Programkomitéen

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 15. mar. 2017 kl. 11:41 av Targeir Attestog (diskusjon | bidrag) (Programbandens sammensetning)
Hopp til: navigasjon, søk

Programbanden er en arbeidsgruppe som jobber med koordinering, redigering og korrekturlesing av Piratpartiets program.

Programbandens sammensetning

På landsmøtet i Trondheim 12.–13. mars 2016 ble følgende medlemmer valgt inn i Programbanden:

Suppleringsmedlem tatt i Programbanden januar 2017:

Asbjørn Ulsberg


Historien til Programbanden

Programbanden ble opprettet og valgt på Piratpartiets landsmøte 16. og 17. mars 2013, og har i første omgang hovedfokus på Kjerneprogrammet. Det ble valgt inn 6 personer i den første Programbanden (se sidehistorikken for denne wiki-siden).

På landsmøtet 21. og 22. mars 2015 ble følgende personer valgt inn i den nye Programbanden:

På landsmøtet i 2015 ble Targeir Attestog utnevnt som leder.

Møtereferater finnes her: Programbandereferater

Arbeidet foregår på GitHub, forslag til forandringer kan legges inn i issue-trackeren for å unngå at de går i glemmeboken, og detaljer omkring forslagene kan diskuteres.

Se også denne oversikten over arbeid som pågår med breddeprogrammet: Programforslag