Referat Ekstraordinært Landsmøte Juni 2013

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 18. mai 2017 kl. 10:33 av Targeir Attestog (diskusjon | bidrag) (Søndag 9. juni: La inn intern link til artikkel, som eigentleg var linka til med ein no død ekstern link.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Tilbake til Landsmøter

Lørdag 8. juni

09.00 - 10.00 Mingletime og frokost Det ble minglet, og noen spiste frokost.

10.00 - 10.30 Leders tale Øystein Jakobsen forklarte hvorfor han er pirat, hva han har gjort i det øyemed tidlegere og hva han akter å gjøre fremover. Heile talen kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=8xI-sXyKiCA

10.30 - 11.00 Foredrag 1: Tor G. Syvertsen: Hvorfor systemet stinker Tor Guttorm Syvertsen er professor ved institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU i Trondheim, og holdt et innlegg om hva han mener må gjøres med dagens byråkratiske system, og hva han har gjort gjennom livet for å unngå det. Inkludert en kronologisk oversikt som gikk omtrent slik: 1987: Ingen timelister 1993: Ingen papirer 2003: Ingen møter 2007: Cloud Minneverdige sitat: "Pirat rimer på byråkrat" "Når kunnskap går mot null går penger mot uendelig uavhengig av arbeid."

11.00 - 13.00 Workshop 1: Praktisk medietrening

Stein (Etternavnsen) holdt først et foredrag på ca. 20 minutter om hva man skal tenke på i PR-sammenheng, og hvordan man kan forberede seg på situasjoner der man må uttale seg offentlig. Det kom også frem noen gode retningslinjer for hva slags kritikk man skal gi når man trener på slike situasjoner innad i partiet. Etter foredraget ble det gjort intervjuer med alle Fylkeskapteinene og toppkandidatene, pluss noen flere. Intervjuene fulgte et fast mønster slik at det var lett å sammenligne de. Intervjuene ble tatt opp på video. Etter at de var utført ble ett og ett av intervjuene vist frem for hele forsamlingen. Stein ga sin kritikk av hvert enkelt intervju før han lot salen komme med kommentarer og stille spørsmål.

Intervjuobjekter: Tale (Vest-Agder), Even (Sør-Trøndelag), Manuel (Oslo), Geir (Akershus), Tommy (Buskerud), Lasse (Unge Pirater), Gramstad (Oslostudentene), Elin (Møre og Romsdal), Vegard (Rogaland), David (Sør-Trøndelag)


13.40 - 14.40 Lunch

  Kylling og sjokoladekake. 

14.40 - 15:10 Foredrag 2: Øystein Jakobsen: Distribuert Demokrati. Et foredrag første gang holdt i 2010. Foredraget kan ses i sin helhet her: http://www.youtube.com/watch?v=JwffpMl0BSI

15:10 - 18.00 Vedtak om Breddepolitiske prosesser Det er en pause for at de som skal legge frem forslag kan forberede de. Etter pausen la Håkon frem sitt Forslag om kravspesifikasjon (retningslinjer for forslagsstilling):

   Den skal ikke resultere i standpunkt som strider mot kjerneprogrammet
   Den skal ikke resultere i standpunkt som hindrer partiet å senare inngå politiske kompromiss 
(dersom vi på den måten kan få gjennomslag for andre viktige standpunkt)
   Den skal resultere i standpunkt som holder partiet samlet 
(dvs. Ikke splitter partiet, men uten å gi enkeltpersoner vetorett)
   Den må si noe om styrken av standpunkt i tid og rom (f.eks. når kan medlemmer be om omkamp om et standpunkt?; 
hvor store må endringer være før man må ta en ny debatt?; hvor mange må ev. be om dette;
når skal vi heller overlate spørsmålet til folkeavstemming?)

Alle fire punktene ble vedtatt Det ble lagt frem tre forskjellige forslag til prosesser for avgjørelser om breddepolitiske standpunkt. Øystein Jakobsen hadde ett, fylkesstyret i Buskerud hadde ett, og Programbanden hadde ett. Forslagene til Jakobsen og Programbanden inneholdt bruk av Liquid Feedback og utforming av politikk over tid. Forlaget til Buskerud ble satt opp mot Jakobsens forslag og stemt over. Disse ble stemt fram over forslaget fra fylkesstyret i Buskerud. Deretter ble Jakobsens og Programbandens forslag stemt opp mot hverandre. Programbandens forslag ble vedtatt med 19 stemmer for, x mot og 10 avholdende. Siden forslagene hadde mange likheter, men noen vesentlige forskjeller i detaljene, ble det besluttet at Jakobsen og Programbanden skulle jobbe frem mot søndag for å komme frem til et felles forslag. Det ble også en del debatt rundt spørsmålet om hvor mye, og hva slags, politikk Piratpartiet skal ha. Det er grunnleggende uenigheter om dette i partiet og vi ble enige om at vi bør starte med å finne en god prosess.

18.00 - Slutt på programmet for dagen Etter programmet var ferdig på lørdag ble det tid til diskusjoner der vi fikk diskutert blant annet detaljene i de breddepolitiske prosessene.

20.00 - Middag Vi åt middag på Indian Tandoori Trondheim og de mest hardbarkede fortsatte kvelden på kafé 3B.

Søndag 9. juni

09.00 - 10.00 Mingletime og frokost

10.00 - 11.30 Vedtektsendringer Geir Aaslid la frem sitt forslag til endringer i vedtektene. Endringene ble avvist i sin helhet med ett unntak da de ikke var lagt frem minst tre uker før landsmøtet, slik vedtektene krever. Unntaket var at det ble vedtatt å opprette en Valgbande. Dette er et vedtak som ikke trenger å vedtektsfestes.

11.30 - 11:45 Geir Solum om sine erfaringer som TSO-ansatt Geir Solum er produksjonssjef i Trondheim Symfoniorkester (TSO) og har lang erfaring som hornist i samme orkester. Han holdt et foredrag om hvordan et statlig finansiert symfoniorkester fungerer og hvorfor han mener at de offentlege overføringene er berettiget.

11:45 - 12:00 Håkon Wium Lie om skolevalg. Håkon kom med en oppfordring om at alle fylkeslagene tar skolevalg på alvor, og at vi allerede nå starter planleggingen av hvordan vi skal gjøre gode figurer der. Han leste opp et forslag til skolevalg-tale som han har skrevet.

12.00 - 13.00 Workshop 3: Skolevalg Etter Håkons appell satte alle seg ned og skrev sine egne skolevalgtaler. Noen jobbet i grupper og noen jobbet alene, og vi fikk mange synspunkter på hva slags tone og vinkling man kan bruke i en slik tale.

13.00 - 14.00 Lunsj

14.00 - 16.00 Konkrete politiske vedtak Det ble foretatt en avstemning om hvorvidt breddeprogrammet skal hete Idébanken eller Saksdatabasen. Saksdatabasen ble vedtatt. Dette for å skille mellom et tradisjonelt partiprogram, som kun kan endres på landsmøte, og vårt system, der man kan påvirke politikken kontinuerlig gjennom hele året. Øystein Jakobsen startet med å forklare hvordan han mener at vi bør utarbeide en saksdatabase. Han og Programbanden var nesten enige om et felles forslag og Jakobsen la frem det han mener er de viktigste punktene for debatt. Det ble tatt en debatt rundt hvor stor oppslutning et forslag må ha for å bli vedtatt i LQFB. Forslagene var 80%, 75%, 66%, 60%, 50% og 0%. Det ble foretatt kampvotering og 60% vant. Det ble også tatt en debatt rundt tidsfrister i LQFB. Det ble lagt frem et forslag om at Programbanden skal ha mandat til å sette tidsfrister per sak. Dette forslaget ble stemt over, og vedtatt. Prosessforslaget som ble vedtatt kan ses her: Retningslinjer for Saksdatabasen

16.00 - 16.15 Anders Kleppe om meningsmålinger Anders Kleppe holdt et foredrag der han viste frem en del tall fra valgmeningsmålinger den siste tiden. Det er stor fremgang for gruppen "Andre" og vi må passe på at vi klarer å utnytte en eventuell positiv utvikling.

16.15 - 16.45 (ish?) Even Solum Gran om sosiale medier Even la frem det han mener er utfordringer i Piratpartiets behandling av sosiale medier. Blant annet et forslag om å slette den åpne Facebook-gruppen. Det ble en debatt og en slags konsensus om at vi bør ha en åpen Facebook-gruppe, men at den bør modereres. Det ble også vedtatt å opprette en Redaksjonsbande med nåværende nettsideredaktør Lars Erik Schou som leder. Denne gruppen skal koordinere alt av innsats innen publisering av tekster i egne fora (nettsted osv.) og aktivitet i sosiale medier.

16.30 - 18.00 Workshop 4 Øystein Jakobsen gav uttrykk for ekstrem lettelse etter at landsmøtet hadde klart å bli enige om en prosess for politikkutvikling uten at noen forlot salen. Det viser seg også at han har mage. Han ønsket at resten av møtet skulle brukes på utvikling av valgkampmateriell. Det viste seg at folk var slitne og heller ønsket å snakke løst og sy sammen det siste som var av tråder før vi forlot lokalet.

18.00 Landsmøtet ble avsluttet Landsmøtet ble avsluttet oppsiktsvekkende presist.