Forskjell mellom versjoner av «Programbandereferater»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 11: Linje 11:
  
 
- Skal vi lage breddeprogram om alle sakene?
 
- Skal vi lage breddeprogram om alle sakene?
 +
 
- Ha mer fokus på prosess enn småsaker.
 
- Ha mer fokus på prosess enn småsaker.
 +
 
- Holde på kjerneprogram  
 
- Holde på kjerneprogram  
 +
 
- Diskusjon/forklaring av bredde/proxy-demokrati med organisasjoner.
 
- Diskusjon/forklaring av bredde/proxy-demokrati med organisasjoner.
 +
 
- Lage alternativ til proxydemokratiprosessen.
 
- Lage alternativ til proxydemokratiprosessen.
 +
 
- Foreslå å ta alle småsaker til liquid feedback.
 
- Foreslå å ta alle småsaker til liquid feedback.
 +
 
- Legge ut alle saker som kommer på mail.  
 
- Legge ut alle saker som kommer på mail.  
  

Revisjonen fra 15. jun. 2021 kl. 19:03

Skype-Møte 4.juni 2013

Agenda

- Finne ut hva vi skal gjøre før landsmøtet


Referat

- Skal vi lage breddeprogram om alle sakene?

- Ha mer fokus på prosess enn småsaker.

- Holde på kjerneprogram

- Diskusjon/forklaring av bredde/proxy-demokrati med organisasjoner.

- Lage alternativ til proxydemokratiprosessen.

- Foreslå å ta alle småsaker til liquid feedback.

- Legge ut alle saker som kommer på mail.


Forslag til breddepolitisk prosess

-Programbanden foreslår å bruke Liquid Feedback til å vedta forslagene til breddeprogrammet

NB: Utfordringer med å snekre breddeprogrammet i LF: LF må settes opp først, det tar tid. Jo lenger prossesser vi har, jo lenger tid tar det før vi har et breddeprogram. Breddeprogrammet er på mange måter valgmateriell.

- Forslagene må følge en mal:

Formål: Hva ønsker vi å oppnå ved å endre slik det er i dag. Bakgrunn: Beskrive og analysere nåværende prosess der det finnes. Finne formålet, svakheter og styrker ved den prosessen. Beskrive ny prosess / lovtekst, hvorfor den er bedre enn den gamle og verdien av evt. økt byråkrati. Beskrive suksessoppnåelse vha konkrete objektivt kvantifiserbare mål / ytelse og rapportere resultater. Beskrive kontinuerlig forbedring av prosessen. Forankring mot piratpartiets søyler

- Viktig å sikre frister for framdrift. - Sette av minst en uke til debatt (programbanden velger lenger). - 3 dager til avstemning mot slutten av debattiden.

- Viktig å sikre mot kupping. - Alle medlemmer som bryr seg om LF må velge notificationnivå (vi kan evt sette noe høyt som default for å tvinge fram et aktivt valgt) - Programbanden godkjenner at forslagene følger malen og ikke er i konflikt med kjerneprogram så fort som mulig (før avstemning åpnes). Underkjennelser ma begrunnes.

Handlingspunkter før møte i morgen 5. juni kl 2130-2315.

- Frederik: Lage alternativ måte å holde demokrati.
- Lars og Manuel leser gjennom forslagene og forsøker å plukke ut saker som er nært relatert til kjerneprogram. Disse gjør vi klare til stemming på landsmøtet.


- Mål til i morgen:

- Lage saksunderlagsdokumenter for stedfortrederdemokrati.
- Lage saksunderlag for styring av stortingsrepresentanter med forankring i partiet. (finne nytt navn). 
- Ha gått igjennom alle sakene som har kommet inn og vurdert om de er forankret i kjerneprogrammet. 
- Behandle forslagene til saker i morgen.