Forskjell mellom versjoner av «Referat frå programbandemøte 2017-04-24»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: '''Tid:''' 24. april 2017, klokka 21:30 '''Stad:''' Mumble-serveren til Young Pirates EU, rom: Unge Pirater '''Oppmøtte:''' Targeir Attestog, Geir Martin Ohna, Thomas Gramstad '''Fr...)
 
Linje 66: Linje 66:
 
______________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________
  
 +
KEF-20.1 blir endra frå å vere motforslag KEF-20 til å vere supplerande forslag til KEF-20. KEF-20.1 får då i staden nummeret KEF-20a.
  
 
KEF-47 «Flytt følgende setning i «Demokrati (og samfunn) – Prinsipper» til «Demokrati (og samfunn) – Piratpartiet vil konkret»:
 
KEF-47 «Flytt følgende setning i «Demokrati (og samfunn) – Prinsipper» til «Demokrati (og samfunn) – Piratpartiet vil konkret»:
 
Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister»
 
Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister»
 
Er vedtatt som redaksjonell endring av redaksjonell endring.
 
Er vedtatt som redaksjonell endring av redaksjonell endring.
 
  
 
Møtet blir avslutta klokka 23.
 
Møtet blir avslutta klokka 23.

Revisjonen fra 25. apr. 2017 kl. 10:57

Tid: 24. april 2017, klokka 21:30

Stad: Mumble-serveren til Young Pirates EU, rom: Unge Pirater

Oppmøtte: Targeir Attestog, Geir Martin Ohna, Thomas Gramstad

Fråfall: Asbjørn Ulsberg (suppleringsmedlem som ikkje er valt av landsmøte)

Møteleder: Targeir Attestog

Referent: Geir Martin Ohna


Sak for møtet er prioritetar for kjerneprogramsaker på Piratpartiets 5. ordinære landsmøte 6.–7. mai 2017.

Forklaring av dei mest omfattande forslaga: KEF-1 inneberer å byte ut kjerneprogrammet med departementstrukturen, så innhaldet blir netto likt, men drastisk endra i struktur. KEF-2 inneberer å behalde kjerneprogrammet, men supplere med departementstrukturen. Dei vil da eksistere side om side. VPF-3 er forslag om å bruke departement strukturen som valprogram, med kjerneprogrammet som tekst under overskrift. VPF-3.1 er motforslag mot 3, der man vil bruke departementstrukturens overskrifter i valprogrammet, men at det kan fyllast på seinare.

Programbanden blir einige om følgjande prioritetar. 1 har høgast prioritet. Innanfor kvar prioritetsgruppe har forslag med lågast/tidlegast saksnummer høgast prioritet.


Prioritet 1

KEF-1, KEF-2


Prioritet 2 – blir trekt tilbake viss KEF-1 blir vedtatt

Følgjande forslag om flytting og oppretting av nye søyler er foreslått stemt over samla som eit forslag:

KEF-3, 4, 6, 11, 24, 26, 37, 40

Endring av overskrifter som blir stemt over kvar for seg:

KEF-14, 21, 27, 34


Prioritet 3

KEF-9, 12, 16 (finn god plassering i KEF-1), 19, 25, 28, 28.1, 29, 29.1, 29a, 35, 39, 41, 41.1, 42, 43, 47.1,

VPF-1, 3, 3.1,


Prioritet 4

KEF-5, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 20a, 32, 46,

VPF-4, VPF-5


Prioritet 5

KEF-44, 45 (trekt tilbake viss KEF-1 blir vedtatt),

VPF-2, 2.1


Redaksjonelle endringar som ikkje skal behandlast på landsmøtet

KEF-13, 15, 22, 23, 30, 31, 33, 36, 38, 47

______________________________________________________________________

KEF-20.1 blir endra frå å vere motforslag KEF-20 til å vere supplerande forslag til KEF-20. KEF-20.1 får då i staden nummeret KEF-20a.

KEF-47 «Flytt følgende setning i «Demokrati (og samfunn) – Prinsipper» til «Demokrati (og samfunn) – Piratpartiet vil konkret»: Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister» Er vedtatt som redaksjonell endring av redaksjonell endring.

Møtet blir avslutta klokka 23.