Utvikle og bygge en kommersiell og sikker «fast breeder»-reaktor for så å eksportere teknologien til andre land. (thorium og atomavfall som brensel)
 • Økt bevilgning til genforskning med spesiell fokus på raskere/billigere analyse og syntese. Medisinske applikasjoner som hovedmål.