Forskjell mellom versjoner av «Referat frå programbandemøte 2017-04-24»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Retta på feil i nummer på forslag.)
 
Linje 48: Linje 48:
 
'''Prioritet 4'''
 
'''Prioritet 4'''
  
KEF-5, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 20a, 32, '''''<u>39,</u>''''' 46,
+
KEF-5, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 20a, 32, '''''<u>38,</u>''''' 46,
  
 
VPF-4, VPF-5
 
VPF-4, VPF-5

Nåværende revisjon fra 28. apr. 2017 kl. 16:13

Tid: 24. april 2017, klokka 21:30

Stad: Mumble-serveren til Young Pirates EU, rom: Unge Pirater

Oppmøtte: Targeir Attestog, Geir Martin Ohna, Thomas Gramstad

Fråfall: Asbjørn Ulsberg (suppleringsmedlem som ikkje er valt av landsmøte)

Møteleder: Targeir Attestog

Referent: Geir Martin Ohna


Sak for møtet er prioritetar for kjerneprogramsaker på Piratpartiets 5. ordinære landsmøte 6.–7. mai 2017.

Forklaring av dei mest omfattande forslaga: KEF-1 inneberer å byte ut kjerneprogrammet med departementstrukturen, så innhaldet blir netto likt, men drastisk endra i struktur. KEF-2 inneberer å behalde kjerneprogrammet, men supplere med departementstrukturen. Dei vil da eksistere side om side. VPF-3 er forslag om å bruke departement strukturen som valprogram, med kjerneprogrammet som tekst under overskrift. VPF-3.1 er motforslag mot 3, der man vil bruke departementstrukturens overskrifter i valprogrammet, men at det kan fyllast på seinare.

Programbanden blir einige om følgjande prioritetar. 1 har høgast prioritet. Innanfor kvar prioritetsgruppe har forslag med lågast/tidlegast saksnummer høgast prioritet.


Prioritet 1

KEF-1, KEF-2


Prioritet 2 – blir trekt tilbake viss KEF-1 blir vedtatt

Følgjande forslag om flytting og oppretting av nye søyler er foreslått stemt over samla som eit forslag:

KEF-3, 4, 6, 11, 24, 26, 37, 40

Endring av overskrifter som blir stemt over kvar for seg:

KEF-14, 21, 27, 34


Prioritet 3

KEF-9, 12, 16 (finn god plassering i KEF-1), 19, 25, 28, 28.1, 29, 29.1, 29a, 35, 39, 41, 41.1, 42, 43, 47.1,

VPF-1, 3, 3.1,


Prioritet 4

KEF-5, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 20a, 32, 38, 46,

VPF-4, VPF-5


Prioritet 5

KEF-44, 45 (trekt tilbake viss KEF-1 blir vedtatt),

VPF-2, 2.1


Redaksjonelle endringar som ikkje skal behandlast på landsmøtet

KEF-13, 15, 22, 23, 30, 31, 33, 36, 38, 47

______________________________________________________________________

KEF-20.1 blir endra frå å vere motforslag KEF-20 til å vere supplerande forslag til KEF-20. KEF-20.1 får då i staden nummeret KEF-20a.

KEF-47 «Flytt følgende setning i «Demokrati (og samfunn) – Prinsipper» til «Demokrati (og samfunn) – Piratpartiet vil konkret»: Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister» Er vedtatt som redaksjonell endring av redaksjonell endring.

Møtet blir avslutta klokka 23.

Targeir oppdaga etter møtet at han hadde lagt inn forslag 38 i lista for redaksjonelle endringar ved ein feil. Sidan det forslaget minnar mykje om forslag KEF-32, plasserer han KEF-38 forslaget i lista for prioritet 4.