Programbandereferater

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 28. sep. 2021 kl. 18:28 av Tale (diskusjon | bidrag) (La til referat fra 19.06.2013)
Hopp til: navigasjon, søk

Skype-møte 19.06.2013

Oppmøtte: Manuel Lains, Thomas Gramstad, Tale Haukbjørk, Lars Ihler, Frederik Vestre.

Referat:

 • Vi diskuterer tidlige erfaringer med Liquid Feedback.
 • Frem til nå har en Default Policy vært i bruk. Her var det krav om 60% quorum (Altså at 60% av brukerne som deltar i den aktuelle kategorien må støtte saken for at den skal kunne gå videre til diskusjon og votering). Dette førte til at forslag som har blitt lagt inn og ikke har oppnådd quorum, ikke har kommet forbi Admission-fasen, og blitt forkastet. Dette var en effekt Programbanden ikke hadde forutsett, og vi har nå laget en ny policy kalt "Oppstarts-policy" hvor vi har endret kravet til quorum fra 60% til 10%. Slik skal det veldig lite til at forslag blir akseptert inn i Discussion-fasen og videre inn til Voting-fasen.
 • Programbanden har enda ikke fått databasetilgang til Liquid Feedback. Det betyr at vi ikke har noen mulighet til å endre på status til forslag eller gjenåpne forslag som har blitt stengt. Forslagene som har blitt stengt pga. quorum-regelen må derfor legges inn på nytt som nye forslag (såfremt vi ikke får databasetilgang).
 • Vi har kontaktet A/V-gruppa for å få laget en Liquid Feedback tutorial til våre medlemmer. Oppgaven er sendt over til A/V.
 • Informasjonsmail til medlemmene.

Status på innlegging av forslag fra wikien:

 • Frederik: Ferdig
 • Manuel: Ferdig
 • Tale: Holder på å flytte
 • Thomas: Ferdig i løpet av uka
 • Lars: Ferdig i løpet av uka

Forslag fra wikien som er trukket av forslagsstiller:

FORSL 11.2:03 Straffedommer i større grad beregnes/dømmes ut ifra behov for beskyttelse for samfunnet' enn 'straff for den kriminelle'

FORSL 13.2

FORSL 14.2:01 Nye fag inn i grunnskolen

Skype-Møte 17.06.2013

Deltakere: Frederik M.J. Vestre, Tale Haukbjørk, Manuel Lains (Innom: Lars Ihler, Thomas Gramstad, Øystein Jakobsen)

Referat

 • Status overføring av saker i liquid feedback.
  • Frederik: Ferdig
  • Manuel: Ferdig, men venter på e-posttilbakemeding.
  • Tale: Halvferdig.
  • Thomas: Fikk ikke logga inn før nå.
  • Lars: Venter på at windows skal starte.
 • Behandling av e-post om rutiner for LF-bruk.
 • Behandling av rutiner ved usakelige innlegg ( trolling/spamming/etc ).

Neste møte

Tidspunkt: Onsdag kl 22.00

Til neste gang
 • Alle: Legge inn saker.
 • Tale: Høre med AV-gruppen om tutorial.
 • Frederik: Få mer tilgang til LF.

Skype-Møte 10.06.2013

Deltagere: Frederik M.J. Vestre, Tale Haukbjørk

Innom: Thomas Gramstad (via e-post), Manuel Lains (via telefon), Lars Iler (via tekst-chat)

Agenda

 • Lage mal og retningslinjer for å legge inn forslag i Saksdatabasen.
 • Fordele ansvar for saker som skal legges inn i Saksdatabasen.

Referat

 • Mal ble laget
 • E-post med hvilke saker hvem skulle legge inn i databasen ble sendt til hele banden.

Skype-Møte 5&6.juni 2013

Forberede forslag presentert på landsmøtet.

Skype-Møte 4.juni 2013

Agenda

- Finne ut hva vi skal gjøre før landsmøtet


Referat

- Skal vi lage breddeprogram om alle sakene?

- Ha mer fokus på prosess enn småsaker.

- Holde på kjerneprogram

- Diskusjon/forklaring av bredde/proxy-demokrati med organisasjoner.

- Lage alternativ til proxydemokratiprosessen.

- Foreslå å ta alle småsaker til liquid feedback.

- Legge ut alle saker som kommer på mail.

Onsdag kl: 22.00.

Forslag til breddepolitisk prosess

-Programbanden foreslår å bruke Liquid Feedback til å vedta forslagene til breddeprogrammet

NB: Utfordringer med å snekre breddeprogrammet i LF: LF må settes opp først, det tar tid. Jo lenger prossesser vi har, jo lenger tid tar det før vi har et breddeprogram. Breddeprogrammet er på mange måter valgmateriell.

- Forslagene må følge en mal: Formål: Hva ønsker vi å oppnå ved å endre slik det er i dag. Bakgrunn: Beskrive og analysere nåværende prosess der det finnes. Finne formålet, svakheter og styrker ved den prosessen. Beskrive ny prosess / lovtekst, hvorfor den er bedre enn den gamle og verdien av evt. økt byråkrati. Beskrive suksessoppnåelse vha konkrete objektivt kvantifiserbare mål / ytelse og rapportere resultater. Beskrive kontinuerlig forbedring av prosessen. Forankring mot piratpartiets søyler

- Viktig å sikre frister for framdrift.

- Sette av minst en uke til debatt (programbanden velger lenger).

- 3 dager til avstemning mot slutten av debattiden.


- Viktig å sikre mot kupping.

- Alle medlemmer som bryr seg om LF må velge notificationnivå (vi kan evt sette noe høyt som default for å tvinge fram et aktivt valgt)

- Programbanden godkjenner at forslagene følger malen og ikke er i konflikt med kjerneprogram så fort som mulig (før avstemning åpnes). Underkjennelser ma begrunnes.


Handlingspunkter før møte i morgen 5. juni kl 2130-2315.

- Frederik: Lage alternativ måte å holde demokrati.

- Lars og Manuel leser gjennom forslagene og forsøker å plukke ut saker som er nært relatert til kjerneprogram. Disse gjør vi klare til stemming på landsmøtet.


Mål til i morgen:

- Lage saksunderlagsdokumenter for stedfortrederdemokrati. - Lage saksunderlag for styring av stortingsrepresentanter med forankring i partiet. (finne nytt navn). - Ha gått igjennom alle sakene som har kommet inn og vurdert om de er forankret i kjerneprogrammet. - Behandle forslagene til saker i morgen.